Những bài báo
07.02.2012
Triệu Xuân
Gửi GS Trần Hữu Dũng viet-studies.info

Thưa anh!


Tôi vừa đọc được bài Ngày thơ Việt Nam, những trò hề rẻ tiền (chỗ rửa tiền của Hội Nhà văn Việt Nam?!) trên website viet-studies.info. Bài ấy, tự nó chứng tỏ không phải của người hiểu biết, không là người có tâm. Tôi rất ít đi dự ngày thơ VN, vì sức khỏe, nhưng tôi trân trọng những động thái tôn vinh thơ và người làm thơ ở Việt Nam những năm qua. Tôi chỉ viết tiểu thuyết, nhưng tôi biết: Người làm thơ ở VN từ hơn 25 năm qua khổ lắm. Nhà thơ chân chính cũng không thể bán thơ, dù là người thơ đã nổi danh! "Sống mới khó làm sao. Nữa là còn tranh đấu. Nữa là còn sáng tạo. Nữa là còn yêu nhau"...


 


Tiền của ai bỏ ra thì cũng là tiền, là mồ hôi, nước mắt của dân, không phải vỏ hến, vỏ sò. Vấn đề là: trong một đất nước thanh bình, nếu thơ đồng lõa với bọn xấu, ngược đãi nhân dân thì người thơ phải lên tiếng. Sau vụ Tiền Hải Thái Bình cách nay hơn 10 năm và sau vụ Tiên Lãng cách nay vài tuần lễ, người viết bài chê Ngày thơ Việt Nam, những trò hề rẻ tiền đã làm gì? Tác giả bài ấy không làm gì đâu, THD ạ! Tốc váy lên chửi bới như giữa chợ cầu Muối cầu Ông Lãnh, hoặc mượn diễn đàn truyền thông... để lớn tiếng chửi đổng, chửi cho sướng miệng thì phỏng có ích gì?


 


Thể chế nào cũng có bọn đục nước béo cò. THDũng nên thận trọng khi post bài của đám đục nước béo cò ấy. Tôi biết ba của THD, BS Trần Hữu Nghiệp, người bạn vong niên rất đáng kính, cùng với rất nhiều người khác, đã viết rất nhiều, từ những bài báo ngắn đến bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết như VN. Mafia (Sóng lừng)... Chúng tôi đã thẳng thắn dự báo... mong quét sạch đám sâu dân mọt nước, mong cho đất nước này có cơ thịnh vượng hơn...


 


Xin tỉnh táo! Tôi biết THD rất thông minh, có tâm, có huyết vì dân tộc... Trong cũng như ngoài nước - nước nào cũng vậy: Thạch Sanh thì ít, Lý Thông quá nhiều, anh Dũng ạ!


 


Sài Gòn, Xuân Nhâm Thìn, 07-02-12


Nhà văn Triệu Xuân


www.trieuxuan.info


 

trieuxuan.info