Những bài báo
03.09.2010
Triệu Xuân
Lắp đặt rotor tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

Đập chính chặn dòng sông Tranh đang ở giai đoạn hoàn tất. Ảnh Triệu Xuân.


Sáng ngày 31-8-2010, tại công trường xây dựng thủy đện Sông Tranh 2, miền Tây tỉnh Quảng Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổ hợp nhà thầu xây dựng do Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP làm tổng thầu đã lắp đặt thành công rotor (rôto) tổ máy số 1. Việc này góp phần quyết định việc phát điện tổ máy số 1 đúng tiến độ vào cuối tháng 11 năm 2010, trước thời hạn nhiều tháng, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện nghiêm trọng hiện nay.


Công trình thủy điện Sông Tranh 2, trên dòng sông Tranh, thuộc hai huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, có 2 tổ máy, công suất 190 KW. Khởi công từ 05-03-2006, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 30-6-2011. Trải qua hơn bốn năm xây dựng, công trình bị ngưng trệ gần một năm do khủng hoảng kinh tế thế giới. Với sự nỗ lực của Tổ hợp các nhà thầu do Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP làm tổng thầu, đến nay, tất cả các hạng mục công trình đều đạt và vượt tiến độ thi công.


Thời gian từ nay đến đầu tháng 11-2010, chính thức tích nước lòng hồ để phát điện tổ máy số 1 không còn nhiều. Ông Trần Đức Mậu, Tổng Giám đốc Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP cho biết: “Chúng tôi đang phấn đấu để đưa đập chính, cũng là tràn xả lũ đến cao trình an toàn trước mùa lũ 2010. Dự kiến, chỉ tích nước lòng hồ trong 10 ngày, đúng vào dịp đỉnh lũ, để không ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất phía hạ lưu. Cụ thể, ngày 10-11 chính thức tích nước, đảm bảo cho phát điện tổ máy số 1 vào khoảng 15 đến 20-11.


Tại công trình Sông Tranh 2, Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP có tới 1400 lao động. Tôi hỏi: Sau quý Tư 2010, hết việc, các ông sẽ giải quyết việc làm cho công nhân thế nào? Tiến sỹ Lê Quang Thế, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP trả lời: “Tại Miền Tây Quảng Nam chúng tôi đã và đang làm ba công trình. Thủy điện A Vương vừa khánh thành, đang làm Thủy điện Sông Bung 4 A. Ngay từ bây giờ, chúng tôi xúc tiến việc thắng thầu công trình thủy điện Sông Bung 2, để khi phát điện Sông Tranh 2 thì chúng tôi đưa quân sang khởi công dự án thủy điện Sông Bung 2”.


Tính từ công trình Thủy đện Trị An (cuối thập kỷ Tám mươi Thế kỷ XX) đến nay, Tổng Công ty XD Thủy lợi 4 – CTCP đã xây dựng hơn hai chục nhà máy Thủy điện quy mô lớn và vừa trên toàn cõi Việt Nam và Campuchia.


Thành phố Hồ Chí Minh, 01-09-2010


Triệu Xuân


 


 


 


 


 

trieuxuan.info