Những bài báo
23.03.2010
Triệu Xuân
Cùng bạn đọc!

Từ ngày 23-3-2010 đến hết tháng 3-2010, Triệu Xuân đi nước ngoài. Bởi thế, việc post bài lên trang web đôi khi có thể gián đọan. Việc nhận thông tin và liên lạc qua e-mail vẫn bình thường. Mong Quý bạn đọc và các bạn đồng nghiệp thông cảm!


Chân thành cám ơn!


Triệu Xuân


www.trieuxuan.info


trieuxuan.info