Tản văn
09.10.2008
Chu An
Thơ Chu An

 


MIẾT TRÌ


Thủy nguyệt kiều biên lộng tịch huy,


Hà hoa hà diệp tĩnh tương y.


Ngư du cổ chiểu long hà tại?


Vân mãn không sơn hạc bất quy.


Lão quế tùy phong hương thạch lộ,


Nộn đài trước thủy một tùng phi.


Thốn tâm thù vị như hôi thổ,


Văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy.


 


Dịch thơ:
AO MIẾT TRÌ


Thủy nguyệt bên cầu ngắm bóng tà,


Hoa sen chen lá, lá chen hoa.


Cá bơi ao cũ rồng đâu vắng,


Mây phủ non không hạc ở xa.


Quế lão gió đưa đường đá ngát,


Rêu non nước đẫm cửa thông hòa,


Tấc son nào đã như tro nguội,


Nghe nói Tiên hoàng giọt lệ sa.


Phan Võ dịch


 


XUÂN ĐÁN


Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn,


Trúc phi tà ủng hộ khinh hàn.


Bích mê vân sắc thiên như túy,


Hồng thấp hoa sao lộ vị can.


Thân dữ cô vân trường luyến tụ,


Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan.


Bách huân bán lãnh trà yên yết,


Khê điểu nhất thanh xuân mộng tàn.


 


Dịch thơ:
SÁNG MÙA XUÂN


Trên non nhà vắng, buổi thanh nhàn


Chênh chếch phên che rét nhẹ nhàng.


Biếc ngát trùm mây trời chếnh choáng,


Hồng dầm hoa lúc móc chưa tan.


Thân cùng mây chiếc khôn dời núi,


Lòng với hồ xưa chẳng gợn làn.


Hương bách tiêu tan, trà hết khói,


Chim kêu bên suối, mộng xuân tàn.


 


Đào Phương Bình dịch


 


LINH SƠN TẠP HỨNG


Vạn lý thanh sơn thốc họa bình,


Tà dương đảo quải bán khê minh,


Thúy la kinh lý vô nhân đáo,


Sơn thước đề yên thời nhất thanh.


 


Dịch thơ:
TẠP HỨNG Ở LINH SƠN


Núi xanh muôn lớp họa bình che,


Ac xế soi lên rạng nửa khe.


Bụi rậm đường sâu người vắng vẻ,


Trong mây chim thước gọi le te.


Bản dịch Hoàng Việt thi văn tuyển

trieuxuan.info