Tản văn
09.10.2008
Nguyễn Du
Độc Tiểu Thanh ký

ĐỘC TIỂU THANH KÝ
        Tây hồ hoa uyển tân thành khư
        Độc điếu song tiền nhất chỉ thư.
        Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
        Văn chương vô mệnh lụy phần dư.


        Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
        Phong vận kì oan ngã tự cư,
        Bất tri tam bách dư niên hậu,
        Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.


Dịch:
Vườn cũ Tây Hồ mai xác xơ


Viếng ai song vắng một vần thơ


Phấn son đất lấp, thương còn mãi


Giấy mực tro tàn lụy vẫn lưa


Hận sự xưa nay trời hỏi khó


Kỳ oan trăng gió tớ buồn vơ


Ba trăm năm lẻ người thiên hạ


Chả biết rồi ai khóc Tố Như


 


Giản Chi Nguyễn Hữu Văn dịch


Ông Nguyễn Hữu Văn sinh ngày 23-9-1904.


 


Đọc tập Tiểu Thanh ký
        Hồ Tây cảnh đẹp hóa gò hoang,
        Thổn thức bên song mảnh giấy tàn.
        Son phấn có thần chôn vẫn hận,
        Văn chương không mệnh đốt còn vương.
         Nỗi hờn kim cổ trời khôn hỏi,
        Cái án phong lưu khách tự mang.
         Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa,
        Người đời ai khóc Tố Như chăng?


 


                                 Vũ Tam Tập dịch 

trieuxuan.info