Tản văn
07.10.2008
Trần Quang Khải
Thơ Trần Quang Khải

TỤNG GIÁ HOÀN KINH SƯ


 


Đoạt sóc Chương Dương độ,


Cầm Hồ Hàm Tử quan.


Thái bình tu trí lực,


Vạn cổ thử giang san.


 


Dịch thơ:
PHÒ GIÁ VỀ KINH


Cướp giáo Chương Dương đó,


Bắt thù Hàm Tử đây.


Thái bình nên gắng sức,


Muôn thuở nước non này.


 


Trinh Đường dịch


 


LƯU GIA ĐỘ


Lưu gia độ khẩu thụ tham thiên,


Hỗ tụng đông hành tích bạc thuyền.


Cựu tháp giang đình thu thủy thượng,


Hoang từ cổ trủng thạch lân tiền.


Thái bình đồ chí kỷ thiên lý,


Lý đại sơn hà nhị bách niên.


Thi khách trùng lai đầu phát bạch,


Mai hoa như tuyết chiếu tình xuyên.


 


Dịch thơ:
BẾN ĐÒ LƯU GIA


 


Lưu gia xanh ngắt một trời cây,


Thuyền ngự xuôi dòng trước ghé đây.


Tháp cũ đình xưa làn nước chiếu,


Đền hoang mộ cổ dãy lân bày.


Thái bình nghìn dặm cơ đồ rộng,


Triều Lý hai trăm vận mệnh dài.


Trở lại khách thơ đầu đã bạc,


Trời thanh nước gợn ánh hoa mai.


 


Nhóm Lê quý Đôn dịch


 


PHÚC HƯNG VIÊN


Phúc Hưng nhất khúc thủy hồi hoàn,


Trung hữu bình viên sổ mẫu khoan.


Mai ổ tuyết tiêu châu bội lỗi,


Trúc đình vân quyển bích lang can.


Thử lai yêu khách kiêu trà uyển,


Vũ quá hô đồng lý dược lan,


Nam vọng lang yên vô phục khởi,


Đồi nhiên nhất tháp mộng thiên an.


 


Dịch thơ:
VƯỜN PHÚC HƯNG


 


Lượn quanh bến Phúc, nước theo vời,


Vài mẫu vườn quê khá thảnh thơi.


Tan tuyết, bờ mai châu kết nụ,


Quang mây, đình trúc ngọc đâm chồi.


Nắng lên, mời khách pha chè thưởng,


Mưa tạnh, sai đồng giở thuốc coi.


Xa ngóng ải Nam im khói lửa,


Trên giường nghiêng ngửa nhẹ hồn mai.


 


Ngô Tất Tố dịch


 


 


 


 

trieuxuan.info