Tản văn
15.04.2009
Xuân Khôi
Ru con


Mưa từ lòng mẹ… mưa rơi
Chiếu con không ướt, ướt nơi mẹ nằm
Dâu xanh mẹ hái nuôi tằm
Tơ vàng mẹ nhuộm trăng rằm cho con.


À ơi cái bống ngủ ngon
Có mơ thì hãy mơ non nước nhà
Giàu sang cũng kệ người ta
Đừng vì tiền bạc mà sa vũng bùn.


Suối sông ra bể nhớ nguồn
Áo lành, áo rách biết đùm bọc nhau
Khi vui sướng, lúc khổ đau
Ở ăn có trước có sau liệu bề.


Trăm nghề giỏi lấy một nghề
Tình người đồng cảm chớ chê ăn mày
Thà mình ngậm đắng nuốt cay
Cũng không bốc lửa bỏ tay cho người
Chữ tâm là đạo ở đời
Có đi góc bể chân trời mang theo.


Nuôi con dòng sữa mẹ nghèo
Chứa chan nước mắt, trong veo tâm hồn
Mai sau… cái bống… lớn khôn
Chung tay xây dựng cơ đồ nước non.


  

trieuxuan.info