Tản văn
23.10.2019
Vũ Hữu Định
Luận với đàn bà/ Thấy gái luận với mình/ Luận với anh bạn già/ Đứng ở bờ sông thấy cá nhảy lên bờ luận với mình


Luận với đàn bà


nói từ chuyện nắng qua mưa


chuyện sông tới biển chuyện mùa cá rô


can chi phải nói vòng vo


cứ theo chánh đạo giao hoà tự nhiên


 


Thấy gái luận với mình


Sài Gòn nắng bở hơi tai


ồn xe cộ với ồn người tranh nhau


thấy con gái lộ cuống bầu


mới hay ta vẫn còn cao chất người


 


Luận với anh bạn già


Trời lúc nắng


lúc mưa


 


trăng khi lu


khi tỏ


 


biết vậy là biết rõ


 


nước lúc đầy


lúc vơi


 


mây có tan


có tụ


 


tuổi thanh xuân sao không ham hố


đã sáu mươi ngồi tiếc nỗi gì


 


Đứng ở bờ sông thấy cá nhảy lên bờ luận với mình


dưới sông cá nhảy lên bờ


động trong tâm cõi mịt mờ người ta


hỏi từ con cá hỏi ra


sống trên mặt đất tà tà mãi sao?


 


VHĐ


Nguồn: Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996


 

trieuxuan.info