Tản văn
22.08.2019
Nguyễn Lâm Cẩn
Lục bát chiều Thu

Chiều thu chẳng biết đi đâu

Dưới chân đất khét, trên đầu nắng thiêu


Trông theo bóng khuất nàng Kiều


Mình như quán vắng chợ chiều đã tan


 


Hỏi trăng, trăng trốn sau ngàn


Hỏi chim chim bặt, hỏi đàn đứt dây


Hỏi trời mù mịt màu mây


Hỏi cây cây đứng như ngây trố nhìn


 


Xới tung ký ức lần tìm


Cái ngày xâu chỉ luồn kim đâu rồi


Chỉ còn nước chảy bèo trôi


Phù sa trong mắt hạt bồi bể dâu


 


Sông dài đợi cá cắn câu


Chờ đêm trăng ló trên đầu mà nom


Nhớ ai nghển cổ lên dòm


Cái tình đâu chịu già tom hả giời.


 


Hà Nội, 17-8-2019


Nguyễn Lâm cẩn facebook 18-8-2019


 


 


trieuxuan.info