Tản văn
11.07.2019
Nazim Hikmet
Bệnh đau tim Angina pektoris


Yarısı burdaysa kalbimin


yarısı Çin’dedir, doktor.


Sarınehre dğru akan


ordunun içindedir.


Sonra, her şafak vakti, doktor,


her şafak vakti kalbim


Yunanistan’da kurşuna diziliyor.


Sonra, bizim burada mahkumlar uykuya varıp


revirden el ayak çekilince


kalbim Çamlıca’da bir harap konaktadır


her gece,


doktor.


Sonra, şu on yıldan bu yana


benim, fakir milletime ikram edebildiğim


bir tek elmam var elimde, doktor,


bir kırmızı elma:


kalbim…


Ne arteryo skleroz, ne nikotin, ne hapis,


işte bu yüzden, doktorcuğum, bu yüzden bende


bu angina pektoris…


Bakıyorum geceye demirlerden


ve iman tahtamın üstündeki korkunç baskıya rağmen


kalbim en uzak yıldızla birlikte çarpıyor.


Bản dịch của Xuân Diệu


Bác sĩ ơi, nếu tim tôi một nữa ở đây


Một nữa khác còn ở bên Trung Quốc


Trong đạo quân đang xuống thẳng sông Hoàng Hà.


Với lại những sáng sớm, bác sĩ ơi,


Sớm nào cũng dậy lúc bình minh,


Trái tim tôi bị đem ra bắn ở Hy Lạp.


Với lại, đêm, khi những tù nhân ngủ thiếp,


Khi những tiếng chân cuối cùng rời khỏi nhà thương,


Trái tim tôi rảo bước, bác sĩ ơi,


Nó xa dời về nơi một nhà gỗ cũ, ở thủ đô nước Thổ.


Với lại đã mười năm rồi đấy, bác sĩ ơi,


Tôi trong tay không có gì để hiến dân tộc tôi


Không có gì ngoài một quả táo


Một quả táo đỏ, trái tim tôi,


Vì tất cả những cái ấy, bác sĩ ơi,


Chứ đâu phải vì chứng xơ mạch máu, vì nicôtin,


                              hay tại nhà tù,


Mà tôi mắc phải cái bệnh đau tim.


Tôi qua song sắt ngắm nhìn đêm


Và bất chấp tất cả những bức tường kia nó đè lên ngực


Trái tim tôi đập hoà với vì sao xa nhất.


Xuân Diệu dịch


 

trieuxuan.info