Tản văn
11.07.2019
Nazim Hikmet
Lại nói về em nữa


Ta yêu nơi em


cuộc phiêu lưu của chiếc tàu lên đường đi Bắc cực


Ta yêu nơi em


sự táo gan của những người đánh cuộc tìm


những phát hiện lớn lao


Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao


Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới


Ta vào trong mắt em như vào trong rừng mặt trời đầy chói


Và khi ta nhễ nhại, đói ăn, điên dại,


ta có nỗi mê mải của kẻ đi săn để cắn vào thịt em.


Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới,


nhưng không phải đâu cái tuyệt đường mong mỏi.


 


Em là nỗi ràng buộc, và niềm tự do của ta,


em là thịt của ta bỏng cháy


Như thịt trần của đêm hè nóng dậy.


Em là xứ sở của ta


Em, với những rạch xanh trong đôi mắt nâu pha


Em, cao sang và đắc thắng,


em là nỗi lòng ta hoài vọng,


Khi ta đạt tới em


thì ta biết em là nơi không tới được bao giờ.


Xuân Diệu dịch


 

trieuxuan.info