Tản văn
05.07.2019
Nguyên Hùng TS
Tết này xa


Tết này em có lạnh không


Hai mươi năm vẫn mùa đông xứ người


Tuyết rơi phủ trắng đất trời


Gốc quê còn nhựa bật chồi xanh non?


 


Tiệc xuân chẳng thiếu thức ngon


Dưa cà Xứ Nghệ mặn giòn có chăng


Nhớ chăng những lát cá măng(1)


Những khoanh cá thửng(2) cháy vàng tuổi thơ?


 


Em giờ như thực như mơ


Khi mong biển đến lúc chờ thu sang


Nhớ thương lệ ngấn hai hàng


Ướt năm dòng kẻ mênh mang nỗi niềm


 


Thương em ngày lẫn vào đêm


Thương mình từng cũng lấm lem đất người


Bảy mùa đi dưới tuyết rơi


Đủ cho ta nhớ một thời xa quê.


NH.


___


1- cá thu; 2- cá mối.


trieuxuan.info