Tản văn
05.07.2019
Nguyên Hùng TS
Về thăm cha mẹ


Về thăm cha mẹ chiều mưa


Con mang theo cả tuổi thơ ân tình


Nén hương con khấn thần linh


Cầu mong cha mẹ yên bình cõi tiên


 


Nén hương con khấn mẹ hiền


Cầu xin cuộc sống ấm êm trong ngoài


Xin cha tháng rộng ngày dài


Bên con đều bạn không ai là thù...


 


Mưa xiên đồng vắng gió lùa


Lời thương khấn mãi vẫn chưa cạn lòng


Khôn thiêng... ngọn lửa chợt bùng


Thương cha nhớ mẹ... rưng rưng trời chiều.


Tết 2011


NH.


trieuxuan.info