Tản văn
04.07.2019
Jules Supervielle
Nước Pháp ở xa La France au loin


La France au loin


Je cherche au loin la France


Avec des mains avides,


Je cherche dans le vide


A de grandes distances.


 


Je tâte de l'espace


L'ombre désespérée,


Je reconnais la place


A d'anciennes rosées.


 


Tant de fois c'est d'ici


Que je l'ai retrouvée


Et sa douceur gravée


A même l'infini.


 


Caressant nos montagnes,


Me mouillant aux rivières,


Mes mains allaient, venaient


Fleurant la France entière.


 


Faites que je retrouve


Et qu'on me les redonne,


Les Français tous en groupe,


Le ciel qui les couronne.


 


Qu'est-elle devenue


Qu'elle ne répond plus


A mes gestes perdus


dans le fond de la nue.


 


Son grand miroir poli


En forme d'hexagone


Où passaient les profils


De si grandes personnes,


 


Ah! comment se fait-il


Qu'il ait cédé la place


A l'immobile face


D'un soldat ennemi.


1940


 Bản dịch của Tế Hanh:


Tôi tìm nước Pháp xa


Với hai tay ham sống


Tôi tìm trong khoảng trống


Nước Pháp cách bao la


 


Tôi sờ trong không gian


Một bóng hình tuyệt vọng


Tôi nhớ lại chỗ đứng


Với những ngấn sương xưa


 


Bao lần từ chỗ này


Tôi tìm ra đất nước


Với bao nhiêu dịu mát


Đi tới tận vô cùng


 


Tôi viết với dòng sông


Tôi sờ những dãy núi


Bàn tay tôi đi lại


Khắp nước Pháp như hoa


 


Hãy đem lại cho tôi


Trở về đây tất cả


Những người Pháp họp lại


Và trời che trên đầu


 


Nhưng nước Pháp ở đâu


Mà không nghe đáp lại


Những cử chỉ của tôi


Như chìm trong mây khói


 


Ôi cái hình sáu góc


Như một tấm gương soi


Trong ấy đã đi qua


Bao con người vĩ đại


 


Bây giờ tôi chỉ thấy


Nơi chỗ tấm gương kia


Một cái mặt phẳng lì


Tên lính thù đứng đó


Jules Supervielle. Tế Hanh dịch


Rút từ tập thơ Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes), thơ kháng chiến Pháp, NXB Văn học, 1983


trieuxuan.info