Tản văn
14.05.2019
Tôn Nữ Hỷ Khương
Nói với nhau & Hãy cho nhau


Nói với nhau


Chẳng oán hờn ai - chớ trách ai,


Hãy đi cho hết quãng đường đời.


Tâm không vướng bận lời phi thị


Chuyện thế gian đùa, nỏ lắng tai.


 


Hãy cho nhau


Một cơn gió nhẹ thoảng qua


Dễ đưa ta đến lìa xa cõi đời


Để kết thúc một kiếp người,


Mong manh như hạt sương rơi đầu cành!


 


Thế mà cứ mãi quẩn quanh,


Ghét ghen, sân hận, tranh giành, hơn thua.


Đang là bạn, hóa ra thù,


Đang thân thiết, bỗng thờ ơ lạnh lùng.


 


Cùng trong cõi tạm sống chung


Chơi vơi bể khổ - mênh mông đất trời.


 


Hãy cho nhau những nụ cười.


Hãy cho nhau trọn tình người - niềm vui


Hãy cho nhau vị ngọt bùi,


Hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương,


Tròn câu hiếu đạo, cương thường.


TNHK.


trieuxuan.info