Tản văn
13.05.2019
Đỗ Phủ
Ngày Xuân nhớ Lý bạch


春日憶李白


白也詩無敵


飃然思不群


清新庾開府


俊逸鮑參軍


渭北春天樹


江東日暮雲


何時一樽酒


重與細論文


Phiên âm


XUÂN NHẬT ỨC(2)LÝ BẠCH


Bạch dã thi vô địch


Phiêu nhiên tứ bất quần


Thanh tân Dữu Khai phủ


Tuấn dật Bão Tham quân


Vị bắc xuân thiên thụ


Giang Đông nhật mộ vân


Hà thời nhất tôn tửu


Trùng dữ tế luân văn?


 Dịch nghĩa


NGÀY XUÂN NHỚ LÝ BẠCH(3)


Thơ anh Bạch(4) không ai địch nổi


Tứ thơ phiêu dật khác hẳn người thường


Thanh thoát mới mẻ như (thơ) quan Khai phủ họ Dữu(5)


Mạnh mẽ phiêu dật như (thơ) quan Tham quân họ Bão(6)


Mùa xuân thấy cây cối bên bắc sông Vị Thủy(7) (lại nhớ ông)


Trông đám mây chiều ở Giang Đông (càng thêm buồn)(8)


Ngày nào (được uống với nhau) một chén rượu


Lại cùng bàn luận kỹ càng những chuyện văn chương.


2 . Có bản viết “Xuân nhật hoài Lý Bạch” (Đường thi trích dịch, trang 819).


3. Mùa hạ năm Thiên Bảo thứ 3 (744) hai cự tinh (vì sao khổng lồ) trên thi đàn thời Đường là Lý Bạch và Đỗ Phủ gặp nhau ở Lạc Dương, sau đó cùng đi du lịch châu Lương (nay thuộc tỉnh Hà Nam), trải qua thời gian xa cách ngắn ngủi, mùa xuân năm sau hai người lại gặp nhau ở Duyện Châu.Về sau Lý Bạch đi Giang Đông, Đỗ Phủ đến Trường An. Họ không có dịp gặp lại. Sau này Đỗ Phủ đã viết nhiều bài thơ thể hiện nỗi lòng nhớ Lý Bạch. Bài này nhà thơ  làm năm 746, khi trở về Trường An, được đánh giá cao trong các bài thơ viết về Lý Bạch. Nhà thơ biểu hiện lòng ngưỡng mộ, thương nhớ và tình cảm nồng nàn đối với bạn. Những câu như: “Xuân thiên thụ”, “Nhật mộ vân”, đời sau được dùng làm thành ngữ, biểu thị nỗi nhớ nhau của bạn bè, được dùng cho đến ngày nay.


4. Nguyên văn: Bạch dã 白也 (Bạch a, Bạch ấy a), bạn thân nói với nhau, rất thân mật! là hư từ dùng như một dấu phẩy,­ Đỗ Phủ dùng hư từ rất diệu kỳ.


5. Khai phủ họ Dữu: tức Dữu Tín, tự là Tử Sơn (513 - 581), một nhà thơ thời Nam Bắc triều. Khai phủ là chức quan.


6. Tham quân họ Bão: tức Bão Chiếu, tự là Minh Viễn (445 - 470), cũng là một nhà thơ thời Nam Bắc triều. Tham quan là chức quan.


7. Nguyên văn là Vị bắc: phía bắc sông Vị, khu vực Hàm Dương, Tràng An, nơi Đỗ Phủ đang ở.


8. Giang Đông: nơi Lý Bạch ở. Phía nam hạ lưu sông Trường Giang, ngày nay thuộc phía nam tỉnh Giang Tô và phía bắc tỉnh Triết Giang. Lúc này Lý Bạch đang phiêu bạt ở Đông Ngô. Hai câu tả sự ngưỡng mộ Lý Bạch của nhà thơ. Trong thơ đối cử hai nơi hai cảnh, một nói rõ hai người ở hai nơi cách nhau ngàn dặm, một tả nỗi lòng nhớ bạn của tác giả. Tình cảm này được thể hiện tha thiết, khéo léo. “Xuân thiên thụ” (Cây ngày xuân) là cảnh thực ngay trước mắt; “Nhật mộ vân” (Mây chiều tối) là tưởng tượng của tác giả, cũng là để chỉ cuộc đời phiêu bạt vô định của Lý Bạch.


Dịch thơ:


Lý Bạch thơ ai sánh,


Lâng lâng tứ tuyệt trần.


Thanh hơn Dữu khai phủ,


Cao chấp Bão Tham quân.


Mây đất Giang Đông tối,


Cây trời Vị bắc xuân.


Bao giờ một nậm rượu,


Lại cùng luận thơ văn.


Nam Trân dịch


 


Anh Lý, thơ vô địch


Nhẹ bay tứ tuyệt luân


Trong như Dữu Khai phủ


Mạnh sánh Bão Tham quân


Giang Đông mây chiều tối


Vị bắc cây trời xuân


Bao giờ một bầu rượu


Gặp nhau, bàn thơ văn.


Mai Quốc Liên dịch


 

trieuxuan.info