Tản văn
01.05.2019
Trần Dạ Từ
Tặng vật tỏ tình

Tặng cho em cuộn dây thép gai

Thứ dây leo của thời đại mới


Đang leo kín tâm hồn ta hôm nay


Đó là tình yêu ta, em nhận đi, đừng hỏi


 


Tặng cho em một xe plat tích


Xe plat tích nổ giữa phố đông


Giữa phố đông nổ tung xương thịt


Đó là hội hè ta, em hiểu gì không


 


Tặng cho em cuộc chiến hung tàn


Trên quê hương của bao nhiêu bà mẹ


Nơi đồng bào ta ăn bom đạn thay cơm


Nơi lá chuối khô được nối làm khăn tang


Vẫn không đủ để chít đầu con trẻ


 


Tặng cho em dòng dã hai mươi năm


Hai mươi năm bảy ngàn đêm đại bác


Bẩy ngàn đêm tiếng đại bác ru em


Em đã ngủ chưa hay em còn thức


 


Trên chiếc võng đung đưa giữa hai đầu tan nát


Râu tóc trắng phơ trùm kín tuổi mười lăm


Con sông máu tanh dìm chết trăng rằm


Những mặt trời không bao giờ biết mọc


 


Ta còn đó em ơi biết bao tặng vật


Còng sắt đeo tay, bao cát gối đầu


Hầm chông nhọn gãi lưng, xe vòi rồng rửa mặt


Biết chọn cái nào để gửi cho nhau


Mà gửi mãi tới bao giờ cho xuể


 


Thôi. Chỉ xin tăng em thêm trái lựu đạn cay


Hạch nước mắt của thời đại mới


Thứ nước mắt không buồn không vui


Đang dàn dụa trên mặt tôi chờ đợi.


 


Sài Gòn, 1964


(Tỏ Tình Trong Đêm)


trieuxuan.info