Tản văn
12.01.2019
Chế Lan Viên
Vọng phu II


Ai không hóa đá Vọng Phu một phút giây nào đó


Trong đời:


Vọng Phu tình ái,


Vọng Phu thơ,


vọng Phu Lý Tưởng...


Cứ gì nàng Tô Thị bế con


Lên núi chon von


Mới là người vọng


Vọng ư?


Ai có một chân trời


Và mất cái gì sau đó phía chân mây.


 


Nguồn: Chế Lan Viên Toàn Tập. Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn. NXB Văn học, 2002.


www.trieuxuan.info


 


 

trieuxuan.info