Tản văn
16.05.2018
Anh Thơ
Tiếng chim tu hú


Nắng hè đỏ hoa gạo


Nước sông Thương trôi nhanh


Trên đường quê rảo bước


Gió nam giỡn lá cành.


 


Bỗng tiếng chim tu hú


Đưa từ vườn vải xa


Quả bắt đầu chín lự


Ngọt như nỗi nhớ nhà.


 


Cha già thêm tóc bạc


Chống gậy bước lên đồi


Thương một mùa vải đỏ


Má hồng con đang tươi.


 


Có chàng qua dạm ngõ


Bỗng khói lửa ngút trời


Con đi đêm súng nổ


Vải rụng bến sông trôi…


 


Rồi tiếng chim tu hú


Vang suốt những mùa hè


Con đi dài thương nhớ


Mười năm chửa về quê.


 


Tu hú ơi tu hú


Kêu hoài chi vườn xanh?


Ta còn đi đi nữa


Như dòng sông trôi nhanh


 


Nhắn với chim tu hú


Cha già vui đợi mong


Mười năm trong khói lửa


Má con dù nhạt hồng


Nhưng bao nhiêu em gái


Đẹp lên mùa vải chín ven sông!


Bắc Gang, 1935.


Anh Thơ


trieuxuan.info