22.12.2016
Triệu Xuân
Hồ Chí Minh và các triều đại, các nhà sử học Việt Nam trước 1954, ghi nhận Nhà triệu là Chính thốngHồ Chí Minh và các triều đại, các nhà sử học Việt Nam trước 1954, ghi nhận Nhà triệu là Chính thống; không coi Triệu Đà là “Giặc Hán xâm lược”!


I.              Hồ Chí Minh: Lịch sử nước ta


Dân ta phải biết sử ta


Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam


Kể năm hơn bốn ngàn năm


Tổ tiên rự rỡ anh em thuận hòa


Hồng Bàng là tổ nước ta


Nước ta lúc ấy gọi là Văn Lang


Thiếu niên ta rất vẻ vang


Trẻ con Phù Đổng tiếng vang muôn đời


Tuổi tuy chưa đến chín, mười


Ra tay cứu nước dẹp loài vô lương


An Dương Vương thế Hùng Vương


Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân


Triệu Đà là vị hiền quân


Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời.


Nước Tàu cậy thế đông người


Kéo quân áp bức giống nòi Việt Nam…


(còn tiếp)/ Hồ Chí Minh


Nguồn: Trang thứ hai của sách "Lịch sử nước ta", Hồ Chí Minh viết, do Việt Minh Tuyên truyền Bộ ấn hành vào tháng 2 năm 1942 tại Cao Bằng.


Chỉ những người mang danh “Học giả”, Nhà sử học sau đây, coi Triệu Đà là giặc Hán xâm lược:


1- Học giả Đào Duy Anh, trong cuốn Lịch sử cổ đại Việt Nam (1957) cho rằng: Nhà Triệu không phải là quốc triều, Triệu Đà chỉ là một tên giặc cướp nước, quan niệm của Lê Văn Hưu là quan niệm lịch sử phản dân tộc!


Từ thập niên 60 của thế kỉ 20, các nhà sử học Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều coi Triệu Đà là kẻ thù xâm lược.


2- Giáo trình Lịch sử văn học Việt Nam, tập I: Văn học dân gian (1961, PGS. Đỗ Bình Trị): Thất bại của An Dương Vương do không đề phòng kẻ địch – thậm chí còn tin vào kẻ địch nham hiểm – là mặt thứ hai của bài học giữ nước.


3- Văn học dân gian Việt Nam (1962), GS. Đinh Gia Khánh viết: Thần Nông lúc đầu vốn có trong thần thoại của Miêu tộc, dân tộc Hán sau này đã nhập vị thần này vào sổ bạ nhà thần Hán tộc; mặt khác, ông đánh giá Triệu Đà là kẻ ngoại xâm, kẻ gây ra tấn bi kịch nước mất, nhà tan cho cha con An Dương Vương.


4- Lịch sử Việt Nam, tập 1 (1971,công trình tập thể không ghi tên các tác giả), được biên soạn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam. Cuốn sách đã viết về Triệu Đà với cái nhìn thiếu thiện cảm: Triệu Đà biết rằng không thể thắng được Âu Lạc về quân sự nên rút về núi Vũ Ninh, xin hòa với An Dương Vương. Hắn sai con trai là Trọng Thủy sang hàng phục An Dương Vương, xưng thần mà thờ. An Dương Vương gả con gái là Mị Châu cho Trọng Thủy. Trọng Thủy ở gửi rể bên nước Âu Lạc. Đấy chính là mưu mẹo mà Triệu Đà dùng để chiếm nước Âu Lạc. Trong những năm ở gửi rể, Trọng Thủy đã dò xét tình hình Âu Lạc, học phép chế nỏ và phá nỏ của người Âu Lạc rồi trốn về nước báo cho Triệu Đà. Kết hợp lực lượng quân sự và mưu mẹo gián điệp, lần này Triệu Đà thôn tính được nước Âu Lạc. An Dương Vương thua trận, phải nhảy xuống biển tự vẫn. Việc đó xảy ra vào khoảng năm 179 trước Công nguyên.


5- Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam (1974), nhà nghiên cứu Cao Huy Đỉnh nhận xét: ...Nếu dân tộc Âu Lạc đã thống nhất từ bên dưới thì xã hội Âu Lạc lại bắt đầu chia rẽ từ bên trên. Quyền lợi vật chất đã tập trung vào một dòng họ quý tộc. Dòng họ này sống bằng mồ hôi nước mắt và máu của nô tì lao dịch, co rúm vào trong nội thành, đã mất cảnh giác với kẻ thù lại không tin vào nhân dân, thậm chí nghe lời gièm pha của bọn gian thần mà hại cả kiệt tướng trung thần. Sự đối lập giai cấp và lẫn lộn bạn thù này tất phải mở đường cho cuộc xâm lược của cha con họ Triệu nòi Hán và kết thúc bằng số phận bi thảm của cha con vua Chủ (An Dương Vương và Mị Châu). Trong lúc đó thì quần chúng vẫn không nguôi hận thù đối với bọn cướp nước.


6 - Văn học dân gian Việt Nam (1990, do GS. Lê Chí Quế chủ biên) và trong Văn học dân gian Việt Nam, tập 2 (của PGS. Hoàng Tiến Tựu), các tác giả đều xếp Triệu Đà vào hàng ngũ bọn xâm lược.


7- Phan Huy Lê, giáo sư lịch sử, trong lời giới thiệu cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (2000) cho rằng: Việc Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên coi nhà Triệu là một vương triều chính thống của Việt Nam là một sai lầm nghiêm trọng. Ông khẳng định Nam Việt là một nước cát cứ của một tập đoàn phong kiến, không phải là nước của người Việt Nam. Ông cho rằng việc Triệu Đà đặt tên nước là Nam Việt (tỏ ý muốn phục hưng nước cũ của người Việt) cũng như việc Triệu Đà tự xưng là "Man Di đại trưởng lão phu", lấy vợ Việt, theo tục Việt... chỉ là các thủ đoạn mị dân Việt. Việc Triệu Đà chống Tần chống Hán cũng chỉ nhằm thỏa mãn mộng bá vương của riêng mình... Nhưng nhiều sử gia phong kiến đã không nhận ra bộ mặt cát cứ, xâm lược của nhà Triệu và ngộ nhận coi nhà Triệu là một triều đại của Việt Nam.


8- Tố Hữu làm thơ gọi họ Triệu là "giặc", phê phán Mỵ Châu làm mất nước: Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu/ Trái tim lầm chỗ để trên đầu/ Nỏ thần vô ý trao tay giặc/ Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu.


Quan điểm phủ nhận Triệu Đà hiện vẫn là quan điểm chính thống của các sử gia Việt Nam, được phản ảnh trong các bộ thông sử quốc gia, được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học. Toàn dân Việt Nam, trước hết là giới trí thức tinh anh (không phải "trí thức ngự dụng") và những công dân Việt Nam họ Triệu, hãy cùng nhau dỡ bỏ quan niệm phản động này, khôi phục vị trí chân chính của Triệu Đà và Nhà Triệu trong Lịch sử Việt Nam!


TX.


Tư liệu sư tầm


www.trieuxuan.info


 


 


 

trieuxuan.info