Search

Access times

 • Total visits44,515,052

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Poem

Tuổi đời – Tuổi yêu!

Vũ Hạnh

 • Tuesday, 15:35 Day 20/10/2015
 • Truyền khẩu, không rõ tác giả. Nhà văn Vũ Hạnh đọc cho Triệu Xuân nghe, 04-9-2010.

  Bốn mươi là tuổi mầm non

  Năm mươi là tuổi hãy còn thiếu nhi

  Sáu mươi là tuổi dậy thì

  Bẩy mươi là tuổi mới đi vào đời

  Tám mươi tuổi biết ăn chơi

  Chín mươi là tuổi biết người biết ta

  Một trăm tuổi bắt đầu già

  Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương

  Một trăm mốt, lệnh Diêm Vương:

  Cứ ở trên đó yêu đương thỏa lòng

  Bao giờ súng hết giương nòng

  Từ từ nằm xuống là xong một đời!

   

  Nhà văn Vũ Hạnh đọc cho Triệu Xuân nghe trong tiệc Sinh nhật TX: 04-9-2010.

   

   

   

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits44,515,052

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...