Search

Access times

 • Total visits43,089,169

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

News

Thư mục về Triệu Đà - Triệu Vũ Đế và nước Nam Việt

 • Wednesday, 17:23 Day 21/12/2016
 • 1-     Wikipedia Vấn đề chính thống của nhà Triệu (Triệu Đà-nước Nam Việt)

  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=11&id=14486&fid=0

  2-     Thư ngỏ về việc lập lại vị trí của Triệu Đà trong lịch sử dân tộc Việt Nam

  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=14878&catid=7

  3-     Song Thuận Một người Việt ở Cali: Nhà Triệu và nước Nam Việt http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=11&id=14487&fid=0

  4-     Hà Văn Thùy Bàn lại về vai trò chính thống của nhà Triệu http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=11&id=14488&fid=0

  5-     Vũ Bình Lục  Nguyễn Trãi có nhầm khi công nhận triều đại của Triệu Đà http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=11&id=14485&fid=0

  6-     Trương Thái Du Lại nói về Triệu Đà và những liên quan với nước Việt Nam http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=11&id=9834&fid=0

  7-     Hà Văn Thùy Triệu Đà, Ngài là ai?

  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=3&id=3529&fid=0

  8-      Trương Thái Du Triệu Đà và nước Nam Việt trong dòng chảy lịch sử Việt Nam  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=6560&catid=7

  9-     Nhiều tác giả Triệu Đà và Đền Đồng Xâm Thái Bình

  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=14888&catid=11

  10-  Trương Thái Du  Triệu Vũ Đế

  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=2&id=5112&fid=0

  11-  Vũ Bình Lục  Tư liệu: An Dương Vương và Triệu Vũ Đế

  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=6&id=14209&fid=0

  - Hồ Chí Minh và các triều đại trước 1955 coi Triệu Đà và Nhà nước Nam Việt là chính thống. Chỉ những người sau đây coi Triệu Đà là "giặc Hán xâm lược":

  http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&catid=11&id=14893&fid=0

  Triệu Xuân sưu tầm

  www.trieuxuan.info

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits43,089,170

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...