Search

Access times

 • Total visits45,858,528

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Phan Quang

Phan Quang

Bút danh khác: Hoàng Tùng, Vị Hoàng, Yên Thanh, Hoàng Xá

Tên khai sinh: Phan Quang Diêu. Sinh tháng 8-1928. Quê quán: Thôn Thượng xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1980. Làm báo chuyên nghiệp từ 1948. Ủy viên ban Biên tập báo Nhân dân 1976-1982. Thứ trưởng Bộ Thông tin 1987-1988. Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam 1988-1996. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam 1989-2000. Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội nhiệm kỳ VIII, IX và X (1987-2002).

Tác phẩm chính: Đất rừng, truyện, 1955; Đất nước một dải, ký, 1975; Người và đất, ký, 1988; Theo dòng thời cuộc, tiểu luận, 1995; Thơ thẩn Paris, ký 2002; Những người tôi quý mến, chân dung, 2002; Bên mộ vua Tần, ký, NXB Văn học, 2004; Từ nguồn Thạch Hãn đến bờ hồ Gươm. Ký. NXB Trẻ, 2016. Thời gian không đổi sắc màu. Phê bình - Tiểu luận. NXB Văn học, 6-2017, và gần một chục tập truyện, ký, tiểu luận khác.

Dịch và giới thiệu: Hoa lạ, truyện, 1957; Những ngôi sao ban ngày, ký, 1963; Nghìn lẻ một đêm, truyện, 1981; Nghìn lẻ một ngày, truyện, 2004; Mười hai sử thi huyền thoại, 2004.

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits45,858,528

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...