Search

Access times

 • Total visits38,415,154

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Ngũ Hà Miên

Ngũ Hà Miên

(1931-2018)

Tên thật: Nguyễn Văn Hàm. Sinh năm Tân Mùi, ngày 04-12-1931 tại làng Thi Phổ, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngụ tại số 6, Thành Mỹ, P 8, quận Tân Bình. TP. Hồ Chí Minh.

Mất lúc 6:00 ngày 02/2/2018, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Đinh Dậu, thọ 88 tuổi; an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh - Củ Chi.

Gỉang dạy Triết học, làm thơ, viết văn, làm báo.

Nguyên Dân biểu Quốc hội Sài Gòn.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng TP. HCM. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP HCM.

Từng làm Tổng Thư ký báo Giác ngộ.

Tác phẩm đã xuất bản:

- Chinh phụ ngâm, ý thức phản chiến. Tiểu luận. Sài Gòn, 1958

- Thi ca cận đại. Giáo trình văn học. Sài Gòn, 1958

- Mười năm. Thơ. Sài Gòn, 1963

- Thời gian. Thơ và truyện ngắn. NXB Trẻ, 1992

- Thơ Nhạc Họa tuyển tập. Biên soạn. NXB Lao động, 2005

- Ngàn năm Thăng Long. Thơ xướng họa. NXB Lao động, 2010

- Bão. Tiểu thuyết. NXB Lao động, 2013.

 

Search

Access times

 • Total visits38,415,155

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...