Search

Access times

 • Total visits33,822,761

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Giả Bình Ao

Giả Bình Ao

Giả Bình Ao sinh ngày 21 tháng 2 năm 1952 tại thôn Đệ Hoa huyện Đan Phượng miền Nam Thiển Tây.  Bố là nhà giáo thôn quê, mẹ là nông dân. Trong đại cách mạng văn hóa, gia đình tan nát, bản thân trở thành loại con em cần phải “dạy bảo”.  Năm 1972 với thời cơ ngẫu nhiên, được vào Trường đại học Tây Bắc học văn học ngôn ngữ Hán. Sau sống ở Tây An, làm biên tập văn học và sáng tác.

Tác phẩm chủ yếu: “Thương Châu sơ lục”, “Nôn nóng”, “Phế đô”, “Đêm trắng”, “Thổ môn”, “Thôn Cao Lão”, “Thiên Cẩu”, “Thị Đen”, “Huyệt đẹp”, “Ngũ Khôi”, “Có bầu”, “Nhu cầu sinh lý”, “Tôi là nông dân”; Tần Xoang...

Đã được 3 giải thưởng văn học trong nước, mới nhất, năm 2008 được Giải thưởng Mao Thuẫn với cuốn tiểu thuyết Tần Xoang; giải thưởng văn học Ngựa bay của Mỹ cho tác phẩm “Nôn nóng” và giải thưởng Văn học Femina của Pháp cho cuốn “Phế đô”. Tac phẩm của Giả Bình Ao đã được dịch và xuất bản thành hai mươi loại bản như Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Hàn quốc và Việt Nam…

 

 

 

 

 

 

 

“Hoài Niệm Sói” là tác phẩm đầu tiên được xuất bản trong thiên niên kỷ mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search

Access times

 • Total visits33,822,761

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...