Search

Access times

 • Total visits49,816,739

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Film, music and painting

 • Bài hát Bóng cây Kơnia và những điều ít người biết
  • Bài hát Bóng cây Kơnia và những điều ít người biết

   Sunday, 11:15 Day 05/10/2008

   Từ năm 1971, những người yêu âm nhạc trong nước đã biết đến và yêu thích bài hát Bóng cây Kơnia, Nhạc của Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Ngọc Anh, do nghệ sĩ Măng Thị Hội hát. Trong buổi dạ tiệc kỷ niệm lần thứ 82 ngày sinh nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu 11-11- 2006, (ông sinh năm 1924 tại Quảng Nam) tại một nhà hàng cà phê ở Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, tôi lại được nghe nghệ sĩ Măng Thị Hội hát bài này. Tất cả mọi người đều xúc động! Đó là bài hát không chỉ của một thời mà là tài sản quý giá, vô giá của nền âm nhạc dân tộc! Nhà văn Triệu Xuân và Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu (bên phải), tại Tiệc họp mặt hàng năm Cán bộ Ban Tuyên huấn Khu V. Ảnh chụp tại nhà Trương Thanh Hà ngày 16-09-2006.  

  Search

  Access times

  • Total visits49,816,740

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...