Search

Access times

 • Total visits42,001,020

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

News

Nhà văn Triệu Xuân: Kính báo về Xuất bản tác phẩm

 • Friday, 17:09 Day 07/10/2016
 • Từ sau khi về nghỉ hưu: tháng 10-2012, Nhà văn Triệu Xuân, nguyên Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản Văn học tại Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, cùng ê kip chuyên nghiệp làm xuất bản của mình đã và đang Liên kết xuất bản cùng các Nhà xuất bản như: NXB Hội Nhà văn, NXB Văn học, NXB Thanh niên… Quý bạn đồng nghiệp, những nhà văn đã thành danh cũng như những cây bút mới, có bản thảo cần xuất bản, xin gửi về:

  -       trieuxuaninfo@gmail.com

  -       xuantrieuwriter@gmailcom

  Nhà văn Triệu Xuân và êkip của mình sẽ thực hiện chăm sóc, hoàn thiện bản thảo, biên tập, lấy Giấy phép xuất bản, thực hiện Liên kết xuất bản, in ấn - từ A đến Z- giao sản phẩm tại nhà tác giả.

  Cùng với website chuyên về Văn Chương Nghệ thuật: www.trieuxuan.info; Nhà văn Triệu Xuân làm Xuất bản, vì niềm đam mê Văn Chương Nghệ thuật, góp phần kích hoạt văn hóa đọc sách văn học trong toàn dân, nhất là lớp trẻ.

  Trân trọng kính báo!

  Nhà văn Triệu Xuân

  www.trieuxuan.info

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits42,001,020

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...