Search

Access times

 • Total visits33,743,619

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Nguyên Ngọc

Nguyên Ngọc

NGUYÊN NGỌC

Bút danh khác: Nguyễn Trung Thành

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Ngọc Báu. Sinh ngày 05 tháng 9 năm 1932.

Quê quán: xã Thăng Uyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tác phẩm chính đã xuất bản: Đất nước đứng lên (tiểu thuyết, 1956); Mạch nước ngầm (truyện vừa, 1959); Rẻo cao (truyện ngắn, 1962); Trên que hương những anh hùng Điện Ngọc (ký, 1969); Rừng Xà Nu (truyện và ký, 1969); Đất Quảng (tiểu thuyết, 1971); Có một con đường mòn trên biển Đông (ký sự, 2000); Cát cháy (bút ký, 2002); Tháng Ninh Nông; Nguyên Ngọc - tản mạn nhớ và quên; Nghĩ dọc đường… Ngoài sáng tác văn học, còn tham gia viết nhiều kịch bản phim, trong đó có những bộ phim khá quen thuộc với khán giả như Đất nước đứng lên, Đường mòn trên biển…

Giải thưởng văn học: Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, năm 2001.

 

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits33,743,619

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...