Search

Access times

 • Total visits33,260,690

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Vietnamese folk tales and the world

Mỵ Châu Trọng Thủy

Nguyễn Đổng Chi

 • Tuesday, 17:17 Day 21/10/2008
 •  

  Nhờ Thần Kim Quy, An Dương Vương xây xong thành Cổ Loa. Trước khi chia tay, thần Kim Quy cho An Dương Vương một cái móng của mình để làm lẫy nỏ giữ thành. Theo lời thần dặn, chiếc nỏ có cái lẫy làm bằng móng chân thần sẽ là chiếc nỏ bắn trăm phát trăm trúng và chỉ một phát có thể giết hàng nghìn quân giặc!

  An Dương Vương chọn trong đám gia thần được một người làm nỏ rất khéo tên là Cao Lỗ, giao cho làm chiếc nỏ thần. Lỗ gắng sức làm trong nhiều ngày mới xong. Chiếc nỏ rất lớn và rất cứng, khác hẳn những nỏ thường, chỉ có lực sĩ mới giương nổi. An Dương vương quý chiếc nỏ vô cùng, lúc nào cũng treo gần chỗ nằm.

   

  Bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải, mấy lần Đà đem quân sang cướp đất Au Lạc, nhưng An Dương Vương có nỏ thần, quân Nam Hải bị giết hại rất nhiều, nên Triệu Đà đành cố thủ tìm cơ hội khác. Triệu Đà thấy dùng binh không lợi, bèn xin giảng hòa với An Dương Vương, và sai con là Trọng Thủy sang cầu thân. Chủ ý của Triệu Đà là đột nhập, tìm cách phá nỏ thần.

  Được phép đi lại để kết  tình hòa hiếu, Trọng Thủy được gặp con gái yêu của An Dương vương tên là Mỵ Châu, một thiếu nữ mày ngài mắt phượng, nhan sắc tuyệt trần. Trọng Thủy đem lòng yêu Mỵ Châu, Mỵ Châu dần dần cũng xiêu lòng. Hai người trở nên thân thiết, không còn chỗ nào trong Loa thành là Mỵ Châu không dẫn người yêu mình đến xem. An Dương vương không nghi ngờ gì cả! Thấy đôi trẻ thương yêu nhau, vua liền gả Mỵ Châu cho Trọng Thủy.

  Đêm ấy trăng sáng trời trong, vạn vật như được ánh trăng dát vàng dát bạc. Mỵ Châu và Trọng Thủy ngồi trên phiến đá trắng giữa vườn, họ đang chìm đắm trong yêu thương… Gió lạnh thổi, mây ngàn xa bay, đêm mỗi lúc một khuya… Trong lúc âu yếm, Trọng Thủy tỉ tê hỏi vợ:

  - Nàng ơi! Nước Au Lạc có bí quyết gì mà không ai đánh được?

  Mỵ Châu đáp:

  - Có bí quyết gì đâu! Au Lạc có thành cao, hào sâu,  lại có nỏ thần bắn một phát chết  hàng ngàn quân địch, như thế còn ai đánh nổi!

  Trọng Thủy làm bộ ngạc nhiên, vờ như mới nghe nói đến nỏ thần lần đầu. Chàng ngỏ ý muốn xem chiếc nỏ, Mỵ Châu không ngần ngại, chạy ngay vào chỗ cha nằm, lấy nỏ thần mang ra cho chồng xem. Nàng lại chỉ cho chàng biết cái lẫy vốn là chiếc móng chân thần Kim Quy và giảng cho Trọng Thủy nghe cách bắn. Trọng Thủy chăm chú nghe, chăm chú nhìn cái lẫy, nhìn khuôn khổ cái nỏ hồi lâu, rồi đưa cho vợ cất đi.

              Hôm sau, Trọng Thủy xin phép An Dương vương về thăm cha và thuật cho Triệu Đà biết về chiếc nỏ thần. Đà sai một gia nhân chuyên làm nỏ, chế một cái lẫy giống hệt cái lẫy nỏ của An Dương Vương. Lẫy giả làm xong, Trọng Thủy giấu vào trong áo, lại trở sang Au Lạc.

              An Dương Vương vốn chiều con gái, thấy con mỗi khi gặp chồng thì vui vẻ sung sướng, liền sai gia nhân bày tiệc rượu, để ba cha con cùng vui. Trọng Thủy uống cầm chừng, còn An Dương Vương và Mỵ Châu say túy lúy. Trọng Thủy thừa lúc bố vợ và vợ say, lẻn vào phòng tráo cái lẫy làm bằng móng chân thần Kim Quy bằng cái lẫy giả.

              Hôm sau, thấy chồng có vẻ bồn chồn, hết đứng lại ngồi không yên, Mỵ Châu hỏi chồng:

  - Chàng có vẻ lo nghĩ gì, phải không ?

              Trọng Thủy đáp:

  - Tôi sắp phải đi bây giờ, Phụ vương dặn phải về ngay để còn lên miền Bắc… miền Bắc xa mãi trên kia…

              Mỵ Châu buồn rầu, lặng thinh. Trọng Thủy tiếp:

  - Bây giờ đôi ta sắp phải xa nhau, không biết đến bao giờ lại gặp! Nếu chẳng may giặc giã, có khi nàng lại không ở chốn này nữa, tôi biết đâu mà tìm?

              Mỵ Châu nói:

  - Thiếp có cái áo lông ngỗng, hễ thiếp chạy về phương nào, thiếp sẽ rắc lông ngỗng dọc đường, chàng cứ theo dấu lông ngỗng mà tìm!

              Nói xong, Mỵ Châu nức nở khóc.

              Về đến đất Nam Hải, Trọng Thủy đưa cái móng rùa vàng cho cha. Triệu Đà vô cùng mừng rỡ, reo lên: “ phen này đất Au Lạc sẽ về tay ta !”. Ít ngày sau, Triệu Đà ra lệnh cất quân sang đánh Au Lạc.

              Nghe tin cấp báo, An Dương Vương cậy có nỏ thần, không phòng bị gì cả. Khi quân giặc đến sát chân thành, An Dương Vương mới sai đem nỏ thần ra bắn thì thấy không hiệu nghiệm nữa.

              Quân Nam Hải phá cửa vào thành, tràn ngập Cổ Loa, An Dương vương vội lên ngựa, cùng Mỵ Châu phi ngựa thoát ra cửa sau. Ngồi sau lưng cha, Mỵ Châu bứt lông ngỗng ở áo rắc khắp dọc đường.

              Đường núi gập ghềnh hiểm trở, ngựa chạy luôn mấy ngày đêm mới đến núi Dạ Sơn gần bờ biển. Hai cha con định xuống ngựa ngồi nghỉ thì thấy quân giặc đã đuổi đến gần. Thấy đường núi quanh co, dốc ngược, bóng chiều đã xuống, cùng đường, An Dương Vương hướng ra biển, khấn thần Kim Quy phù hộ cho mình. Vua vừa khấn xong thì một cơn gió lốc bốc cát bụi lên mịt mù, làm rung chuyển cả núi rừng. Thần Kim quy hiện lên, bảo An  Dương vương: “ Giặc ở sau lưng nhà vua đó!”

              An Dương Vương tỉnh ngộ, liền rút gươm chém Mỵ Châu, rồi nhảy xuống biển. Ruà thần rẽ nước đưa nhà vua đi.

              Quân của Triệu Đà chiếm đóng Loa thành; còn Trọng Thủy một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng đi tìm Mỵ Châu. Đến gần bờ biển, thấy xác vợ nằm trên đám cỏ, tuy chết mà nhan sắc không mờ phai. Trọng Thủy khóc lóc thảm thiết, thu nhặt thi hài đem về chôn ở Loa thành, rồi đâm đầu xuống giếng trong thành mà chết.

              Ngày nay, ở làng Cổ Loa, trước đền thờ An Dương Vương, còn cái giếng gọi là giếng Trọng Thủy. Tục truyền khi Mỵ Châu đã bị cha giết rồi, máu nàng chảy xuống biển, trai ăn được nên mới có ngọc châu. Lấy được ngọc trai ấy đem về rửa bằng nước giếng trong thành Cổ Loa thì ngọc trong sáng vô cùng.

  Nguồn: Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Nguyễn Đổng Chi. 

   

  Search

  Access times

  • Total visits33,260,690

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...