Search

Access times

 • Total visits33,764,210

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Novel

Đông Chu liệt quốc

Phùng Mộng Long

 • Wednesday, 04:03 Day 01/08/2012
 • Đông Chu liệt quốc

  Lời tựa cho bản tiếng Việt do Nguyễn Đỗ Mục dịch. Nguyên tác Đông Chu Liệt Quốc của Phùng Mộng Long.

  Tiểu thuyết trường thiên của Trung Hoa xuất hiện ở đầu đời nhà Minh, với bộ Tam Quốc diễn nghĩa, rồi đến bộ Thuỷ Hử truyên, rồi đến bộ Tây Du Ký. Ðến năm Gia Tĩnh thì xuất hiện bộ Liệt quốc chí truyện của Dư Thiệu Ngư gồm 8 quyển, 226 tiết, bắt đầu từ khi vua Trụ (nhà Thương) lấy Ðát Kỷ, đến khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa.

  Sau đó vào cuối đời Minh, Phùng Mộng Long cải bộ Liệt quốc chí truyện, đổi tên là Tân liệt quốc chí, dài 108 hồi, bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chu, cho đến đời Tần Thủy Hoàng.

  Vào khoảng đời Kiến Long nhà Thanh xuất hiện bộ Ðông Chu liệt quốc chí. Bản này dựa vào bản Tân liệt quốc chí mà sửa đổi lại chút ít và thêm vào rất nhiều những lời phê bình, chú thích của Sái Nguyên Phong.

  Năm 1995, Nhà xuất bản Tác gia ở Bắc Kinh (Trung Hoa) phát hành bộ Ðông Chu liệt quốc chí dựa vào bản của Phùng Mộng Long. Những chỗ nào Sái Nguyên Phong sửa chữa Tân liệt quốc chí một cách sai lầm thì nhà xuất bản Tác gia khôi phục lại bản cũ, còn những chỗ nào mà cả Phùng Mộng Long và Sái Nguyên Phong đều sai lầm thì nhà xuất bản Tác gia đính chính lại một cách thận trọng.

  Ðông chu liệt quốc chí bao gồm một thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm (thế kỷ VI, V, IV, III trước công nguyên). Thời kỳ ấy bắt đầu từ khi Bình vương nhà Chu dời đô sang phía Ðông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Sử cũng gọi thời kỳ ấy là đời Ðông Chu (chia làm hai giai đoạn là Xuân thu và Chiến quốc). Trong lịch sử Trung Hoa, đó là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền (có một thuyết cho rằng đời Xuân thu còn ở trong chế độ nô lệ). Phùng Mộng Long căn cứ chủ yếu vào các sách "Tả truyện" và "Quốc ngữ" của Tả Khâu Minh và sách Sử ký của Tư Mã Thiên và có tham khảo các sách "Công dương truyện", "Chiến quốc sách" và hơn mười bộ sử khác nữa, để biên soạn Ðông Chu Liệt Quốc chí.

  Tư tưởng toát ra trong suốt bộ tiểu thuyết này là tư tưởng "dân bản" của nhà nho: dân là gốc của nước, là sức mạnh của nước; không phải vũ lực quyết định sự thành công hay sự thất bại mà chính là lòng dân. Trong truyện, những bậc anh hùng cứu nước (Huyền Cao, Tín Lăng quân, Lạn Tương Như, v.v...) những nhà trí thức chính trực (Ðổng Hồ, Lỗ Trọng Liên, v.v...); những người chấp chính có nhiệt tình với dân với nước (Quản Trọng, Tử Văn, Tôn Thúc Ngao, v.v...) đều được tác giả nhiệt liệt ca ngợi và đề cao. Mặt khác, tác giả miêu tả không dè dặt, không nể nang, cái bản chất xấu xa, bỉ ổi của giai cấp thống trị. Những mâu thuẫn sâu sắc giữa các tập đoàn thống trị, sự tranh giành quyền lợi giữa các cá nhân, gây nên vô số những cuộc chính biến và những cuộc tàn sát trong hơn bốn thế kỷ. Cũng không sao nói hết được sự dâm loạn vô sỉ ở chốn cung đình: quan hệ nam nữ bậy bạ giữa anh em ruột, giữa bố chồng và nàng dâu, con chồng và thứ mẫu,v.v... (Tề Khương công và nàng Văn Khương, Vệ Tuyên công và nàng Tuyên Khương, Tấn Hiền công và nàng Tề Khương, v.v...) đều được tác giả kể lại và có thái độ phê phán. Sự ngu xuẩn của bọn thống trị thì được biểu hiện trong những nhân vật điển hình là Tống Tương công (dựng cờ nhân nghĩa, không chịu đánh giặc trong lúc giặc đang qua sông), Vệ công (cho hạc làm quan), Yên Khoái (bắt chước Nghiêu, Thuấn nhường ngôi) v.v... Tuẫn táng là một tập tục vô nhân đạo do sự ngu xuẩn của bọn đế vương sinh ra: Tề Hiếu công chôn sống hơn hai trăm nội thị và cung nhân, để cho cha mình (chết rồi) có người hầu hạ ở dưới đất; 177 người dân, trong đó có những người ưu tú (Tam Lương) cũng chịu một số phận như vậy ở đất Ung, táng địa của Tần Mục công; Ngô vương Hạp Lư đánh bẫy hơn một vạn nam nữ để tuẫn táng cho con gái chết yểu của mình là Thắng Ngọc.Bên cạnh những tư tưởng tiến bộ, thì do sự hạn chế của thời đại, Phùng Mộng Long cũng không tránh khỏi những quan điểm tiêu cực, lạc hậu.

  Ở "Ðông chu liệt quốc", tư tưởng chính thống và định mệnh rất phổ biến. Vua nhà Chu làm thiên tử là do mệnh trời, cho nên những nước chư hầu nào xưng vương đều bị coi là "tiếm". Ðó là tư tưởng chính thống, xây dựng trên quan điểm định mệnh.

  "Ðông Chu liệt quốc" cũng đề cao "trung hiếu tiết nghĩa" phong kiến. Chữ "trung" ở đây là sự trung thành tuyệt đối của kẻ làm tôi, làm dân đối với cá nhân thiên tử là người được coi như chịu mệnh trời để cai trị thiên hạ. Trong "Ðông Chu liệt quốc" không thiếu gì chuyện vua bắt kẻ làm tôi phải chết, kẻ bề tôi phải vui lòng chết theo để được tiếng là "trung". Chữ "hiếu" cũng cùng bản chất với chữ trung vì thiên tử được coi như là cha mẹ dân. Công tử Thọ và Cấp Tử nước Vệ vui lòng chết để khỏi trái đạo "hiếu" đối với một người cha tàn ác, bất công. Chữ "trinh" chữ "tiết" cũng được quan niệm một cách hẹp hòi, biểu hiện một quan hệ phụ quyền rất chặt chẽ. Người con gái nước Sở giặt vải ở bờ sông Lại Thủy đã nhảy xuống sông chết chỉ vì đã "trót" nói chuyện và cầm nắm cơm đưa tận tay cho Ngũ Tử Tư là một người trai nước Sở đương lánh nạn. Chữ "nghĩa" thì thường thường được xây dựng trên cơ sở ân oán cá nhân. "Sĩ vị tri kỷ giả tử" kẻ sĩ phải lấy cái chết để đền ơn người biết mình, nếu không thì không đáng gọi là kẻ trượng phu. Dự Nhượng huỷ hoại cả thân thể mình để đi báo thù cho Trí Bá; Yêu Ly không những để cho người ta chặt tay mình đi, lại còn bằng lòng để cho người ta giắt cả vợ con mình để đền đáp ơn người tri kỷ. Những truyện như thế rất nhiều trong Ðông Chu liệt quốc. Do đó, nếu chữ "nghĩa" có thể đem lại đoàn kết để phục vụ chính nghĩa, thì nó lại hay bị giai cấp thống trị quí tộc lợi dụng mà mưu đồ lợi riêng.

  Nhiều nhà phê bình trước đây đã chỉ trích sự mê tín, ma quỷ bói toán, nhân quả, báo ứng, trong sách "Tả truyện". "Ðông Chu liệt quốc" không những thừa kế sự mê tín ấy mà còn tăng cường nó lên. Ngay trong hồi thứ nhất đã có đến bốn năm chuyện huyền hoặc: đứa trẻ mặc áo đỏ dạy bài hát chẳng lành, những cung phi có thai bốn mươi năm, người con gái hiện hình ở trai cung, oan hồn của Ðậu Bá và Tả Nho đòi mạng, v.v... Về sau lại còn vô số những chuyện điềm tốt, điềm xấu, quỉ thần, đồng cốt, yêu quái, v.v... Những chuyện hoang đường như thế thường thấy chép trong nhiều truyện cổ nói chung.

  Tất nhiên ngày nay ta không tin những chuyện ấy là có thực mà hiểu rằng hoặc là do sự hạn chế của thời đại, tác giả "Ðông Chu liệt quốc" không thể có cái nhìn khoa học như chúng ta ngày nay đối với mọi vấn đề xã hội; hoặc là ở dưới chế độ cũ mà vua chúa có uy quyền tuyệt đối, người cầm bút không thể nói ra sự thật nên phải mượn câu chuyện U vương nhà Chu mất nước ở mấy hồi đầu tiểu thuyết "Ðông Chu liệt quốc", theo chúng tôi, đã được tô đậm màu sắc hoang đường, cũng không ngoài Chu liệt ý quốc", theo yếu ấy.

  Về nghệ thuật tính của "Ðông Chu liệt quốc" thì trước hết phải nói đến vấn đề kết cấu. Từ khi Bình vương nhà Chu dời kinh đô sang Ðông đến Tần Thuỷ Hoàng thống nhất đất nước là một thời kỳ hắc ám, hỗn loạn, vô cùng phức tạp, có vô số những cuộc chính biến, tàn sát; vô số những cuộc chiến tranh hoặc nhỏ, hoặc lớn, hoặc giữa vài ba nước, hoặc giữa hàng chục nước; vô số những chuyện thi thố tài năng; vô số những nhân vật xấu, tốt; vô số những đời sống tư nhân có liên quan với những sự kiện chính trị lớn nhỏ. Tất cả những cái đó, phải được tổ chức lại, tổng hợp lại như thế nào; trọng tâm, trọng điểm phải đặt ở những chỗ nào, những lúc nào; các hồi, các đoạn phải được phân phối như thế nào, để cho cái mớ sự kiện và nhân vật ấy trở thành một chuyện hoàn chỉnh? "Xuân thu", "Tả truyện", "Công dương", "Cốc lương" thì tự thuật các sự kiện ấy theo thứ tự năm tháng (biên niên) "Quốc ngữ", "Chiến quốc sách" thì ghi chép theo từng nước. Tư Mã Thiên thì đã biên tả theo từng mục, loại. Phùng Mộng Long đã giải quyết vấn đề kết cấu của "Ðông Chu liệt quốc" một cách sáng sủa và tự nhiên, đứng trên quan điểm chính thống mà tự thuật những sự biến chính trị và quân sự trên con đường thay đổi "thiên mệnh" từ nhà Chu đến nhà Tần, bắt đầu từ khi nước Trịnh lấn át thiên tử và trải qua sự nghiệp bá chủ của nước Tề, nước Tấn, nước Sở, nước Ngô, nước Việt, rồi đến chính sách "hợp tung" và "liên hoành" của Tô Tần, Trương Nghi và kết thúc bằng sự thống nhất của nước Tần. Với những điều kiện phiền phức như đã nói trên đây, người ta không có thể đòi hỏi thêm nữa, mà người ta chỉ có thể khen ngợi tác giả đã khái quát được những sự kiện vô cùng rối ren ấy đã hiến độc giả một bức hoạ bao la về một thời kỳ lịch sử cổ đại rộng lớn của Trung Hoa.

  Một số nhân vật trong "Ðông Chu liệt quốc" được ngòi bút tác giả miêu tả rất sinh động, rất "nổi". Ðọc "Ðông Chu liệt quốc", không mấy ai quên được những nhân vật như Tín Lăng quân, Ngũ Tử Tư, Phạm Lãi, Lạn Tương Như, Kinh Kha, Chuyên Chư, Nhiếp Chính v.v... Chính là trên cơ sở những mâu thuẫn gay gắt của những sự kiện chính trị lớn, tác giả đã khéo thông qua ngôn ngữ và hành động mà xây dựng nên hình tượng nghệ thuật những nhân vật điển hình đó.

  Người Ðông Chu thì thế, đến việc Ðông Chu thì tác giả lại khéo có ngòi bút tự sự thật gọn gàng, sáng sủa và đồng thời lại còn rất khẩn trương, cảm động nữa. Có những sự kiện rất phức tạp, quanh co, mà tác giả chỉ cần nửa hồi để thuật lại một cách rất mạch lạc, trôi chảy, như đoạn viết về bốn họ tranh quyền nhau ở nước Tấn. Lại có những sự việc kéo dài trong đó quan hệ giữa các nhân vật biến hoá không ngừng, cục diện phát triển như đợt sóng, lên lên xuống xuống, tầng tầng lớp lớp, như chuyện Sái Túc nước Tống lập vua, chuyện Trung Nhĩ nước Tấn lánh nạn, chuyện Ngũ Tử Tư nước Sở báo thù v.v... Những đoạn ấy kéo dài nhiều hồi và ngòi bút tự thuật của tác giả đã khéo dẫn dắt người đọc một cách tài tình hết hồi nọ sang hồi kia, những người đi đường xa mỗi bước lại thấy hoa thơm cỏ lạ, mỗi lúc một thấy phong cảnh đổi mới đột ngột, bất kỳ.

  Lời văn "Ðông Chu liệt quốc" tuy không uyên thâm, điển nhã như văn Tả truyện, văn Sử ký, nhưng có ưu điểm là cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu. Nhiều đoạn rất hàm súc, nhiều đoạn lại rất tình tứ, nên thơ. Như đoạn viết về hai anh em công tử Thọ nước Vệ:

  "... Công tử Thọ liền bước sang thuyền Cấp Tử, rót một chén rượu để mời, nhưng chưa kịp nói gì thì nước mắt đã ứa ra, rỏ xuống chén rượu. Cấp Tử vội vàng đỡ lấy mà uống. Công tử Thọ nói: "Chén rượu này đã bẩn mất rồi!". Cấp Tử nói: "Ấy, chính anh uống cái tình của em ở trong ấy!" Công tử Thọ gạt nước mắt nói: "Chén rượu hôm nay là chén rượu vĩnh biệt của anh em ta. Nếu anh nghĩ đến tình em thì xin gắng uống cho thật nhiều...".

  Và đoạn tả Lộng Ngọc thổi sáo đêm trăng:

  "... Lộng Ngọc ở trên lầu cuốn rèm lên ngắm cảnh, thấy trời tạnh mây trong, trăng sáng như gương, gọi thị nữ đốt một nén hương, rồi đi lấy cái ống sinh làm bằng ngọc bích, đến bên cửa sổ mà thổi. Tiếng sinh véo von vọng lên vòm trời, gió hây hây thổi, bỗng nghe như có người họa lại, khi gần khi xa. Lộng Ngọc không khỏi băn khoăn, bèn ngừng lại, không thổi nữa, có để nghe xem sao. Tiếng họa cũng im đi, nhưng dư âm còn lẽo đẽo không dứt. Lộng Ngọc bâng khuâng trước gió, như một người vừa đánh mất vật gì. Chốc đã nửa đêm, trăng xế hương tàn, nàng đem ống sinh để trên đầu giường, gắng gượng đi nằm. 

  Ở cuối đời Minh, sau bộ "Ðông Chu liệt quốc chí" còn xuất hiện hơn hai mươi bộ tiểu thuyết lịch sử, như "Nam Bắc sử diễn nghĩa", "Tổng truyện", "Tây Hán diễn nghĩa", "Lưỡng Tấn diễn nghĩa", v.v... Về giá trị văn học và phạm vi ảnh hưởng thì "Ðông Chu liệt quốc chí" đứng đầu các bộ tiểu thuyết ấy, theo sự nhận định của các nhà phê bình xưa và nay.

  Trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết "Ðông Chu liệt quốc" với các bạn đọc.

  GS. Cao Xuân Huy

   

   Hồi 1

  Nghe trẻ hát, tôi trung bị giết.

  Trải lòng ngay, Ðỗ  Bá thác oan.

  Từ lúc vua Trụ mất nước Võ  vương lập lên nhà Chu, dân chúng sống trong cảnh thái  bình thịnh trị.

  Các triều vua kế tiếp như Thành  vương, Khương  vương, đều nhờ lấy đức trị dân, lại được các bậc trung thần như: Châu  công, Thiệu  công, Tất  công, Sử  Dật, hết lòng phò tá, lên cơ  nghiệp vững  bền.

  Qua đến đời vua thứ tám là Di  vương, cơ  nghiệp nhà Chu bắt đầu suy  yếu.

  Ðến đời vua thứ chín là Lệ  vương lại càng nhu  nhược hơn. Trong nước nổi loạn, nịnh  thần thí vua, toan tiếm ngôi may nhờ có Châu  công và Thiệu  công, đồng tâm hiệp lực, lập Thái  tử Tịnh lên kế vị.

  Thái  tử Tịnh lên ngôi xưng hiệu là Tuyên  vương, trong thì lo sửa sang triều  chính chiêu  đãi hiền  thần, ngoài thì lo vỗ an bá  tánh, vì thế các bậc hiền  tài lúc bấy giờ như Phương  Chúc, Thiệu  Hổ, Doãn  kiết  phủ, Châu  Bá, Trọng  sơn  phù, đều dốc lòng bảo giá. Tuyên  vương đem lại thái bình cho nhà Châu được mười chín năm thì giặc Khương  nhung dấy  loạn, vua phải ngự  giá thân  chinh.

  Thế giặc quá mạnh, Tuyên  vương thua luôn may trận, quân  sĩ hao hụt rất nhiều, bèn trở về Thái  nguyên kiểm  điểm dân số để mộ thêm binh lính.

  Khi đi ngang qua một khu phố nhỏ gần Kiểu  kinh có một bầy trẻ xúm nhau vỗ tay hát:

  Thỏ lên, ác lặn non mờ,

  Túi cơ cung yểm bơ phò nước non.

  Vua nghe câu hát lấy làm tức giận, truyền quân vây bắt.

  Bọn trẻ cả sợ chạy tán loạn, chỉ bắt được có hai đứa.

  Vua quát hỏi:

     Ai bày cho chúng bay hát như thế?

  Hai đứa trẻ run lẩy bẩy, cúi đầu tâu:

     Cách đây ba hôm, có một đứa nhỏ mặc áo đỏ, đến tại chợ nầy dạy chúng con hát. Nhưng chẳng biết vì sao, cùng một lúc, cả trẻ con trong khu phố đều biết các câu hát ấy.

  Vua lại hỏi:

     Hiện bây giờ thằng bé mặc áo đỏ ấy ở đâu?

  Hai đứa bé đáp:

     Chẳng biết nó đi đâu, từ ấy đến nay chúng con không còn gặp nó nữa.

  Vua Tuyên  vương cau mày, suy nghĩ rồi truyền đuổi hai đứa bé ấy đi. Lại khiến quan Tư  thị loan  báo khắp khu  phố cấm không cho con nít hát như thế nữa. Nếu đứa trẻ nào còn hát cha mẹ nó phải chịu tội. Kế đó vua ngự  giá về cung.

  Sáng hôm sau, lâm triều bá quan vào chầu đủ mặt, vua bèn thuật lại câu hát ấy, và hỏi có ai đoán được hư thiệt không?

  Quan Lễ  Bộ Triệu  hổ quỳ tâu:

     Tâu Bệ  hạ, cây yểm là thứ cây dâu núi, dùng làm cung, còn cơ là loại cỏ dùng đan giỏ đựng tên. Cứ theo câu hát ấy mà bàn thì chắc trong nước sẽ bị nạn binh  đao!

  Tuyên  vương đưa mắt nhìn các quan cận  thần hỏi ý  kiến.

  Quan Thái  tế Trọng  sơn  phủ quỳ tâu:

     Theo ý Ngu  thần thì cung tên biểu hiệu cho binh  đao, nay Bệ  hạ đang muốn kiếm dân, bắt lính đánh dẹp rợ Khương, điềm ấy e ảnh hưởng không lành đến dự  tính của Bệ  hạ.

  Tuyên  vương gật đầu hỏi lại:

     Thế thì thằng con nít mặc áo đỏ là ai?

  Thái  sư Bá  dương  phụ tâu:

     Chúng con nít mặc áo đỏ thuộc hỏa, còn sao Huỳnh  hoặc cũng thuộc hỏa. Ấy là ông trời muốn răn vua, nên khiến sao Huỳnh  hoặc biến ra đứa trẻ đó.

  Tuyên  vương nghe nói cho là phải, bèn phán:

     Vậy bây giờ trẫm tha tội cho Khương  nhung, rút quân ở Thái  nguyên về, truyền đốt tất cả số cung tên lưu trữ trong kho, như thế có tránh được điềm họa kia chăng?

  Dương  phụ lại quỳ tâu:

     Hạ  thần xem thiên văn thấy điềm dữ ứng tại cung vua, chớ không can chi đến bờ cõi. Hơn nữa, luận theo câu hát "thỏ lên, ác lặn" có nghĩa là âm thạnh, dương suy, hạ thần e rằng việc nước sẽ do tay đàn bà quấy rối.

  Tuyên  vương nói:

     Trong cung có Khương  hậu là kẻ hiền  đức, cai quản tam  cung, lục  viện. Mỗi một cung phi đều do tay Khương  hậu chọn lựa, làm sao có thể xảy ra tai họa ấy được?

  Dương  phụ tâu:

     Tâu Bệ  hạ, ý trong câu hát không phải là việc bây giờ, xin Bệ  hạ cứ thi nhân, bố đức, may ra việc dữ trở nên lành, còn cung tên trong kho chẳng nên đốt làm chi.

  Tuyên  vương nghe xong, lòng rất nghi  hoặc, bèn bãi chầu lui vào hậu cung, đem các việc thuật lại cho Khương  hậu nghe.

  Khương  hậu tâu:

     Tâu Bệ  hạ, điềm dữ vừa ứng, trong cung lại có việc lạ lùng, thần  thiếp định tâu cùng Bệ  hạ.

  Tuyên vương ngơ  ngác hỏi:

     Chẳng hay trong cung lại có việc gì chẳng lành sao?

  Vừa rồi trong cung có một phi  tần của Tiên  vương để lại, tuổi ngoài năm mươi, có thai đã bốn mươi năm trời, đêm qua lại sanh ra một gái.

  Tuyên  vương giật mình hỏi:

     Ðứa con gái ấy bây giờ ở đâu?

  Khương  hậu nói:

     Thần  thiếp cho là quái  thai, nên đã sai người đem vứt xuống sông Thanh  thủy, cách đây vài mươi dậm.

  Vua cho là chuyện lạ, bèn đòi người cung  phi già đó đến hỏi tự sự.

  Người cung  phi già được lệnh, đến quỳ móp xuống đất, tâu rằng:

     Tiện tỳ được nghe nói vào đời Hạ  kiệt, tại Bao  thành có thần  nhân hóa ra hai con rồng sa xuống giữa sân triều, nhả nước dãi ra rồi kêu vua Kiệt nói: "Ta là hai vị Ðế  vương của Bao  thành đây ". Vua Kiệt cả sợ, muốn giết hai con rồng ấy, song quan Thái  sư bói quẻ và tâu rằng: Thần nhân hạ giáng, ắt có điềm lành, xin Bệ  hạ hãy lấy nước dãi mà để dành. Vì nước dãi là tinh  khí của rồng, để dành trong cung ắt đặng hưởng phúc. Vua Kiệt nghe theo truyền đem mâm vàng hứng lấy nước dãi, đựng vào một chiếc hộp son, cất kỹ trong kho. Vừa cất xong thì trời nổi mưa, hai con rồng bay đi mất. Từ ấy đến nay đã hơn sáu trăm bốn mươi bốn năm, qua nhà Hạ, đến nhà Ân, rồi đến nhà Châu ta thêm nữa mà vẫn chưa ai dám mở hộp ấy. Ðến đời Tiên  vương, chiếc hộp ấy có hào quang rực rỡ, quan giữ kho trông thấy tâu lại với Tiên  vương. Tiên  vương truyền đem sổ bộ tra cứu, mới hay trong hộp đó đựng nước dãi rồng, bèn truyền mở ra xem. Rủi thay Tiên  vương sơ ý làm rơi chiếc hộp xuống đất, nước dãi đổ lai láng rồi hóa thành một con giãi nhỏ chạy tung tăng khắp sân triều. Nội  thị theo đuổi bắt con giãi kia chạy vào cung rồi biến mất. Lúc đó tiện  tỳ mới lên mười hai tuổi. Vì đạp nhằm đầu con giãi ấy mà thọ thai. Tiên  vương lấy làm lạ, đem tiện tỳ giam vào lãnh cung. Ðến nay hơn bốn mươi năm trời mới sanh ra một gái! Nội  thị không dám giấu, vào tâu với Hoàng  hậu. Hoàng  hậu cho là quái  thai nên đã đem vất xuống sông, xin Bệ  hạ rộng lòng tha cho tiện  tỳ khỏi tội.

  Tuyên  vương nghe xong, lo lắng thở đài, phán:

     Ấy là việc đời trước, có can chi đến ngươi mà phải sợ sệt.

  Nói xong, vội sai nội thị đến bờ sông Thanh  thủy xem đứa bé ấy thể nào.

  Một lát sau, nội thị trở về tâu:

     Tâu Bệ  hạ, đứa bé ấy đã trôi đi đâu mất tích.

  Nhà vua an lòng, trở vào hậu cung an nghĩ.

  Sáng hôm sau vua cho vời quan Thái  sư Dương  phụ đến kể việc nước miếng rồng cho Dương  phụ và bảo:

     Nay đứa bé ấy đã chết rồi, khanh hãy chiếm một quẻ xem oan nghiệt đã dứt chưa?

  Dương  phụ vâng mạng, gieo quẻ rồi dâng lời đoán cho Tuyên  Vương xem.

  Lời đoán rằng:

     Cười cười khóc khóc, dê mắc lưới, ngựa sa lầy. Sợ thay! Sợ thay! Nước non tang  tóc.

  Vua không hiểu ý, hỏi lại Dương  phủ tâu rằng:

     Dê chỉ về Mùi, ngựa ứng về Ngọ. Cười cười, khóc khóc nói về chuyện vui buồn. Quẻ nầy ứng qua năm Ngọ, năm Mùi sẽ có chuyện vui buồn đó. Theo dự đoán của hạ thần, tuy yêu  quái ra khỏi cung nhưng chưa trừ đặng.

  Tuyên  vương nghe tâu, mặt buồn dàu  dàu, hạ chiếu truyền rao khắp dân chúng, ai tìm ra đứa con nít ấy, bất kỳ sống thác đều được thưởng ba trăm tấm lụa, ngược lại ai giấu diếm mà nuôi, sẽ bị xử  tử toàn gia.

  Vua truyền giao việc nầy cho quan Thượng  đại  phu Ðỗ  bá xem xét.

  Lại ra lệnh cho quan Ðại  phu Tả  nho nghiêm cấm khắp nơi, từ thành  thị đến thôn quê không ai được làm cung bằng gỗ yểm và giỏ tên bằng cỏ cơ. Ai trái lệnh được quyền bắt chém.

  Nhân  dân nghe lệnh, nhất nhất tuân theo. Duy có các miền xa vắng, lệnh của nhà vua chưa được ban bố, nên cách hai ngày sau có một người đàn bà xách mấy cái túi tên bằng cỏ cơ, và một người đàn ông vác mấy cây cung bằng gỗ yểm đến chợ bán.

  Quân tuần trông thấy áp lại bắt, nhưng người đàn ông lanh chân chạy thoát.

  Chúng dẫn người đàn bà vào nạp cho quan Ðại  phu Tả  nho.

  Tả  nho nghĩ thầm:

     Hai vật nầy đúng theo lời hát của lũ trẻ rồi. Vả lại, quan Thái  sư bảo là có nữ họa, thế thì người đàn  bà nầy là mối họa lớn của quốc  gia, ta phải vào triều phục chỉ.

  Nghĩ như vậy, Tả  nho giấu việc người đàn ông bỏ trốn, chỉ dắt người đàn bà vào triều tâu nạp.

  Nhà vua truyền đem tội nhơn xử  tử, và đem tất cả các túi tên ra chợ đốt đi để răn dân chúng.

  Trong lúc đó, ngươi đàn ông kia hoảng vía chạy trối chết, không hiểu cớ gì quan quân lại đón bắt vợ chồng mình. Mãi đến ngày hôm sau, anh ta mới biết lệnh cấm, và nghe đồn người đàn bà bán giỏ tên bị xử tử, lòng nóng như đốt, anh ta than thầm:

     Ôi! vợ ta đã bị giết rồi, giờ đây ta biết nương tựa vào đâu! đau đớn thay.

  Than rồi, anh ta khóc rống lên, nhưng sợ khóc lớn quan quân hay được, bèn tìm nơi vắng vẻ để khóc cho thỏa lòng.

  Anh ta đi lần đến mé sông Thanh  thủy, đôi mắt đỏ ngoe, dòng châu lả chả, bỗng thoáng thấy đàng xa có bầy chim kêu rả  rít, xúm nhau ngậm một chiếc chiếu cuốn tròn, nổi trên sông, mà đem vào bờ.

  Lấy làm lạ, anh ta chạy đến giở chiếc chiếu ra xem, thì thấy trong đó gói một đứa bé gái vừa mới lâm bồn (1).

  Anh ta nghĩ thầm:

     Con ai đem bỏ như vầy. Ðã không chết mà lại có bầy chim cứu nạn, ắt là một quí  nữ. Ta đem về nuôi để ngày sau nhờ cậy.

  Nghĩ như vậy bèn cỡi áo gói đứa bé ôm vào mình, rồi thẳng đường sang Bao  thành lánh nạn.

  Từ khi giết người đàn  bà bán giỏ cung bằng cỏ cơ, Tuyên  vương cho rằng điềm họa trong nước đã diệt được, nên không còn lo ngại gì nữa. Tuy nhiên, cứ cách vài năm nhà vua lập đàn tế  lễ nơi Thái  miếu (2), ăn chay nằm đất để cầu phúc.

  Năm ấy vào năm thứ bốn mươi ba, vua ngủ nơi trai  cung (3), trống canh hai vừa đổ, xảy có một người con gái, dung nhan đẹp đẽ từ phía Tây xăm xăm đi lại.

  Vua cả giận nghĩ rằng:

     Ðàn bà con gái sao dám đến chỗ chay cấm, bèn quát lên một tiếng hô nội thị đến bắt.

  Vua gào rát cổ, mà vẫn không thấy một tên nội  thị nào.

  Người đàn bà kia cứ ung  dung đi vào Thái  miếu, góp nhặt các bài  vị bó thành một bó, rồi bước ra cười ba tiếng, khóc ba tiếng, đoạn chậm rãi tiến về hướng Ðông (4).

  Vua bèn rượt theo, bỗng giật mình thức dậy mới biết là chiêm  bao, trong lòng kinh hãi, đòi Thái sư Bá  dương  phụ đến hỏi.

    dương  phụ tâu rằng:

     Lời đồng  dao (5) cách đây ba năm Bệ  hạ đã quên rồi sao?

  Hạ  thần tiên đoán nhà Châu sẽ bị nữ  họa. Nay yêu  khí chưa dứt, mà người đàn bà ấy lại khóc ba tiếng, cười ba tiếng, thì đúng theo quẻ hạ thần đã tiên đoán vậy.

  Tuyên  vương lo lắng hỏi:

     Ngày trước trẫm đã giết người đàn bà bán giỏ cung bằng cỏ cơ rồi, như thế chưa trừ đặng câu đồng  dao ấy hay sao?

    dương  phụ tâu.

     Tâu Bệ  hạ, đạo trời mầu nhiệm lắm, đâu phải dễ gì giết một người đàn bà hèn mọn kia mà có thể làm biến  đổi được thiên  cơ (6).

  Vua nghe nói lòng buồn rã rượi, ngồi đứng không an, giây lâu sực nhớ đến việc ba năm trước có sai Ðỗ  bá truy tầm đứa bé thả trôi sông, sao đến nay chưa nghe kết quả, bèn đòi Ðỗ  bá vào hỏi.

  (1) Lâm bồn: mới sanh.

  (2) Thái  miếu: nơi thờ  phượng các Tiên  vương.

  (3) Trai  cung: nhà chay.

  (4) Ấy là điềm ứng cho nhà Châu phải dời qua hướng Ðông.

  (5) Ðồng  dao: câu hát của con nít.

  (6) Thiên cơ: máy trời, sự mầu nhiệm của tạo hóa.

  Ðỗ  bá quỳ tâu:

     Tâu Bệ  hạ, hạ  thần hết sức tìm kiếm, nhưng chẳng thấy. Khắp trong dân gian cũng không ai tìm được xác, chứng tỏ quái  thai kia đã bị chìm mất tích rồi. Vả lại Bệ  hạ đã xử  tử người đàn bà bán cung, thì lời đồng  dao đâu còn linh  ứng? Nếu cứ tra xét thì e động đến dân  tình.

  Tuyên  vương cả giận mắng:

     Ðã không làm được việc, lại không phục  chỉ, rõ là một đứa khi quân.

  Bèn sai võ  sĩ dẫn Ðỗ  bá ra pháp  trường xử trãm.

  Giữa lúc đó, quan Hạ  đại  phu Tả  nho, vốn là bạn thân của Ðỗ  bá, thấy vội quỳ móp trước sân triều can gián:

     Tâu Bệ  hạ, đời vua Nghiêu bị lụt chín năm, đời vua Thang nắng hạn đến bảy năm, mà chẳng hề sanh biến loạn. Nay chỉ vì giết không được một đứa con nít mà Bệ  hạ xử  tử một đại thần e các lân  bang chê cười, xin Bệ  hạ xét lại.

  Tuyên  vương mặt giận phừng phừng, nói:

     Nếu vì tình bạn mà can gián, thì ngươi qua đã trọng bạn khinh vua.

  Tả  nho tâu:

     Vua phải bạn trái thì nên theo vua. Bạn phải vua trái thì nên theo bạn. Tội Ðỗ  bá không đáng gì, mà Bệ  hạ đem giết, thiên hạ sẽ cho Bệ  hạ là bất minh. Hạ thần biết mà không can gián, thiên  hạ sẽ cho Hạ  thần là bất trung. Nếu Bệ  hạ giết Ðỗ  bá, hạ thần xin cùng chết.

  Tuyên  vương nói:

     Trẫm chém Ðỗ  bá như chém cỏ rác, ngươi chớ nhiều lời làm chi.

  Nói xong, nạt võ  sĩ đem Ðỗ  bá ra chém.

  Còn Tả  nho về đến nhà cũng tự  vận mà thác.

  Người sau, cảm lòng trung nghĩa, lập miếu nơi Ðồ  lăng mà thời gọi là miếu Tả  tướng  quân.

  Con trai Ðỗ  bá là Thấp  thúc trốn qua nước Tấn, lành đến chức Sĩ  sư, sau con cháu đổi ra họ Phạm.

  .

  Khi Tuyên  vương nghe tin Tả  nho tự vận, lòng hối  ngộ, ăn ngủ không yên, mà sanh bệnh, bỏ cả việc triều chính.

  Khương  hậu thấy vậy cũng không dám phàn nàn.

  Một hôm, vào tiết mùa thu, Tuyên  vương muốn đi săn bắn để giải muộn bèn truyền Doãn  kiết  phủ và Thiệu  hổ sắm sửa xe giá lên đường. Hai bên tiền hô, hậu ủng thẳng đến Ðông  giao.

  Ðến nơi, vua truyền hạ trại, và dặn dò quân  sĩ không được đạp phá mùa màng, làm chấn động lê dân. Ðoạn truyền lịnh hễ ai bắt được nhiều thú rừng sẽ được trọng thưởng.

  Quân  sĩ đua nhau bủa vây khắp chốn. Lòng vua rất đẹp.

  Chẳng bao lâu, mặt trời đã gác non Ðoài, vua truyền bãi cuộc săn bắn.

  Quân sĩ tuân lệnh bao nhiêu phi  cầm tầu thú đều buộc trói sẳn sàng hộ giá về cung.

  Ði chưa dược ba bốn dặm đường, nhà vua mặt mày bỗng xây xẩm, rồi trước mắt thoáng thấy một cổ xe nhỏ từ đàng xa tiến đến.

  Trên xe có hai người, tay cầm cung tên, hô lớn:

     Bệ  hạ vẫn được mạnh giỏi chứ.

  Tuyên  vương nhìn kỹ thấy hai người đó là Ðỗ  bá và Tả  nho, thất kinh gọi kẻ tả  hữu hỏi thì chẳng ai thấy gì hết.

  Chiếc xe nhỏ kia cứ lởn vởn mãi trước mắt, vua cả giận hét:

     Phản thần! Dám đến đây phạm giá sao?

  Nói xong, rút bửu kiếm ra chém.

  Bỗng nghe có tiếng Ðỗ  bá và Tả  nho mắng lại.

     Hôn quân, đã không biết sửa mình còn chém người vô tội!

  Hôm nay khí số hôn quân đã mãn, hãy lo mà đền mạng cho sớm.

  Dứt lời, trương cung nhằm ngay ngực nhà vua bắn tới.

  Tuyên  vương hét lên một tràng thất thanh rồi té xỉu xuống.

  Các quan hộ giá xúm lại đỡ dậy, lo thuốc men cứu chữa.

  Nhà vua ôm ngực rên la cho đến lúc về tới cung.

  Ai nay đều sợ sệt, nhìn nhau không biết nguyên  do nào xảy ra như vậy.

   

  (còn tiếp)

  Nguồn: Đông Chu liệt quốc. Người dịch: Nguyễn Đỗ Mục. Nhà xuất bản Văn học.

   

   

  Table of contents: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28

  Search

  Access times

  • Total visits33,764,210

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...