tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23988444
02.04.2010
Tư liệu sưu tầm
Thăng Long Hà Nội (7)

Những bài thơ dự báo trước 1010


Thơ của sư Định Không (730 - 808)


Khi đất nước ta còn nằm dưới ách cai trị nhà Đường, nhà sư Định Không, quê ở làng Cổ Pháp đã báo trước rằng làng của ông sẽ sinh ra một nhân vật dựng nền độc lập của nước nhà, và đó là người họ Lý.


Nguyên do là khi đào đất đắp nền dựng ngôi chùa Quỳnh Lâm ở làng Đình Bảng (năm 785) sư tìm thấy mười chiếc khánh và một chiếc lư hương. Đem xuống sông rửa, thì một chiếc khánh chìm xuống nước. Ông nói:


- Mười chiếc là thập khẩu, viết chung lại thành chữ Cổ


Một chiếc chìm dưới nước là thủy khứ viết chung lại là chữ Pháp.


Vậy đất linh thiêng này là Cổ Pháp. Ông làm bài thơ nguyên văn chữ Hán, đây là bản dịch của Nguyễn Lang:


Đất trình pháp khí


Phẩm chất tinh đồng


Đức Phật pháp đến thuở hưng long


Đặt tên làng là Cổ Pháp


Pháp khí xuất hiện


Mười chiếc chuông đồng


Nhà Lý hưng vương, tam phẩm thành công.


Thơ của sư La Quí An (852 - 936)


Sư La Quí An là đệ tử của sư Định Không. Ông cũng quê ở làng Cổ Pháp, và cho biết là đất này có khí vương giả nên khi Cao Biền sang đô hộ An Nam đã yểm đất này. Cao Biền cho đào đến 19 địa điểm để yểm phá. La Quí An đã phải lấp lại cả 19 điểm ấy.


Ông đã làm hai việc:


- Đúc tượng Lục Tổ bằng vàng chôn gần tam quan, dặn rằng khi có vua giỏi ra đời thì đào lên, đem vào cho vua.


- Trồng một cây gạo ở chùa Minh Châu năm 936 để trấn áp. Khi trồng cây, ông để lại một bài sấm (dịch)


Trên núi lớn, có đầu Rồng xuất hiện


Sau đuôi rắn có ẩn ngọc minh châu


Mười tám chàng trai


Nhất định công thành


Hình Rồng hiện từ gốc cây miên mộc


Trong tháng chuột, vào ngày gà, giờ thỏ


Mặt trời lên, rực rỡ trên mây xanh.


Bài thơ có câu 18 chàng trai nhất định thành công là câu sấm theo lối chiết tự. Mười tám chàng là thập bát tử, viết chung lại thành chữ Lý. Bài thơ tiên đoán sự thành công của Lý Công Uẩn.


Thơ của sư Vạn Hạnh


Sách Thiền uyển tập anh nói những loại sấm truyền và tiên tri của Vạn Hạnh rất nhiều. Bài thơ được chú ý nhiều hơn hết là bài sau đây. Có truyền thuyết là: sét đã đánh lên cây gạo do sư La Quí An truyền, làm hiện ra thành chữ. Bài thơ như sau (dịch)


Gốc cây thăm thẳm


Ngọn cây xanh xanh


Cây hòa đao rụng


Mười tám hạt thành


Cành Đông xuống đất


Cây khác lại sinh


Đông mặt trời mọc


Tây sao ẩn hình


Sáu bảy năm nữa


Thiên hạ thái bình


Sách Đại Việt sử ký toàn thư in bài chữ Hán và nói rằng sư Vạn Hạnh đã giảng giải: 


Nguyên văn chữ Hán là:


Thụ căn điểu điểu


Mộc biểu thanh thanh


Hòa đao mộc lạc


Thập bát tử thành


Đông A nhập địa


Dị mộc tái sinh


Chấn cung kiến nhật


Đoài cung ẩn tinh


Lục thất niên gian


Thiên hạ thái bình.


Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi tiếp. Nhà sư Vạn Hạnh tự đoán riêng rằng:


- Trong câu thụ căn điểu điểu: chữ căn là gốc, gốc tức là vua. Chữ điểu đồng âm với chữ yểu, thế là nhà vua chết yểu.


- Trong câu mộc biểu thanh thanh, chữ biểu là ngọn, ngọn là bầy tôi


- Chữ thanh là xanh đồng âm với chữ thịnh, thế là một người trong số quan thần sẽ lên nắm chính quyền.


- Ba chữ hòa đao mộc góp lại là chữ Lê, lạc là rốt, tức là nhà Lê rốt.


- Ba chữ thập bát tử góp lại là chữ Lý. Thập bát tử thành, tức là nhà Lý lên.


- Trong câu Đông A nhập địa, chữ Đông và chữ A hợp lại là chữ Trần.


Nhập địa là người phương Bắc vào cướp.


- Câu dị mộc tái sinh tức là họ Lê Mạc, lại nổi lên.


- Trong câu chấn cung kiến nhật, thì chấn là phương Đông, kiến là mọc ra, nhật là thiên tử, thiên tử xuất hiện ở phương đông.


- Trong câu đoài cung ẩn tinh, thì đoài là phương Tây, ẩn là lặn, tinh là người tầm thường, người tầm thường mai một ở phương Tây.


Mấy câu này có ý nói vua thì non yểu, tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên, thiên tử ở phương Đông mọc ra thì thứ nhân ở phương Tây lặn mất. Trong vòng sáu bảy năm nữa thì thiên hạ thái bình.


Các bài đều báo trước sự lên ngôi của Lý Công Uẩn.


Ngày Lý Công Uẩn được suy tôn hoàng đế trong cung thì Vạn Hạnh đang ở chùa Lục Tổ. Ông biết trước việc này và nói với mọi người nghe. Họ hoảng hốt chạy về kinh sư nghe tin thì đó quả là sự thật.


Vũ Ngọc Khánh


thanglonghanoi.gov.vn


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cô gái làm sụp đổ nền ngụy khoa học - Tao Babe 18.09.2018
Văn tế tướng sĩ trận vong - Tư liệu sưu tầm 18.09.2018
Nhìn lại mùa Xuân khói lửa 1789 - Chính Đạo 17.09.2018
Huyện Phòng Thành - Quảng Tây - nguyên là đất Việt Nam/ Tài liệu “Dân tộc Kinh ở Quảng Tây”. - Tư liệu sưu tầm 16.09.2018
Nghĩ về đất - Vũ Thư Hiên 16.09.2018
Phòng Thành: Cộng đồng người Kinh trên đất Trung Quốc: 500 năm nét Việt không phai nhòa - Tư liệu sưu tầm 16.09.2018
Biên giới Việt Nam và Trung Quốc qua các triều đại quân chủ - Tư liệu sưu tầm 14.09.2018
Khái Hưng Trần Khánh Giư - Tư liệu sưu tầm 14.09.2018
Luật sư Nguyễn Mạnh Tường: Qua những sai lầm trong Cải cách ruộng đất, Xây dựng quan điểm lãnh đạo - Nguyễn Mạnh Tường 11.09.2018
Chuyến đi (Liên Xô) bí mật năm 1950 của Hồ Chí Minh - Vũ Ngự Chiêu 10.09.2018
xem thêm »