tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30947945
Tiểu thuyết
06.12.2019
Khái Hưng
Tiêu sơn tráng sĩ


CHƯƠNG 30: VIỆC LỚN


Đêm đã khuya. Phạm Thái đương ngồi nói chuyện với Phổ Mịch thiền sư Ở


động Tam Thanh thì có một tên lính cẩn tín hầu trong dinh quan trấn thủ ra tìm


chàng vào hội kiến với Thanh Xuyên Hầu. Biết rằng có việc khẩn cấp, chàng vội


vàng đi ngay.


Ra đến bờ sông Kỳ Cùng, chàng gặp Thanh Xuyên Hầu cũng vừa tới. Hai


người vừa cùng nhau đi đến biệt thự... Trương Đăng Thụ thì thầm bảo Phạm Thái:


- Câu truyện kín không tiện Ở trong dinh.


Phạm Thái lo lắng đoán chừng đã xảy ra việc gì quan trọng cho đảng Tiêu


Sơn


Tới biệt thự, Trương Đăng Thụ giở kinh Phật ra chất vấn Phạm Thái, làm thế


cốt để che mắt bọn lính theo hầu, mà trong đó chàng đoán chắc có thám tử của


hiệp trấn Phan Đình Hồng.


Mãi gần sáng, khi bọn người nhà mỏi mệt đi ngủ cả. Trương mới đem câu


truyện tâm sự ra giải bày. Chàng hỏi Phạm Thái:


- Trong triều có biến, tiên sinh đã biết chưa?


Phạm Thái kinh ngạc hỏi lại:


- Biến? Thưa đại nhân, việc gì thế?


- Bọn Bùi Đắc Tuyên bị giết cả rồi.


Phạm Thái không giấu nổi lòng sung sướng phá lên cười.


- Se sẽ chứ, tiên sinh. Tiên sinh nên nhớ rằng trong bọn lính theo hầu, thế nào


cũng có một vài tên thám tử của Phan Đình Hồng.


- Nhưng xin đại nhân cho biết đầu đuôi câu truyện.


- Đây, xin tiên sinh đọc thư này thì hiểu ngay.


Vừa nói vừa thò tay vào bọc lấy ra một tờ giấy hoa tiên đưa cho Phạm Thái.


Bức thơ ấy của Trần Quang Diệu và đại khái nói triều đình đương gặp buổi đại


loạn: VÕ Văn Dũng lập mưu bắt trầm hà cha con Thái Quang Diệu đem quân


chống cự với Dũng thì Hoàng đế đã giảng hoà hai bên và cất Diệu lên chức thiếu


phó. Nhưng sau lại nghe lời Dũng dèm pha trước hết binh quyền của Diệu. Nay


Diệu muốn kết bè đảng Ở ngoài biên giới, nhân Thanh Xuyên Hầu là bạn thân của


va, va khuyên nên đem quân về hỏi tội bọn lộng quyền.


Đọc xong bức thư, Phạm Thái hỏi:


- Bây giờ đại nhân định liệu ra sao?


- ấy, tôi cũng chỉ cốt hỏi tiên sinh điều ấy. Phạm Thái mỉm cười:


- Đại nhân hẳn đã đọc truyện Tam Quốc Chí. Vậy chắc đại nhân nhớ đoạn Gia


Cát Lượng mượn quân Đông Ngô đánh phá Tào Tháo Ở Xích Bích rồi nghiễm


nhiên chiếm lấy Kinh Châu?


- Tôi cũng nghĩ đến mưu ấy. Song Đông Ngô hiện không có quân. Mà Ở ngoài


biên thuỳ này quyền binh Ở cả trong tay Phan Đình Hồng là tôi thân tính của


Quang Toản, khó lòng dụ nó về cánh với mình được.


- Ô hay, mình có dụ nó về cánh với mình để đánh đổ triều đình, để làm phản


đâu?


- Vẫn biết thế, vẫn biết sau này mới nhờ sức gió mà bẻ măng, nhưng cũng phải


dò xem bụng dạ nó ra sao đã chứ.


Hai người bàn bạc với nhau suốt đêm. Kế hoạch định như thế này: Trương


Đăng Thụ sẽ đem châu truyện giết thái sư nói với Phan Đình Hồng cố làm sao cho


Hồng yên trí rằng VÕ Văn Dũng có lòng phản trắc muốn đoạt ngôi nhà Tây Sơn.


Khi nghe chừng Hồng đã thuận theo cánh với mình rồi, thì liền cùng va cất quân


về triều hỏi tội kẻ gian thần. Qua trấn Kinh Bắc, hơn nghìn đảng viên đảng Tiêu


Sơn sẽ nhập bọn nói là tồng quân, nhưng kỳ thực để về triều vận động chiếm lấy


những chức trọng yếu mà mưu đánh đổ nhà Tây Sơn. Công việc tuy to tát, kho


khăn, nhưng tưởng cũng không phải không thể làm nổi, vì triều đình Tây Sơn


đương gặp đại biến: Ở bên trong thì các tướng tá lừa dối nhau ghen ghét nhau,


chém giết lẫn nhau; Ở bên ngoài thì thế lực Nguyễn ánh mỗi một ngày thêm bành


trướng.


Sáng hôm sau Trương Đăng Thụ sang chơi bên dinh hiệp trấn. Phan Đình


Hồng hết lòng trọng đãi, xữ rõ ra kẻ dưới đối với người trên. Thụ đem truyện tâm


huyết ra bàn, thì Hồng vui mừng theo ngay, hẹn nhau ngay hôm ấy sửa sang quân


bị, và mộ thêm binh lính để có thể chỉ trong dăm hôm là khởi sự được.


Trương Đăng Thụ cho tìm Phạm Thái đến bàn lại việc lớn. Hai người đang hí


hửng mừng thầm thì Thụ lên cơn đau bụng kịch liệt.


Thấy mặt trấn thủ đỏ bừng, cặp mắt như tiết, Phạm Thái kinh hãi trân trân


nhìn hỏi :


- Quan hiệp trấn có mời đại nhân xơi nước?


- Có, nhưng tôi uống muỗi một chén con.


Phạm Thái lắc đầu, và tuy giục người nhà đi tìm thầy thuốc, chàng vẫn biết


chắc rằng không cứu chữa được nữa.


Quả thực, chỉ trong một lát là Trương Đăng Thụ nằm vật ra, hét lên một tiếng:


"Nó giết tôi?". Rồi tắt nghỉ.


Nàng Long CƠ vợ lẽ Thanh Xuyên Hầu nghe tiếng kêu. Ở trong buồng chạy ra.


Thấy chồng nằm trên sập, mắt mở to, mồm há hốc, nàng tưởng là chồng tức giận


điều gì. Nhưng lay mãi, gọi mãi vẫn không thấy chồng động đậy. Phạm Thái bảo


nàng :


- Quan trấn thủ ngộ gió độc qua đời một cách bất ngờ quá, không thể nào cứu


chữa kịp. Xin phu nhân lo tang ma đi thôi.


Thực ra, ngắm mặt người chết, chàng hiểu ngay là có kẻ đầu độc. Thứ thuốc


độc ấy người Thổ dùng nhựa cây luyện thành thứ bột trắng chỉ gẩy một chút vào


chén nước đủ hại một mạng người.


Nguyên Phan Đình Hồng cũng nhận được một lá thư như Trương Đăng Thụ,


thư của VÕ Văn Dũng.


Dũng là quan thầy va, người đã cất nhắc va lên chức hiệp trấn và giao cho va


cái trọng trách kiềm chế Trương Đăng thụ. Trong thư Dũng dặn Hồng để ý dò xét


hành động của Thụ, và nhất là cho lính đi thám thính xem Thụ có nhận được thư


từ trong triều gửi tới không, thám thính để biết vậy thôi, chứ không cần phải bắt


lấy bức thư mà làm lộ mất cơ mưu. Quả nhiên bao nhiêu điều Dũng dự đoán đều


xẩy ra cả. Thụ có nhận được thư mà thư ấy thì Dũng chắc là của Trần Quang Diệu


gửi lên.


Bắt Trương Đăng Thụ giải về triều, nếu Thụ quả thực theo Trần Quang Diệu,


là một việc rất dễ dàng, vì bao nhiêu binh quyền Ở cả trong tay quan hiệp trấn.


Nhưng bức thư của Dũng dặn cặn kẽ mội điều nên làm để che mắt cánh cừu địch.


Những điều nên làm ấy, Hồng đã làm xong một cách nhẹ nhàng lặng lẽ, kín


đáo


Ngay buổi chiều được tin quan trấn thủ mất, Hồng tới viến, khóc rất thảm


thiết, đến nỗi Long CƠ phải cảm động vì tấm lòng thương bạn của quan hiệp trấn.


Chàng còn tỏ lòng thương xót cách khác nữa: là làm ma rất linh đình, sức các


viên phân tri, tri châu và tổng, lý phải đến phục dịch vào mọi việc, dựng rạp dựng


trạm, mổ trâu, mổ bò. Nhân dân ai ai cũng ca tụng tấm lòng tốt của quan hiệp trấn


và khen ngợi đám ma to nhất từ xưa đến nay Ở trấn Lạng Sơn.


Riêng Phạm Thái là căm tức kể giết người và nếu chàng không trót nhận lời


cùng tang gia đưa linh cữu Thanh Xuyên Hầu về nguyên quán Thanh Nê, thì


chàng đã liều chết đến dinh hiệp trấn tặng Hồng một mũi kiếm để báo thù cho


người bạn đã bị hại một cách hèn nhát.


Linh cữu của Thanh Xuyên Hầu quàng tạm Ở chùa Tam Thanh để chờ ngày


rước về xuôi Long CƠ lăn ra đất than khóc, còn Phạm Thái thì ngày ngày chàng


đến quỳ Ở bên quan tài, lâm râm khấn khứa, người ta tưởng chàng tụng niệm cho


linh hồng người chết được siêu linh tịnh độ. Kỳ thực chàng chỉ thề với vong hồn


kẻ khuất rằng thế nào chàng cũng trả được thù cho một người đồng đảng, cho bạn


đồng chí.


 


CHƯƠNG 31: CHÙA NON NƯỚC


 


Trong dòng sông Phong Doanh, chiếc thuyền bồng xuôi rất mau, nhẹ nhàng


như bay trên mặt nước. trời vừa rạng đông. Một buổi sớm thu mát mẻ, êm đềm, dễ


gỡi cảm hứng.


Trương Quỳnh Như ngồi ngắm ánh vàng nhảy lộn Ở mũi thuyền, rồi mỉm cười


bảo thân mẫu đương nằm nghỉ trong khoang:


- Dám bẩm mẫu thân, xin mời mẫu thân ra xem cảnh nên thơ lắm.


Kiến Xuyên phu nhân cau mày mắng con:


- Mẹ không muốn bạ lúc nào con cũng ngâm nga đề vịnh như thế. Trai cung


kiếm văn chương, gái khuê phòng thêu dệt, trời đã chia hẳn công việc hai bên ra


rồi, sao cứ muốn trái luật trời?


- Dạ bẩm mẫu thân, con có dám lười biếng công việc tầm tang, phùng xuyến


bao giờ đâu? Nhưng ngoài công việc làm ăn, cũng xin phép mẹ cho con được học


tập văn thơ ngắm cảnh vịnh đề một vài câu.


Kiến Xuyên phu nhân là một bậc mệnh phụ nghiêm khắc. Chồng bà một nhà


đại văn hào đậu tiến sĩ về đời Lê mạt, chỉ thích có ba thứ: đánh cờ, uống rượn, làm


thơ Phú quý công danh hầu coi như mây bay, như gió thoảng, như bóng ngựa


trắng qua cửa sổ. Nhất từ ngày hầu cáo lão quy điền, thì hầu lại càng rửng rưng


với đời lắm, công việc sinh nhai hầu phó mặc vợ con săn sóc.


Khi nhà Lê bị Nguyễn Huệ diệt, hầu chỉ cười, cái cười tuy đau đớn nhưng ngụ


rất nhiều ý nghĩa khinh đời. Hầu cho sự mất nước là một sự d~ nhiên, thế nào cũng


xảy ra, chẳng chóng thì chầy: vì hầu thấy vua Lê hèn yếu, chúa Sâm kiêu căng. Đã


hai ba lần, vì lòng yêu vua, thương nước, hầu đem kế hoạch hưng bang ra bàn với


Sâm, song không những Sâm không nghe theo, mà còn quở mắng hầu và doạ


giáng chức hầu. Hầu liền dâng sớ xin cáo lão hồi hưu, tuy hầu mới ngoài năm


mươi tuổi. Lúc đó, Thanh Xuyên hầu đã thi đậu tiến sĩ và thụ chức hàn lâm biên tu


Ở bộ Lại.


Về quê, hầu đi ngao du sơn thủy. Bao nhiêu ngọn núi Ở vùng Sơn Nam theo


dọc con sông Đáy đều có in vết bàn chân của hầu.


Nàng Quỳnh Như, con gái yêu của hầu, hầu bắt theo nghiên bút, cầm thi.


Nàng bẩm tính thông minh lại được hầu ra công dạy dỗ, nên năm nay mới mười


sáu tuổi mà đã có tài nhả ngọc phun châu, cầm ca đủ điệu.


Nhân gặp tiết thu trong sáng, hầu khuyên phu nhân đưa con gái đi ngoạn cảnh


chùa Non Nước.


Hầu thường nói: "Làm một trăm bài thơ, không bằng ngắm một cảnh non


xinh, nước đẹp".


Phu nhân chỉ thích việc làm ăn, đã toan từ chối, nhưng nể lời hầu, nên cũng


sắm sửa vàng hương lễ vật thuê tuyền cùng con gái đi cho hầu bằng lòng. Vả nghe


tiếng chùa Non Nước linh thiêng, phu nhân cũng muốn thừa dịp tới đó cầu sức


khoẻ cho gia đình. Quỳnh Như thì chỉ nghĩ đến ngắm cảnh làm thơ. Vì thế, kèm


với lễ phẩm, nàng đã đem theo bút mực và một tập giấy hoa tiên.


Thuyền nhổ sào vào giờ Dần, cuối giờ Thìn đã tới chùa.


Từ dưới mặt sông ngước nhìn lên, quả núi Dục Thuý tròn trĩnh, xinh xắn như


hòn non bộ lớn đặt trong cái bể cạn dài. Tức cảnh, Quỳnh Như xầm bút thảo


phóng một bài thơ Đường luật:


Non nước xinh xinh cảnh nước non,


Bên dòng bích thủy đá chon von.


Như cô thiế cu nữ nghiêng soi bóng,


Mỉm miệng tươi cười nét thắm son.


Thấy con húy hoái viết, Kiến Xuyên phu nhân gắt:


- Đến nơi rồi. Sắp sửa vàng hương lên lễ, còn thơ thẩn mãi à?


Quỳnh Như vâng lời, cùng mẹ theo bậc đá bước lên chùa. Khi làm lễ xong,


nàng đưa mẹ đi xem di tích của cổ nhân: Nào chỗ cụ Trương Hán Siêu ngồi câu,


nào chổ cụ ngồi uống rượn, đánh cờ, nhất nhất nàng giảng nghĩa rành rọt cho mẹ


nghe, vì đã được thân phụ dẫn giải.


Thấy có nhiều bài thơ hoặc viết hoặc khắc trên đá, Quỳnh Như cũng gọi thị tỳ


đưa bút mực đề một bài:


VÃN CHÙA NON NƯỚC


(Điện Tân giang nguyệt)


Trèo lên Dục Thủy thăm chiền:


Non xanh nước biếtc cảnh tiên dưới trần.


Thướt tha mây trắng một làn,


Như buông bốn phía cánh màu bạch sa.


Chim hót véo von chào khách.


CỎ thơm hớn hở mừng ai,


Gió thu rung động mấy cành mai.


Khêu gọi hồn thơ lai láng,


Cầm bút lạm đề trên thạch tảng,


Một bài cổ tích cảm hoài,


Nào người chiếcn sĩ, kẻ văn tài.


Khôn hỏi Nước Non đâu tá?


Thanh Nê thôn nữ


Trương Quỳnh Như lạm đề


Đề xong thơ, Quỳnh Như buồn rầu man mác, tưởng nhớ người xưa. Những


bài văn non nớt của bọn văn sĩ có ý khinh mạn bậc ẩn sĩ đời Trần càng thêm gợi


lòng căm tức. Nàng toan thảo luôn một bài nữa để vì cổ nhân mắng bọn hậu sinh


vỗ lễ, thì Kiến Xuyên phu nhân giục nàng xuống thuyền để trở lại nhà. Nàng bùi


ngùi rời cảnh đẹp đi theo phu nhân.


Đến chân núi, gặp một trong phong lưu công tử chắp tay vái chào, phu nhân


đáp lễ vấn an:


- Phu nhân với công tử vẫn được mạnh?


- Dám bẩm phu nhân chúng tôi xin đa tạ phu nhân ban lời hỏi thăm, mẫu thân


chúng tôi với chúng tôi nhờ ơn trời vẫn được bình yên.


Người đó là Trịnh Nhị, con một của một vien phân tri đã qua đời, nhà giàu có


nhất vùng Kiến Xương, Ý Yên mà ai ai cũng gọi là "Thạch Sùng đời naỷ'.


Chàng ta dục dịch từ lâu muốn hỏi Trương Quỳnh Như, nên tuy đã ngoài hai


mươi tuổi, mà chàng vẫn chưa có vợ. Biết rằng Kiến Xuyên hầu không ưng mình,


chàng hết sức lấy lòng Kiến Xuyên phu nhân, biếu hết thức này, thức khác.


Hôm nay được tin phu nhân và Quỳnh Như đến ngoạn cảnh Dục Thúy, chàng


thuê ngay một chiếc thuyền lớn và bốn tay thuyền thủ lực lưỡng ra sức chèo cho


kịp gặp mặt người chàng nhớ thầm yêu trộm.


Chàng phục sức cực kỳ sang trọng: Dăm vòng khăn nhiễu tam giang mới nâng


cái búi tóc cao cài lược đồi mồi; tấm áo gấm lam phủ ngoài mớ áo nhiễu kỳ cầu và


chiếc quần lụa màu ngà buông chấm mũi đôi hài Phú Xuân thêu kim tuyến. Theo


sau bọn đầy tớ xách điếu cắp tráp theo hầu rộn rã. Chàng biết sự phong lưu đài các


dễ cảm động lòng các bà mẹ có con gái kén chồng. Chàng lại không quên sai hai


tên tiểu đồng mang nghiên bút và một tập giấy hoa tiên đi liền bên, vì chàng chắc


rằng muốn được Quỳnh Như lưu ý tới, chàng phải đóng vai thi hào ngoạn cảnh,


ngắm núi, vịnh sông.


Gặp Trịnh Nhị, Quỳnh Như lạnh lùng quay đi, ngước mắt trông ngọn Dục


Thủy. Kiến Xuyên phu nhân vồn vã nói:


- Mời công tử lên nhà lễ Phật.


- Dám bẩm phu nhân, nay gặp tiết thu mát mẻ chúng con đến đây chỉ cốt viếng


nơi ẩn dật của Trương, một nhà chí sĩ đồi xưa.


Chàng đưa mắt liếc trộm Quỳnh Như, trong lòng lấy làm tự phụ. Nhưng


Quỳnh Như vẫn thản nhiên như không biết chàng đứng đó.


Muốn Trương phu nhân và Trương tiểu thư phải để ý tới mình, Trương Nhị


cầm một tờ hoa tiên lẩm nhẩm đọc. Quả nhiên Trương phu nhân hỏi:


- Công tử làm thơ?


- Bẩm phu nhân, vâng.


- Công tử đọc cho tôi nghe với nào.


Chẳng để nài đến hai lần, Trịnh Nhị đáp liền:


- Xin vâng. Đây là bài thơ đề núi Dục Thúy theo điệu liên hoàn. Kẻ thơ sinh


này làm khi thuyền vừa đáo chân núi.


Chàng hắng dặng để lấy giọng ngâm nga:


Khen ai khéo tạc đúc nên cồn


Đứng vữngphô bày cảnh nước nơn


Cây cỏ xanh rì in dấu đá


Nước non lóng lánh dáng chưa mòn.


°°°


Nước non lóng lánh dáng chưa mòn,


Thế giới riêng bầu cỏn còn con


Vang động gió khua cầm thú vắng,


Thiên nhiên tắm vẻ đẹp xinh ròn.


Quỳnh Như quay đi, mủm mỉm cười. Trương phu nhân khen lấy khen để. Phu


nhân vẫn có ý muốn kén chọn Trịnh Nhị làm rể, nên trước mặt con gái, phu nhân


mới tâng bốc chàng lên như thế:


- Công tử tả rõ hệt núi Dục Thúy, phải không con?


- Bẩm hệt lắm. Nhưng giá Vịnh một hòn nơn bộ thì càng hệt hơn.


Trịnh Nhị đỏ bừng mặt, vái chào toan bước lên núi, Trương phu nhân còn giữ


lại khẩn khoản xin chàng bài thơ. Chẳng đừng được, chàng trao cho phu nhân tờ


giấy hoa tiên, chào một lần nữa rồi im ỉm quay đi.


Quỳnh Như cùng mẹ xuống thuyền, Trương phu nhân mắng con:


- Sao thơ Trịnh công cử vịnh núi Dục Thúy mày lại hỗn xược dám bảo thơ


vịnh hòn non bộ?


- Dám bẩm mẫu thân, quả là thơ đề non bộ. Mẫu thân thử đọc lại mà xem.


Như câu: "Thế giới riên bầu cỏn còn con," thì còn có thể vịnh vừa non bộ, vừa


chùa Non Nước được. Đến câu "Vang động gió khua cầm thú vắng", thì rõ ràng


vịnh hòn non bộ, hòn núi giả chứ không thể vịnh một quả núi thực được. Vậy dám


bẩm mẫu thân, chắc Trịnh công tử học thuộc lòng hay chép sẵn từ nhà bài thơ cũ


của ông đồ, ông cống nào đó rồi nhận bừa là tác phẩm của mình. Vả bài thơ cũng


chẳng hay hớm gì.


Trương phu nhân chau mày lườm con:


- Mày thì chỉ được mỗi một cái nết kkliêu căng, tụ phụ là hơn người. Trịnh


công tử là một bậc văn nhân lỗi bậc thời nay, mày bì sao kịp. Mày có giỏi thử vịnh


một bài xem nào?


- Thưa mẫu thân con phận gái đâu dám sánh tài trai. Nhưng mẫu thân đã


truyền, con cũng xin l~nh ý.


Nàng ngồi trong khoang thuyền nghĩ một lát, rồi vừa viết vừa đọc:


NÚI D ỤC THÚY


Trơ trơ chính thạch bóng Vân sang,


Hỏi núi chờ ai, đã mấy sương?


Uốn réo bên sườn dòng nước biếac.


Phát tuôn cửa động ngọn chùa hai,


Mây trôiphảngphất hồn Lê, Trịnh,


Đá khắc lờ mờ dấu Phạm, Trương.


Cũng muốn bể dâu bàn truyện cũ,


Nào ai xứng với khách đời trang?


Trương phu nhân mỉm cười chua chát:


- Đã biết mà, mày kêu căng lắm? Mày tự hỏi xem tài đức mày được là bao mà


dám bảo không xứng đáng?


Quỳnh Như nghe mẹ mắng, bẽn lẽn cuối đầu.


 


CHƯƠNG 32: BI AI


 


Thuyền đi một lúc, đến chỗ ngã ba. Hai chiếc bồng lớn từ phía sông Đáy rẽ


vào, và muốn lên trước. Bỗng đưa sang tiếng khóc i ỉ, Quỳnh Như lắng tai nghe


rồi nói với mẹ:


- Bẩm mẫu thân, có ai khóc Ở thuyền bên.


Trương phu nhân đáp:


- Các bác lái chừng thua bạc, hết cả tiền rồi vợ chồng đánh nhau cãi nhau chứ- Bẩm mẫu thân, có lẽ không phải, vì tiếng khóc ai oán lắm, nghe như vợ khóc


chồng.


Nàng liền cùng bọn thị tỳ ra mũi thuyền nhìn sang. Một nhà sư trẻ trai, nét mặt


sáng sủa, thông minh, đứng đằng lái, hai mắt đăm đăm ngó thẳng vào mặt Quỳnh


Như. Một ả thị tỳ cười khanh khách chào mỉa mai:


- Nam vô a di đà phật?


Nhưng mắt nhà sư vẫn không rời Quỳnh Như khiến nàng tức giận quay vào


khoang thuyền.


Bọn thị tỳ bảo nhau:


- Sư mô quỷ gì mà nhìn người ta sòng sọc.


Rồi một ả cất tiếng mắng:


- Này người kia không được hỗn với tiểu thư.


Nhà sư mỉm cười hỏi lại:


- Tiểu thư là chủ các em đấy à?


Bọn thị tỳ phá lên cười:


- RÕ khéo, ai là em nhà sư đấy?


Tiếng Trương phu nhân Ở trong khoang thét:


- Vào cả trong này? Chúng mày làm như bọn nữ tặc thế à?


Nhà sư hỏi:


- Ai đấy?


- Không được vô lễ, phu nhân là bà lớn Lễ bộ thượng thư Kiến Xuyên hầu đó.


Nhà sư kinh ngạc:


- Trương phu nhân phải không?


- Phải.


- Mà tiểu thư là Trương Quỳnh Như?


Mấy người thị tỳ lại khúc khích cười:


- Phải nhưng sư ông hỏi làm gì mới được chứ?


- Chết chửa? thế mà tôi vô ý không biết. Tôi phải sang hầu ngay phu nhân.


- Không được hỗn?


Chẳng thèm đáp lại, nhà sư một mặt bảo thủy thủ lái sát vào thuyền Trương


phu nhân, một mặt gọi một ả thị tỳ Ở truyền có người khóc:


- Vào bẩm phu nhân...


Nhưng nàng Long CƠ - vì chính người ấy là Long CƠ - đã chạy ra đằng lái, lo


lắng, sợ hãi hỏi dồn:


- A di đà phật? Bạch sư ông cái gì thế, ai thế?


- Thưa phu nhân, thuyền đi sau liền kia là thuyền lệnh cô, Trương lão mẫu.


Long CƠ nàng hoảng hốt:


- Thế à, bạch sư ông?


Quỳnh Như cũng vừa trông thấy Long Cơ.


- Ai như hiền tẩu?


Long CƠ oà lên khóc:


- CÔ Quỳnh Như ơi?... anh... mất rồi.


Quỳnh Như rú lên:


- Trời ơi?... Anh... Tôi...


Nàng không nói được dút câu, nằm lăn xuống ván thuyền ôm mặt khóc nức


nởi. Trương phu nhân bước ra hỏi:


- Cái gì thế, con?


- Mẫu thân ơi... anh con... chết...


Phu nhân cũng òa lên khóc nốt. Lời than vãn, kêu gào, kể lể rất thảm thiết.


Một lúc lâu, khi sự thống khổ đã theo dòng lệ nhẹ bớt vài phần, Trương phu nhân


bảo ghé sát thuyền bào thuyền Long CƠ để nàng bước sang, rồi cố nén lòng đau


đớn, hỏi nàng về bệnh trạng, và lúc lâm chung của Thanh Xuyên hầu. Long CƠ cứ


sự thực kể lại đầu đuôi.


Nghe xong, Quỳnh Như ngẫm nghĩ lẩm bẩm:


- Trời ơi? Trưởng huynh bị đầu độc mất rồi?


- Sao con biết?


- Bẩm mẫu thân, không bị đầu độc thì sao đương khỏe mạnh lại chết mau thế


được?


Nàng vừ anói vừa trân trân nhìn thẳng vào cặp mắt Long Cơ, như để tìm ra sự


bí mật. Nhưng thấy nét mặt chị dâu đầy vẻ thành thực thì nàng hết ngờ vực ngay.


Bỗng nàng nhìn sang chiếc thuyền bên đã cắm sào đứng lại?


- Nhà sư nào thế, thưa hiền tẩu?


- ĐÓ là sư ông chùa Tam Thanh, bạn thân của lệnh huynh, đạo hiệu Phổ Chiêu


thiền sư.


- Lúc trưởng huynh qua đời, nhà sư có Ở đấy không?


- CÓ giữa lúc lệnh huynh ngồi tiếp chuyện sư ông thì lăn ra kêu đau bụng, rồi


chỉ một lát là tắt nghỉ.


Quỳnh Như liếc mắt đăm đăm nhìn nhà sư đương buồn rầu ngồi bó gối Ở đằng


lái thuyền. Nàng thì thầm hỏi Long Cơ:


- Thưa hiền tẩu, hiền tẩu có ngờ vực gì hắn ta không?


Long CƠ vội đáp :


- Không, sư ông là bạn thân, bạn đồng chí của Thanh Xuyên hầu.


Trương phu nhân sụt sùi hỏi:


- Linh cửu để Ở đâu?


Long Cơ liền dẫn phu nhân và Quỳnh Như bước sang thuyền mình.


Chiếc quan tài bọc quách phủ vải trắng đặt trên sập sao Ở khoang trong. Sáp


thắp sáng trưng, khói hương nghi ngút. Lại một lần tiếng khóc vang thuyền, ngưòi


khóc con, kẻ khóc chồng, khóc anh.


Quỳnh Như bỗng nín bặt, lấy khăn lau nước mắt, bảo Trương phu nhân:


- Bẩm mẫu thân, trưởng huynh con mất rồi thì không có cách gì làm cho sống


lại được nữa. Nhưng nếu trưởng huynh bị đầu độc, mà điều ấy con ngờ lắm, thì


bổn phận người sống phải trả thù cho người chết. Vậy con xin phép mẫu thân cho


tìm sư ông ssang đây để hỏi mấy câu về cái chết khả nghi này.


Trương phu nhân vẫn còn nức nở khóc, nhưng cũng theo ý con cho mời nhà


sư trẻ tuổi đến hỏi chuyện.


Phạm Thái theo mấy ả thị tỳ bước sang thuyền Long Cơ. Quỳnh Như hỏi


thẳng ngay đến chuyện đầu độc. Chàng nghe mà sửng sốt giật mình, nhìn nàng tỏ


lòng vừa kính pục, vừa kinh hãi. Cái chết bí mật của Thanh Xuyên hầu, chàng vẫn


tưởng ngoài kẻ thủ hạ với chàng ra không còn ai dám ngờ vực mảy may, vì mưu


kế kẻ kia rất kín đáo. Đến như Long CƠ trông thấy triệu chứng rành rành của cái


chết phi thường ấy mà cũng vẫn tưởng chồng mình ngộ gió độc. Chàng nghĩ thầm:


"Thế mà người thiếu nữ này vừa nghe tin báo anh chết đã đoán ngay được rằng


anh mình bị đầu độc. âu cũng là một cân quắc anh hùng đây."


Thấy Quỳnh Như dương mắt trân trân đợi câu trả lời, Phạm Thái liếc mắt nhìn


bọn thị tỳ, rồi thản nhiên hỏi lại nàng:


- Chắc hẳn tiểu thư biết làm thơ?


Quỳnh Như chau mày cự:


- Không phải chỗ, không phải lúc để sư ông nói phiếm?


- Không, thưa tiểu thư, kẻ tu hành đâu dám nói phiếm, bao giờ cũng thận trọng


ngôn ngữ lắm. Bần tăng chỉ xin hỏi tiểu thư một điều: "Tiểu thư có biết làm thơ


không?" nếu có thì cùng cụ lớn đi vãn cảnh chùa Non Nước, thế nào tiểu thư


chẳng đem theo giấy, bút, mực.


Trương phu nhân tuy trong lòng đau đớn mà cũng không giữ được, mỉm một


nụ cươl :


- Sư ông quả đoán không sai. Chừng sư ông muốn mượn bút mực làm một bài


thơ viếng bạn.


- Bẩm cụ lớn có thế.


Khi thị nữ mang bút giấy ra, Phạm Thái viết mấ câu chữ nho đại ý nói: "Tiểu


thư đoán có lẽ đúng. Chính tôi cũng ngờ Thanh Xuyên hầu bị kẻ thù ngầm hại.


Nhưng xin tiểu thư giữ kín cho. Việc này không phải là việc tầm thường. Để lộ ra


không những một người bị hại, mà còn liên lụy đến nhiều người khác nữa. Vậy xin


tiểu thư cứ tạm coi cái chết của Thanh Xuyên hầu là một cái chết tự nhiên như


nghìn, vạn cái chết khác. Nếu quả tiểu thư cảm thương tôn huynh chết, muốn báo


thù cho tôn huynh thì rồi tôi xin đem hết sức bình sinh ra giúp tiểu thư một tay vì


chính tôi đây cũng đã thề Ở trước linh sàng bạn rằng không bao giờ dám quên ơn


tri ngộ, mà để kẻ giết bạn được an nhàn hưởng phú quý".


Nhà sư kính cẩn trao tờ giấy hoa tiên cho Quỳnh Như. Nàng xem xong gập lại,


thong thả đến châm vào ngọn lửa cây sáp thờ. Trương phu nhân sửng sốt hỏi:


- Sao con lại đốt bài thơ của sư ông?


- Bẩm mẫu thân, sư ông làm thơ viếng trưởng huynh thì phải đốt bài thơ đi,


trưởng huynh mới đọc được, mới nhận được tự dạng của sư ông chứ.


Phạm Thái ngắm cử chỉ Quỳnh Như càng kính phục lắm. Chàng nghĩ thầm:


"người này mưu cơ có lẽ chẳng kém gì Nhị nương, mà về nhan sắc lại còn có phần


hơn".


(còn tiếp)


Nguồn: Tiêu sơn tráng sĩ. Tiểu thuyết lịch sử của Khái Hưng. In lần đầu năm 1934, các NXB tái bản nhiều lần.


 


Mục lục:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Cơ may thứ hai - Constant Virgil Gheorghiu 15.01.2020
Chuyện kể năm 2000 - Bùi Ngọc Tấn 15.01.2020
Chiến tranh và Hòa bình - Liep Nicôlaievich Tônxtoi 10.01.2020
Hiểm họa sắc vàng - Vlastimil Podracký 10.01.2020
Tiêu sơn tráng sĩ - Khái Hưng 07.01.2020
Sông Đông êm đềm - Mikhail Solokhov 07.01.2020
Bắc cung Hoàng hậu - Nguyễn Vũ Tiềm 05.01.2020
Sông Côn mùa lũ - Nguyễn Mộng Giác 05.01.2020
Trả giá - Triệu Xuân 02.01.2020
Trên sa mạc và trong rừng thẳm - Henryk Sienkiewicz 02.01.2020
xem thêm »