tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30923592
Thơ
03.02.2015
Nguyễn Du
Văn tế thập loại chúng sinh

Còn gọi là Văn chiêu hồn hay Văn tế chiêu hồn


Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt,


Toát hơi may lạnh buốt xương khô,


Não người thay buổi chiều thu,


Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng vàng.


5Đường bạch dương bóng chiều man mác,


Ngọn đường lê lác đác sương sa,


Lòng nào là chẳng thiết tha,


Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.


Trong trường dạ tối tăm trời đất,


10Có khôn thiêng phảng phất u minh,


Thương thay thập loại chúng sinh,


Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người.


Hương khói đã không nơi nương tựa,


Hồn mồ côi lần lữa đêm đen,


15Còn chi ai quí ai hèn,


Còn chi mà nói ai hiền ai ngu?


Tiết đầu thu lập đàn giải thoát


Nước tĩnh bình rưới hạt dương chi


Muôn nhờ đức Phật từ bi,


20Giải oan, cứu khổ, hồn về tây phương.


Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh,


Chí những lăm cướp gánh non sông,


Nói chi những buổi tranh hùng


Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau.


25Bỗng phút đâu mưa sa ngói lở


Khôn đem mình làm đứa sất phu,


Lớn sang giàu nặng oán thù,


Máu tươi lai láng, xương khô rã rời.


Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc,


30Quỷ không đầu than khóc đêm mưa


Cho hay thành bại là cơ


Mà cô hồn biết bao giờ cho tan!


Cũng có kẻ màn lan trướng huệ,


Những cậy mình cung quế Hằng Nga,


35Một phen thay đổi sơn hà,


Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?


Trên lầu cao dưới cầu nước chảy


Phận đã đành trâm gãy bình rơi,


Khi sao đông đúc vui cười,


40Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương.


Đau đớn nhẽ không hương không khói,


Luống ngẩn ngơ dòng suối rừng sim.


Thương thay chân yếu tay mềm


Càng năm càng héo, một đêm một rầu.


45Kìa những kẻ mũ cao áo rộng,


Ngọn bút son thác sống ở tay,


Kinh luân găm một túi đầy,


Đã đêm Quản Cát lại ngày Y Chu.


Thịnh mãn lắm oán thù càng lắm,


50Trăm loài ma mồ nấm chung quanh,


Nghìn vàng khôn đổi được mình


Lầu ca, viện hát, tan tành còn đâu?


Kẻ thân thích vắng sau vắng trước


Biết lấy ai bát nước nén nhang?


55Cô hồn thất thểu dọc ngang,


Nặng oan khôn nhẽ tìm đường hóa sinh.


Kìa những kẻ bài binh bố trận


Đem mình vào cướp ấn nguyên nhung.


Gió mưa sấm sét đùng đùng,


60Dãi thây trăm họ nên công một người.


Khi thất thế tên rơi đạn lạc,


Bãi sa trường thịt nát máu rơi,


Bơ vơ góc bể chân trời,


Nắm xương vô chủ biết vùi nơi nao?


65Trời thăm thẳm mưa gào gió thét,


Khí âm huyền mờ mịt trước sau,


Ngàn mây nội cỏ rầu rầu,


Nào đâu điếu tế, nào đâu chưng thường?


Cũng có kẻ tính đường trí phú,


70Mình làm mình nhịn ngủ kém ăn,


Ruột rà không kẻ chí thân


Dẫu làm nên để dành phần cho ai?


Khi nằm xuống không người nhắn nhủ,


Của phù du dẫu có như không,


75Sống thời tiền chảy bạc ròng,


Thác không đem được một đồng nào đi.


Khóc ma mướn, thương gì hàng xóm


Hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm


Ngẩn ngơ trong quảng đồng chiêm,


80Nén hương giọt nước, biết tìm vào đâu?


Cũng có kẻ rắp cầu chữ quý


Dấn mình vào thành thị lân la,


Mấy thu lìa cửa lìa nhà,


Văn chương đã chắc đâu mà trí thân?


85Dọc hàng quán phải tuần mưa nắng,


Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng,


Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng,


Anh em thiên hạ láng giềng người dưng.


Bóng phần tử xa chừng hương khúc


90Bãi tha ma kẻ dọc người ngang,


Cô hồn nhờ gửi tha phương,


Gió trăng hiu hắt, lửa hương lạnh lùng.


Cũng có kẻ vào sông ra bể,


Cánh buồm mây chạy xế gió đông


95Gặp cơn giông tố giữa dòng,


Đem thân vùi rấp vào lòng kình nghê.


Cũng có kẻ đi về buôn bán,


Đòn gánh tre chín dạn hai vai,


Gặp cơn mưa nắng giữa trời,


100Hồn đường phách sá lạc loài nơi nao?


Cũng có kẻ mắc vào khóa lính,


Bỏ cửa nhà đi gánh việc quan,


Nước khe cơm ống gian nan,


Dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời.


105Buổi chiến trận mạng người như rác,


Phận đã đành đạn lạc tên rơi.


Lập lòe ngọn lửa ma trơi,


Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương.


Cũng có kẻ nhỡ nhàng một kiếp,


110Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa,


Ngẩn ngơ khi trở về già,


Đâu chồng con tá biết là cậy ai?


Sống đã chịu một đời phiền não


Thác lại nhờ hớp cháo lá đa,


115Đau đớn thay phận đàn bà,


Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?


Cũng có kẻ nằm cầu gối đất,


Dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi,


Thương thay cũng một kiếp người,


120Sống nhờ hàng xứ, chết vùi đường quan!


Cũng có kẻ mắc oan tù rạc


Gửi mình vào chiếu rách một manh.


Nắm xương chôn rấp góc thành,


Kiếp nào cởi được oan tình ấy đi?


125Kìa những đứa tiểu nhi tấm bé,


Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha.


Lấy ai bồng bế vào ra,


U ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng.


Kìa những kẻ chìm sông lạc suối,


130Cũng có người sẩy cối sa cây,


Có người leo giếng đứt dây,


Người trôi nước lũ kẻ lây lửa thành.


Người thì mắc sơn tinh thủy quái


Người thì sa nanh sói ngà voi,


135Có người hay đẻ không nuôi,


Có người sa sẩy, có người khốn thương.


Gặp phải lúc đi đường lỡ bước


Cầu Nại Hà kẻ trước người sau


Mỗi người một nghiệp khác nhau


140Hồn xiêu phách tán biết đâu bây giờ?


Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi,


Hoặc là nương ngọn suối chân mây,


Hoặc là bụi cỏ bóng cây,


Hoặc nơi quán nọ cầu này bơ vơ.


145Hoặc là nương thần từ, Phật tự


Hoặc là nơi đầu chợ cuối sông


Hoặc là trong quãng đồng không,


Hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lau tre.


Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết,


150Gan héo khô dạ rét căm căm,


Dãi dầu trong mấy mươi năm,


Thở than dưới đất, ăn nằm trên sương.


Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn,


Lặn mặt trời lẩn thẩn tìm ra,


155Lôi thôi bồng trẻ dắt già,


Có khôn thiêng nhẽ lại mà nghe kinh.


Nhờ phép Phật siêu sinh tịnh độ,


Phóng hào quang cứu khổ độ u,


Rắp hòa tứ hải quần chu,


160Não phiền rũ sạch, oán thù rửa không.


Nhờ đức Phật thần thông quảng đại,


Chuyển pháp luân tam giới thập phương,


Nhơn nhơn Tiêu Diện đại vương,


Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sinh.


165Nhờ phép Phật uy linh dũng mãnh,


Trong giấc mê khua tỉnh chiêm bao,


Mười loài là những loài nào?


Gái trai già trẻ đều vào nghe kinh.


Kiếp phù sinh như hình bào ảnh,


170Có chữ rằng: "Vạn cảnh giai không"


Ai ơi lấy Phật làm lòng,


Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi.


Đàn chẩn tế vâng lời Phật giáo,


Của có chi bát cháo nén nhang,


175Gọi là manh áo thoi vàng,


Giúp cho làm của ăn đường thăng thiên.


Ai đến đây dưới trên ngồi lại,


Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu.


Phép thiêng biến ít thành nhiều,


180Trên nhờ Tôn Giả chia đều chúng sình.


Phật hữu tình từ bi phổ độ


Chớ ngại rằng có có không không.


Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng


Độ cho nhất thiết siêu thăng thượng đài.


ND.


Nguồn: Văn tế cổ và kim. NXB Văn hóa. Hà Nội, 1960.

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Việt Nam ơi - Lưu Quang Vũ 13.01.2020
Cướp - Nguyễn Duy 13.01.2020
Tiếng Việt - Lưu Quang Vũ 13.01.2020
Những đám mây ban sớm - Lưu Quang Vũ 13.01.2020
Ghi chú sau mây/ Tự bạch/ Mỗi ngày/ Thơ ngắn - Hữu Thỉnh 13.01.2020
Cái gốc - Nguyễn Duy 10.01.2020
Thị xã Hải Dương - Trần Mai Hưởng 03.01.2020
Em là tất cả quê hương - Trần Nguyên 31.12.2019
Chùm thơ Hải Đường (2) - Hải Đường 30.12.2019
Chùm thơ Hải Đường - Hải Đường 30.12.2019
xem thêm »