tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31241687
27.11.2013
Kiều Mai Sơn
Về vụ Nhân văn Giai phẩm cách nay 55 năm: Đấu tranh vạch mặt bọn phá hoại “Nhân văn – Giai phẩm” (1)

Cách nay 55 năm, Báo Nhân Dân số Chủ nhật, ngày 18-5-1958, trang 3 có in bài: Đấu tranh vạch mặt bọn phá hoại “Nhân văn – Giai phẩm” NHỮNG NGƯỜI TRÍ THỨC TRUNG THỰC LÊN TIẾNG, như sau:


LTS: Nhóm Nhân văn – Giai phẩm không phải chỉ là một bọn văn nghệ sĩ có tư tưởng chống đối với chế độ, với Đảng lãnh đạo, mà còn là một bọn phá hoại chính trị đã hành động phản lại quyền lợi của Tổ quốc, của nhân dân trong giải đoạn cách mạng tiến lên chủ nghĩa xã hội.


Cuộc đấu tranh vạch mặt chúng là một cuộc đấu tranh cần thiết không những cho sự phát triển nền văn hóa mới, mà cho cả công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và thống nhất đất nước của nhân dân ta.


Bởi vậy, tất cả những người yêu nước, đều nhất trí lên án bọn phá hoại này và những người trung thực trong giới trí thức Việt Nam đều tỏ rõ thái độ nghiêm khắc đối với chúng.


Trước tư tưởng và hành động xấu xa của bọn phá hoại cùng những tác hại nghiêm trọng mọi mặt do chúng gây nên, nhiều bạn trí thức ở các ngành khoa học và văn hóa nước ta đã không thể nào không lên tiếng.


Chúng tôi sẽ lần lượt đăng trên mặt báo này, những ý kiến mà những bạn trí thức đó đã phát biểu.


Bác sĩ Hồ Đắc Di: “BẢO VỆ SỰ TRONG SÁNG CỦA TINH THẦN YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA”


Nhóm Nhân văn – Giai phẩm đã dựa vào văn nghệ và bắt đầu từ văn nghệ để hoạt động chính trị chống đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cho nên, nhóm Nhân văn – Giai phẩm cũng đã lấy Trường đại học làm một địa bàn hoạt động chính và muốn biến Trường đại học thành một “boong-ke” chống đối trên lĩnh vực văn hóa, khoa học và từ đó sang chính trị.


Dưới nhiều hình thức: giảng dạy công khai, viết báo, diễn đàn tự do, tổ chức vây cánh v.v... Họ đã thực tế làm ảnh hưởng đến một số giáo sư, cán bộ, sinh viên. Do đó thực tế đã gây hại không nhỏ. Chỉ nói một điểm quan trọng nhất là họ đã làm sứt mẻ truyền thống đoàn kết nhất trí, gây chia rẽ, mâu thuẫn giữa giáo sư, sinh viên, cán bộ. Như vậy để làm suy yếu lực lượng vững chắc của nền khoa học hiện đại, đánh lạc hướng đào tạo cán bộ phục vụ cho công cuộc xây dựng Tổ quốc tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất Bắc Nam trên cơ sở độc lập và dân chủ. Họ đã hòng làm phai mờ tinh thần yêu nước trong sáng chân chính xã hội chủ nghĩa của các cán bộ đã bao lâu nay, từ trong kháng chiến gian khổ đã tận tụy phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân trên lĩnh vực văn hóa, khoa học, dưới lá cờ của chủ nghĩa Mác Lê-nin chân chính.


Cho nên cuộc đấu tranh vạch trần nhóm Nhân văn – Giai phẩm, không những trong lĩnh vực văn nghệ mà cả ở Đại học, không những về quan niệm văn nghệ, học thuật mà cả trên lĩnh vực chính trị, có một ý nghĩa sâu sắc.


Đối với Trường đại học, với giáo dục lý luận, đào tạo cán bộ ngày mai cho xã hội mới, vạch trần các khuynh hướng, quan điểm ngụy trá của chủ nghĩa xét lại, đó là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác Lê-nin, đó cũng là bảo vệ sự đoàn kết nhất trí giữa giáo sư, cán bộ, sinh viên trong một tổ chức văn hóa, khoa học tiến triển của miền Bắc dân chủ nhân dân. Và đó cũng là bảo vệ sự trong sáng của tinh thần yêu nước chân chính xã hội chủ nghĩa của các cán bộ trí thức, khoa học đã hy sinh tất cả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.


Cuộc đấu tranh đó thực tế đã đem lại nhiều kết quả cụ thể rất tốt. Việc giảng dạy, học tập được nghiêm chỉnh hơn, không khí dân chủ nhưng có tổ chức được khôi phục lại. Tinh thần đoàn kết thực sự để phục vụ cách mạng giữa trong và ngoài Đảng, giữa trí thức mới và trí thức cũ, giữa giáo sư, cán bộ và sinh viên cũng được khôi phục lại.


 


Tóm lại, một bầu không khí lành mạnh sống lại ở các Trường đại học. Đó là một kết quả không nhỏ của cuộc đấu tranh vạch trần nhóm Nhân văn – Giai phẩm. Và đó cũng là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng và tinh thần giác ngộ cách mạng vững chắc của tối đại đa số cán bộ phục vụ trong ngành đại học.


Nguồn: Báo Nhân Dân, Chủ nhật, ngày 18-5-1958, trang 3.


Kiều Mai Sơn sưu tầm & gửi www.trieuxuan.info

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Một tài năng lớn, một tuổi trẻ Anh hùng bị tha hóa – Hay là Bi kịch Nguyễn Đình Thi - Trần Mạnh Hảo 15.02.2020
Toàn văn phát biểu của Fidel Castro tại La Habana ngày 21/02/1979 - FIDEL Alejandro Castro Ruz 15.02.2020
Nghề Dệt ở Bảy Hiền - Nhiều tác giả 13.02.2020
Chuyến tàu Thống Nhất đầu tiên: Nối dài nỗi nhớ Hà Nội - Sài Gòn - Tư liệu 13.02.2020
Thị Nghè: Rạch, cầu, chợ đều đi vào lịch sử - Tư liệu 13.02.2020
Đồng Tâm: Vì sao? Vì sao? Vì sao? - Hoàng Xuân Phú 12.02.2020
"Messi" của toán học 7 lần đến Việt Nam - Tư liệu sưu tầm 12.02.2020
Thế giới đang phải trả giá cho sự cai trị độc đoán ở Trung Quốc - Nicholas Kristof 09.02.2020
Vương quốc Na Uy - Norway - Tư liệu sưu tầm 09.02.2020
Toàn văn Thông điệp Liên bang của Tổng thống Mỹ D.Trump - DONALD John Trump 06.02.2020
xem thêm »