tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24278721
28.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (15)

28.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (14)

24.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (13)

24.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (12)

24.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (11)

Phải nói rằng, công trình nghiên cứu Ða dạng di truyền người Trung Quốc (Chinese Human Genome Diversity Project) của nhóm nhà khoa học Trung Quốc và Mỹ do giáo sư Y. Chu chủ trì, được công bố cuối năm 1998 đã làm đảo lộn nhận thức của giới khoa học về nguồn gốc của người Ðông Á.

19.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (10)

19.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (9)

15.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (8)

14.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (7)

14.11.2008
Hà Văn Thùy
Hành trình tìm lại cội nguồn (5)

   99   
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (11): Hải bánh
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (6): Hùm xám miền Trung
Nguyễn Hồng Lam
Truyện ký Người của giang hồ (1): Sơn Vương
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (10): Trúc Liên Bang
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (7): Điền Khắc Kim
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (2): Lý Long Thân
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (9): Lê Văn Tuệ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (12): Vàng!