tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24700259
15.01.2009
Trần Huyền Trang
Đại Đường tây vực ký - Bút ký Đường tăng (29)

14.01.2009
Trần Huyền Trang
Đại Đường tây vực ký - Bút ký Đường tăng (28)

13.01.2009
Vũ Bằng
Thương nhớ mười hai (3): Tháng Sáu: Thèm nhãn Hưng Yên

Sau khi post hai kỳ từ hồi tháng 9-2008 tác phẩm Thương nhớ mười hai nổi tiếng của nhà văn Vũ Bằng, trieuxuan.info nhận được rất nhiều e-mail, tel, thư yêu cầu tải tiếp. Nay xin trích đăng tiếp phục vụ quý bạn đọc. Thương nhớ mười hai in trong : Vũ Bằng Toàn tập, tập 1. Nhà văn Triệu Xuân sưu tầm, biên soạn, giới thiệu. NXB Văn học, 1-2006. (Trước đó, in trong Tuyển tập Vũ Bằng, Triệu Xuân sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu, NXB Văn học, 2000). Quý bạn nào có nhu cầu mua bộ sách quý Vũ Bằng Toàn tập xin liên hệ với nhà văn Triệu Xuân, Chi nhánh NXB Văn học qua e-mail: xuantrieuwriter@gmail.com


 

13.01.2009
Trần Huyền Trang
Đại Đường tây vực ký - Bút ký Đường tăng (27)

12.01.2009
Trần Huyền Trang
Đại đường Tậy vực ký - Bút ký Đường Tăng (26)

11.01.2009
Trần Huyền Trang
Đại đường Tậy vực ký - Bút ký Đường Tăng (25)

10.01.2009
Trần Huyền Trang
Đại đường Tậy vực ký - Bút ký Đường Tăng (24)

09.01.2009
Trần Huyền Trang
Đại đường Tậy vực ký - Bút ký Đường Tăng (23)

08.01.2009
Tô Hoài
Cát bụi chân ai (5)

08.01.2009
Trần Huyền Trang
Đại đường Tậy vực ký - Bút ký Đường Tăng (22)

   92   
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (5): Lâm Chín ngón
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (11): Hải bánh
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (8): Huỳnh Tỳ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (6): Hùm xám miền Trung
Nguyễn Hồng Lam
Truyện ký Người của giang hồ (1): Sơn Vương
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (10): Trúc Liên Bang
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (7): Điền Khắc Kim
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (2): Lý Long Thân
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (9): Lê Văn Tuệ
Nguyễn Hồng Lam
Người của giang hồ (12): Vàng!