tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24994624
04.12.2009
Lương Văn Hồng
Nobel văn học (9)

03.12.2009
Lương Văn Hồng
Nobel văn học (8)

02.12.2009
Lương Văn Hồng
Nobel văn học (7)

02.12.2009
Tư liệu
50 năm thức, ngủ cùng cá

01.12.2009
Tư liệu
Tiếng Việt, chính tả - cứu cấp! (18)

01.12.2009
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (6)

30.11.2009
Vương Trí Nhàn
Tiếng Việt, chính tả - cứu cấp! (15)

30.11.2009
Phạm Xuân Nguyên
Tiếng Việt, chính tả - cứu cấp! (14)

30.11.2009
Trần Văn
Tiếng Việt, chính tả - cứu cấp! (13)

30.11.2009
Tư liệu
Tiếng Việt, chính tả - cứu cấp! (12)

Điều đáng phàn nàn là các cơ quan liên quan đến chữ nghĩa, có trách nhiệm duy trì và làm trong sáng tiếng Việt thì cứ vô tình khẳng định: hoa hậu bò sữa. Tại sao chúng ta không tìm một cụm từ thích hợp nhằm để chỉ, gọi các cuộc thi cho loài vật. Tiếng Việt đâu có thiếu, chẳng hạn như: cuộc thi bò sữa đẹp...

   211   
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (4)
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (2)
Tư liệu
Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
Tư liệu
Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
Nhiều tác giả
Sỏi mật và cách chữa trị
Tư liệu
Vài chuyện “kín” của vua chúa
Minh Đức
Tín ngưỡng dân gian: Thờ Cóc Vàng
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (3)
Tư liệu
Vua Càn Long nhà Thanh
Tư liệu
Crila chữa phì đại tiền liệt tuyến và Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Trâm