tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24963254
13.03.2010
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (52)

11.03.2010
Tư liệu
Cộng hòa Singapore

11.03.2010
Lương Văn Hồng
Nobel văn học (61)

11.03.2010
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (51)

10.03.2010
Lương Văn Hồng
Nobel Văn học (60)

10.03.2010
Tư liệu
Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu

10.03.2010
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (50)

09.03.2010
Hoàng Phủ Ngọc Tường
Văn hóa ẩm thực: Hai bài ca ngợi rượu Làng Vân


Năm Chính Hòa thứ 24 (1703), vua Lê Hy Tông đã sắc phong bốn chữ vàng “Vân hương mỹ tửu” cho rượu làng Vân. Vua Lê Hy Tông, niên hiệu Vĩnh Trị (1678-1680), niên hiệu Chính Hòa (1680-1705) tên húy là Lê Duy Hợp (Hiệp), trị vì từ 1676 đến năm 1705. Lê Hy Tông lên ngôi từ tháng 6 năm 1675. Lúc này chiến tranh với họ Nguyễn ở miền nam đã chấm dứt, cả hai miền lo củng cố nội trị. Công việc chính sự triều đình đều do các chúa Trịnh đảm nhận. Chúa Trịnh Tạc và người kế nghiệp sau đó là Trịnh Căn tập trung xây dựng Bắc Hà, dùng nhiều tướng văn võ có năng lực nên tình hình Đàng Ngoài khá ổn định, đời sống xã hội được chấn hưng sau nhiều năm chiến tranh. Thời kỳ Lê Hy Tông làm vua được đánh giá là thịnh trị nhất thời Lê trung hưng[3]. Bộ Đại Việt sử ký toàn thư - công trình sử học của sử gia nhiều đời nhà Hậu Lê - được khắc mộc bản, ban hành năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Sau 30 năm làm vua, tháng tháng 3 năm 1705[4], Lê Hy Tông nhường ngôi cho thái tử Lê Duy Đường, lên làm thái thượng hoàng. Ông qua đời tháng 4 năm 1716, hưởng thọ 54 tuổi, được an táng tại Phú Lăng, xã Phú Lâm, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. (Rút từ file Tư liệu trieuxuan.info)

   


 
 
 
  

09.03.2010
Đặng Nghiêm Vạn
Văn hóa Việt Nam đa tộc người (49)

09.03.2010
Tư liệu
Tản mạn về hậu hiện đại và đại tự sự trong văn học Việt Nam

   195   
Đọc nhiều nhất
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (4)
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (2)
Tư liệu
Vài nét về tục Cúng Mụ, đầy tháng, thôi nôi
Tư liệu
Vài tư liệu về Tục thờ Thánh Mẫu
Nhiều tác giả
Sỏi mật và cách chữa trị
Tư liệu
Vài chuyện “kín” của vua chúa
Minh Đức
Tín ngưỡng dân gian: Thờ Cóc Vàng
Nguyễn Nguyên Bẩy
Thuật quan sát người (3)
Tư liệu
Vua Càn Long nhà Thanh
Tư liệu
Crila chữa phì đại tiền liệt tuyến và Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Trâm