tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 25000032
Thông tin tác giả
Nguyễn Phan Quang


 

Quê làng Tiền Bạt, xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Là con của Danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984),
Sinh năm 1931 tại Hà Nội. PGS, Tiến sĩ Sử học, 


 


 Phó chủ nhiệm Khoa Sử Đại học Sư phạm Hà Nội;
- Biệt phái dài hạn tại Khoa Sử  ĐHSP Tp.Hồ Chí Minh (từ 1984).
- Từ năm 2002: nghỉ hưu; từ 2005: trở về Hà Nội. 


 


Tác phẩm đã xuất bản (từ 1963 đến 2006): 20 tác phẩm (từ 300 trang đến 500 trang) về Nguyễn Ái Quốc ở Pháp; Bác Hồ chúc Tết; Có một nền đạo lý Việt Nam; Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1884; Phong trào nông dân Việt Nam thế kỷ XVIII ở Đàng Ngoài; Phong trào Tây Sơn và Anh hùng dân tộc Quang Trung; Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX; Lê Văn Khôi và Sự biến thành Phiên An (1833-1835); Việt Nam thế kỷ XIX(1802-1884); Sài Gòn-Gia Định 1859-1945; Khởi nghĩa Trương Định; Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm-cuộc đời và thơ văn; Thị trường lúa gạo Nam Kỳ 1860-1945; Việt Nam Cận đại-những sử liệu mới (các Tập 1-2-3); Theo dòng lịch sử dân tộc (2 tập); Một số công trình sử học Việt Nam (tập hợp 7 công trình);  do NXB Khoa học Xã hội Hà Nội và NXB Tổng hợp Tp.HCM phát hành.


 


 


 


 

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
04.02.2013
Nguyễn Trường Tộ và những điều trần của ông (Tư liệu sáng tác)
20.01.2013
Nguyễn An Ninh: Ước mơ về một nền văn hóa đích thực Việt Nam (những bài báo)
17.01.2013
500 năm Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nỗi đau tình đời vận nước (những bài báo)
16.01.2013
Nho giáo ở Việt Nam và Đạo lý truyền thống của dân tộc (những bài báo)
14.01.2013
Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và Thơ Văn (6) (ký)
11.01.2013
Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và Thơ Văn (5) (ký)
10.01.2013
Ý thức cộng đồng: nền tảng đạo lý trong làng xã Việt Nam truyền thống (những bài báo)
09.01.2013
Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và Thơ Văn (4) (ký)
08.01.2013
Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và Thơ Văn (3) (ký)
07.01.2013
Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và Thơ Văn (2) (ký)
06.01.2013
Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - Cuộc đời và Thơ Văn (ký)
03.01.2013
Giáo sư Trần Văn Giàu – Nghe Thầy kể chuyện (ký)
04.02.2012
Ước mơ về vị thế đích thực của môn Lịch sử dân tộc trong nhà trường (những bài báo)
05.01.2010
Hoàng đề Đổi mới (những bài báo)
05.01.2010
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (19) (Tư liệu sáng tác)
04.01.2010
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (18) (Tư liệu sáng tác)
31.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (17) (Tư liệu sáng tác)
30.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (16) (Tư liệu sáng tác)
29.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (15) (Tư liệu sáng tác)
28.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (14) (Tư liệu sáng tác)
26.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (13) (Tư liệu sáng tác)
25.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (12) (Tư liệu sáng tác)
24.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (11) (Tư liệu sáng tác)
23.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (10) (Tư liệu sáng tác)
21.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (9) (Tư liệu sáng tác)
19.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (8) (Tư liệu sáng tác)
18.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (7) (Tư liệu sáng tác)
16.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (6) (Tư liệu sáng tác)
15.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (5) (Tư liệu sáng tác)
14.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (4) (Tư liệu sáng tác)
12.12.2009
Phong trào Tây Sơn và AHDT Quang Trung (3) (Tư liệu sáng tác)
11.12.2009
Phong trào Tây Sơn và Anh hùng dân tộc Quang Trung (2) (Tư liệu sáng tác)
10.12.2009
Phong trào Tây Sơn và Anh hùng dân tộc Quang Trung (1) (Tư liệu sáng tác)