tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24341848
Thông tin tác giả
Võ Thy Lanh
 

Sinh ngày l0-11-1953, tại Long An. Làm việc trong ngành Y từ sau l975 đến 2008. Hiện đã nghỉ hưu. Làm thơ từ thời học sinh nhưng chưa công bố. Từ sau khi nghỉ hưu mới gửi thơ các trang Web.

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
11.03.2009
Thơ Võ Thy Lanh (thơ)