tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Năm 2019, Green Leaf VN có hơn 500 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới, đạt 150 ngàn lượt xuất bãi. Tỷ lệ đón khách thành công, đúng giờ đạt 99.97%.

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 31021517
Thông tin tác giả
Phan Văn Hoàng
 

Tiến sĩ Sử học. Sinh ngày 06-02-1945. Quê quán: Thành phố Đà Nẵng. Chức danh: Giảng viên chính. Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên lạc: 468/25, Nguyễn Kiệm, P.3, Phú Nhuận.


Tel: 083  8454424.


Những công trình, bài báo:


    Phan Văn Hoàng (1990),  Những cuộc tiếp xúc giữa Chủ Tịch Hồ Chí Minh với người Mỹ trong những năm đầu thập niên 40 – Kỷ yếu hội thảo Khoa học Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hoá lớn – Trường ĐHSPTP.HCM.


    Phan Văn Hoàng, Nguyễn Phan Quang (1992), Tìm hiểu nguồn tư liệu kho lưu trữ II về thị trường lúa gạo Nam kỳ trước 1945, Thông tin Khoa học – trường ĐHSP. TP. HCM (Số 9).


    Phan Văn Hoàng, Nguyễn Phan Quang (1992), Một số nhận định của Philippe Langlet về hoạt động của Quốc sử giám triều Nguyễn, Tạp chí Nghiên  cứu Lịch sử, Số 4 (263), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng, Nguyễn Phan Quang (1992), Luật sư Phan Văn Tường NXBTP. Hồ Chí Minh.


    Phan Văn Hoàng (đồng tác giả) (1992), Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Cả nước tôn vinh Anh. NXBVăn học, Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (đồng tác giả) (1992), Những vấn đề văn hóa – xã hội thời Nguyễn, (Tập II) NXBVăn học, Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng, Nguyễn Phan Quang (1993), Nhà sử học Stephen E. Ambrose viết về chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên  cứu Lịch sử, Số 1 (266), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1993), Dấu ấn nho học trong các trước tác của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Thông tin khoa học  - Trường ĐHSP. TP.HCM (Số 2 - 1993).


    Phan Văn Hoàng, Nguyễn Phan Quang (1994),Phan Văn Trường với Nguyễn Ái Quốc. Tạp chí Nghiên  cứu Lịch sử, Số 2 (273), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1994), Dấu ấn Điện Biên Phủ trong hồi kí của một tổng thống Mỹ, Tạp chí Nghiên  cứu Lịch sử, Số 3 (274), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1994),  Hồ Chủ tịch với những yếu tố tích cực của Nho giáo. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 4 (275), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng, Nguyễn Phan Quang (1994), Phan Châu Trinh dưới mắt  Phan Văn Trường. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 4 (275), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1994), Nguyễn Tất Thành đến Paris từ lúc nào? Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 6 (277), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (đồng tác giả) (1995), Mùa Thu Lịch sử, NXB Trẻ, TP.HCM.


    Phan Văn Hoàng (1996), Phái đoàn đại biểu các giới – một hình thức đấu tranh chính trị độc đáo trong lòng địch đầu năm 1950 ở thành phố  Sài Gòn. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 1 (284), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1996), Thư của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ông Cao Triều Phát (9/1947). Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4 (287), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1997), Cuốn sách đầu tiên về luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Tạp chí Lịch sử  Quân sự, Số 1, Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1997),  Trận Giồng Bốm (4/1946).  Tạp chí Lịch sử Quân sự, Số 2, Hà Nội .


    Phan Văn Hoàng (1998), Bước đầu tìm hiểu về Đông Dương Lao động Đảng qua các tài liệu lưu trữ của Pháp. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 3 (298), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1998), Tình hình chính trị ở Việt Nam từ Nhật đảo chính Pháp đến tổng khởi nghĩa Tháng tám 1945. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Số 4 (299), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (1998), Cuộc đấu tranh chống thực dân pháp ở Ninh Thạnh Lợi (Bạc Liêu) Tháng 5 – 1927. Tạp chí Lịch sử Quân sự (Số 4 [1998]), Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng, Nguyễn Phan Quang (1998), Năm 1926 tại Sài Gòn, lần đầu tiên, Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, được phổ biến công khai. Tạp chí Khoa học (Số 19 - 1998), Trường ĐHSP. TP.HCM.


    Phan Văn Hoàng (1998), Bảy mươi năm trước, ở Sài Gòn có một Đông Dương Lao Động Đảng. Tạp chí Khoa học (Số 19-1998), Trường ĐHSP. TP.HCM.


    Phan Văn Hoàng (viết chung) (1998), Nam bộ Xưa và Nay. NXBthành phố HCM và Tạp chí Xưa & nay.


    Phan Văn Hoàng (1998), Sài gòn Xưa và Nay. NXBTrẻ TP.HCM và Tạp chí Xưa & nay.


    Phan Văn Hoàng (viết chung) (1998), 300 năm sài gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh, NXBChính trị quốc gia, Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (viết chung) (1998), “300 câu hỏi [về] 300 năm Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. NXBTP.HCM và báo Sài Gòn Giải Phóng.


    Pham Văn Hoàng (viết chung) (1998), Luật sư Nguyễn Hữu ThoÏ, người con tận trung với nước, tận hiếu với dân. NXBChính trị quốc gia, Hà Nội .


    Phan Văn Hoàng (2000), Một cơ hội bị bỏ lỡ trong quan hệ Việt-Mỹ 1945-1946. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế  Việt Nam trong thế kỷ XX,Hà Nội.


    Phan Văn Hoàng (2000), Bước đầu tìm hiểu báo L’Ere Nouvelle và Nhựt Tân  báo. Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ (Số 2 [28]), Huế.


    Phan Văn Hoàng (2000), Về cuốn hồi ký lịch sử: Thoáng nhớ một thời của tác giả Trường Sơn Chí Ung Ngọc Ky. Tạp chí Khoa học Xã hội (Số 43, 1-2000), Thành phố HCM.


    Phan Văn Hoàng (viết chung) (2000), Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ XX - Những vấn đề Lịch sử-văn hóa. NXBTrẻ. TP.HCM.


    Phan văn Hoàng (viết chung) (2001), Nghĩ về Thăng Long-Hà Nội. NXBTrẻ TP.HCM.


    Phan Văn Hoàng (2001), Cao Triều Phát- Nghĩa khí Nam Bộ. NXBTrẻ TP.HCM.


    Phan Văn Hoàng (viết chung) (2001), Nguyễn An Ninh, nhà trí thức yêu nước. Tạp chí Xưa & nay và NXBTrẻ TP.HCM.


 

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
15.08.2015
Nguyễn Cao Kỳ: "Miền Nam Việt Nam cần một lãnh tụ thật sự như Hồ Chí Minh" (Tư liệu sáng tác)
15.08.2015
Daniel Ellsberg - Người dám chống lại cả bộ máy chiến tranh (Tư liệu sáng tác)
27.07.2013
Bi kịch Albert Peter Dewey, quân nhân Mỹ đầu tiên chết và mất tích tại Việt Nam (Tư liệu sáng tác)
26.07.2013
Thư của Hồ Chí Minh gửi TT Hoa Kỳ: Chiến tranh Việt Nam 1945 – 1975 đã có thể không xảy ra (Tư liệu sáng tác)
11.12.2008
Nhà Nguyễn - Lịch sử thăng trầm một dòng họ (3) (ký)
10.12.2008
Nhà Nguyễn - Lịch sử thăng trầm một dòng họ (2) (ký)
09.12.2008
Nhà Nguyễn - Lịch sử thăng trầm một dòng họ (1) (ký)