tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24055557
Thông tin tác giả
Chương Thâu
 


Sinh năm 1935, tại Nghệ An.


Phó Giáo sư. Tiến sỹ.


Tác phẩm


- Phan Bội Châu nhà yêu nước - nhà văn hóa lớn


- Việt Nam - Thảm kịch Đông Dương/Louis Roubaud (cùng Phan Trọng Báu sửa chữa, bổ sung và giới thiệu theo bản dịch của Đường Bá Bổn)


- Nghiên cứu Phan Bội Châu


- Góp phần tìm hiểu một số nhân vật lịch sử Việt Nam


- Phan Bội Châu con người và sự nghiệp cứu nước


- Ngô Thì Nhậm con người và sự nghiệp (soạn chung)


- Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô Gia Văn Phái (soạn chung)


- Tìm hiểu và suy nghĩ: Bình luận văn học (soạn chung)


- Những tác phẩm của Phan Bội Châu


- Tổng tập văn học Việt Nam: Trọn bộ 42 tập có chỉnh lý và bổ sung (chủ biên)


- Thơ văn Phan Bội Châu: Tuyển chọn


- Phan Bội Châu về một số vấn đề văn hóa - xã hội - chính trị


- Thiên Hồ! Đế hồ! (Trời ơi ! Chúa ơi)


- Trưng Nữ Vương (Tuồng), Phạm Hồng Thái (Truyện của Phan Bội Châu)


- Thơ văn yêu nước và cách mạng: Đầu thế kỷ XX (1900-1930) (soạn chung)


- Chân tướng quân, Tái sinh sinh (Truyện lịch sử của Phan Bội Châu)


- Nhật Bản - Cách tân giáo dục thời Minh Trị


- Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ XIX (soạn cùng Đặng Huy Vận)


- Phong trào Đông Du và Phan Bội Châu


- Quốc dân độc bản


- Phan Bội Châu toàn tập (6 tập)


- Đông Kinh Nghĩa Thục và phong trào cải cách văn hóa đầu thế kỷ XX


- Việt Nam quốc sử khảo/Phan Bội Châu


- Truyện và ký/Phan Bội Châu


- "Đánh giá lại" Hoàng Cao Khải


...


Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
13.08.2018
Đánh giá lại ông Hoàng Cao Khải (Tư liệu sáng tác)