tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 23987723
Thông tin tác giả
Nguyễn Đức Mậu (Mậu Tuất)
 

Sinh năm Mậu Tuất, 1958. Quê quán: Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội. Làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.Tác phẩm đã in:


-       - Ca trù nhìn từ nhiều phía, Biên soạn, in chung, Nxb Văn hóa thông tin, H. 2003


Nxb Quân đội nhân dân, tái bản năm 2017.


- Ca trù Cổ Đạm, in chung, Sở văn hóa Hà Tĩnh, 1999.


- Kỉ yếu hội thảo Ca trù Thanh Hóa, in chung, Viện Âm nhạc xuất bản, H. 2006.


- Đặc khảo ca trù Việt Nam, Viện Âm nhạc xuất bản, in chung, H. 2006.


- Những vấn đề lí luận và lịch sử văn học,in chung, Nxb Khoa học xã hội, H. 2001.


- Nhìn lại văn học thế kỉ XX, in chung, Nxb Khoa học xã hội, H.2002.


- Từ điển văn học ( Bộ mới), in chung, Nxb Thế giới, H. 2003.


- Văn học Việt Nam thế kỉ X-XIX, những vấn đề lí luận và lịch sử, In chung, Nxb Giáo dục, H.2007.


-  Hát nói Nguyễn Công Trứ- chuyên luận và tinh tuyển, Nxb Nghệ An, 2008.


- Ca trù Hà Nội trong lịch sử và hiện tại ( nghiên cứu, biên soạn), Nxb Hà Nội


-  Tuyển tập hát nói( sưu tầm, biên soạn, giới thiệu), Nxb Đại học Vinh, N. 2017 


 

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
24.06.2018
Hát nói, thời điểm hình thành và quá trình phát triển (lý luận phê bình văn học)