tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH

Công ty TNHH TM DV Green Leaf Việt Nam

Green Leaf VN - với hơn 400 xe du lịch từ 4 chỗ đến 50 chỗ, đời mới - là Công ty Dịch vụ vận chuyển hành khách hàng đầu Việt Nam! Luôn phục vụ khách hàng với phong thái và ý chí của người tài xế chuyên nghiệp. Chỉ tuyển dụng đầu vào tài xế có khả năng giao tiếp tiếng Anh đàm thoại. Tác phong, đồng phục chỉnh chu trong suốt thời gian phục vụ khách hàng. Các tài xế phải vượt qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt về cách thức phục vụ khách hàng

 *Nhân viên chăm sóc khách hàng người Nhật luôn tạo sự yên tâm và tin tưởng cho khách hàng...

Khách thăm: 30237154
Thông tin tác giả
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27-8-1770 / 14-11-1831). Nhà triết học cổ điển Đức, chịu ảnh hưởng sâu sắc của cách mạng Tư sản Pháp, tiếp tục phát triển những tư tưởng triết học của Kant (I. Kant, 1724-1804). Tư tưởng triết học của ông được trình bày trong trước tác Hiện tượng học về tinh thần (1807), trong đó ông coi nguồn gốc vũ trụ là tư tưởng tuyết đối. Là nhà triết học duy tâm khách quan, học thuyết của ông có nhiều cống hiến to lớn vào tư duy triết học và mỹ học của nhân loại.


Tác phẩm chính: Hiện tượng học về tinh thần; Khoa học về logic; Triết học về tinh thần; Những bài giảng về mỹ học;

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
31.01.2019
Mỹ học Hegel (47) (lý luận phê bình văn học)
23.10.2018
Mỹ học Hegel (46) (lý luận phê bình văn học)
19.10.2018
Mỹ học Hegel (45) (lý luận phê bình văn học)
15.10.2018
Mỹ học Hegel (44) Lĩnh vực tôn giáo của nghệ thuật lãng mạn (lý luận phê bình văn học)
15.10.2018
Mỹ học Hegel (43) (lý luận phê bình văn học)
07.10.2018
Mỹ học Hegel (42): Sự tan rã của hình thức nghệ thuật cổ điển (lý luận phê bình văn học)
07.10.2018
Mỹ học Hegel (41) (lý luận phê bình văn học)
07.10.2018
Mỹ học Hegel (22) (lý luận phê bình văn học)
16.03.2017
Mỹ học (40) (lý luận phê bình văn học)
15.03.2017
Mỹ học (39) (lý luận phê bình văn học)
15.03.2017
Mỹ học (38) (lý luận phê bình văn học)
14.03.2017
Mỹ học (37) (lý luận phê bình văn học)
13.03.2017
Mỹ học (Kỳ thứ nhất) (lý luận phê bình văn học)
13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 35) (lý luận phê bình văn học)
13.03.2017
Mỹ học (Kỳ 36) (lý luận phê bình văn học)
14.11.2008
Mỹ học (34) (lý luận phê bình văn học)
12.11.2008
Mỹ học (33) (lý luận phê bình văn học)
11.11.2008
Mỹ học (32) (lý luận phê bình văn học)
10.11.2008
Mỹ học Hegel (31) (lý luận phê bình văn học)
07.11.2008
Mỹ học Hegel (30) (lý luận phê bình văn học)
05.11.2008
Mỹ học Hegel (29) (lý luận phê bình văn học)
03.11.2008
Mỹ học Hegel (28) (lý luận phê bình văn học)
03.11.2008
Mỹ học Hegel (27) (lý luận phê bình văn học)
03.11.2008
Mỹ học Hegel (26) (lý luận phê bình văn học)
02.11.2008
Mỹ học Hegel (1) (lý luận phê bình văn học)
14.10.2008
Mỹ học Hegel (25) (lý luận phê bình văn học)
14.10.2008
Mỹ học Hegel (24) (lý luận phê bình văn học)
14.10.2008
Mỹ học Hegel (23) (lý luận phê bình văn học)
14.10.2008
Mỹ học Hegel (21) (lý luận phê bình văn học)
13.10.2008
Mỹ học Hegel (20) (lý luận phê bình văn học)
13.10.2008
Mỹ học Hegel (19) (lý luận phê bình văn học)
13.10.2008
Mỹ học Hegel (18) (lý luận phê bình văn học)
12.10.2008
Mỹ học Hegel (17) (lý luận phê bình văn học)
12.10.2008
Mỹ học Hegel (16) (lý luận phê bình văn học)
12.10.2008
Mỹ học Hegel (15) (lý luận phê bình văn học)
12.10.2008
Mỹ học Hegel (14) (lý luận phê bình văn học)
12.10.2008
Mỹ học Hegel (13) (lý luận phê bình văn học)
11.10.2008
Mỹ học Hegel (12) (lý luận phê bình văn học)
11.10.2008
Mỹ học Hegel (11) (lý luận phê bình văn học)
11.10.2008
Mỹ học Hegel (10) (lý luận phê bình văn học)
11.10.2008
Mỹ học Hegel (9) (lý luận phê bình văn học)
11.10.2008
Mỹ học Hegel (8) (lý luận phê bình văn học)
09.10.2008
Mỹ học Hegel (7) (lý luận phê bình văn học)
09.10.2008
Mỹ học Friedrich Hegel (6) (lý luận phê bình văn học)
09.10.2008
Mỹ học của Hegel (5) (lý luận phê bình văn học)
09.10.2008
Mỹ học Hegel (4) (lý luận phê bình văn học)
09.10.2008
Mỹ học Hegel (3) (lý luận phê bình văn học)
09.10.2008
Mỹ học Hegel (2) (lý luận phê bình văn học)