tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24043992
Thông tin tác giả
ALESANDR Mikhailovich Orlov
 

Trước ngày 12/7/1938, là đảng viên Đảng Cộng sản Bolshevik Liên Xô. Trong thời kỳ Nội chiến cách mạng (1918-1920), từng chỉ huy một đội du kích trong vùng địch hậu. Sau Nôi chiến, làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Liên Xô. Năm 1924, tôi làm Cục phó Cục Quản lý kinh tế thuộc Tổng cục Bảo vệ Chính trị nhà nước (sau là Bộ Ủy viên nhân dân Nội vụ Liên Xô, tức Bộ Nội vụ, NKVD). Năm 1926, làm Vụ trưởng Vụ kinh tế thuộc Tổng cục này. Tháng 9/1936, Bộ Chính trị Trung ương Đảng cử sang làm Cố vấn cho Chính phủ Cộng hòa Tây Ban Nha [2], phụ trách tổ chức công tác phản gián và chiến tranh du kích vùng địch hậu...


 


 

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
27.12.2017
Tự thuật của A.M.Orlov, một trùm KGB bỏ trốn (Tư liệu sáng tác)
21.02.2016
Tự thuật của một trùm KGB bỏ trốn (những bài báo)