tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24963423
Thông tin tác giả
Bích Liên


 

Tên khai sinh: Nguyễn Thị Bích Liên


Sinh ngày 21-10-1971 tại Hòa Bình.


Thạc sỹ Luật. Đại học Luật Hà Nội. Luật sư.


Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Nguyễn tại TP Hồ Chí Minh.


Hội viên Hội Văn Chương Hồn Việt.


Tác phẩm: Đã làm nhiều thơ, chưa in thành tập.

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
16.10.2018
Em và rượu (thơ)
10.10.2018
Thơ Nguyễn Bích Liên (thơ)
15.02.2015
Vườn xưa (thơ)
21.01.2015
Chùm thơ Nguyễn Bích Liên (thơ)
19.01.2015
Bút mới: Nhớ Mẹ (thơ)