tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 24043995
Thông tin tác giả
Phạm Trọng Chánh
 

Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Viện Đại học Paris V.


Tác phẩm: Hồ Xuân Hương nàng là ai ? Nguyễn Du Mười năm gió bụi và mối tình Hồ Xuân Hương. Truyện thơ Odyssée (12110 câu lục bát). Sử Thi Iliade  (16793 câu lục bát). Tự Điển Tình Yêu bằng thơ tình Xuân Diệu (toàn bộ di cảo do Xuân Diệu ký thác) Thơ tình Nhất Uyên (Huy Cận, Xuân Diệu đề tựa). Giáo Dục Việt Nam thời Pháp thuộc. Giáo Dục Miền Nam Việt Nam 1954-1975. Cánh chim từ vùng lửa đỏ, thơ Nhất Uyên Nhạc Tôn Thất Lập. Bóng Thời Gian, Thời Gian ta mãi mãi còn xanh (với Nguyễn Đăng Hưng). Chiêm Bao Trắng...

Bài đã đăng:Trở lại - Đầu trang
15.05.2018
Theo hành trình Nguyễn Du Bắc Hành Tạp Lục: Thơ đi sứ năm 1813 và những bài thơ được sáng tác trong thời gian đi giang hồ (1787-1790) (1) (lý luận phê bình văn học)
11.01.2018
Phan Huy Ích và Cúc thu bách vịnh (Tư liệu sáng tác)
03.03.2017
Nguyễn Du qua mộ Âu Dương Tu (Tư liệu sáng tác)
03.03.2017
Nguyễn Du qua di tích Hoàng Sào (Tư liệu sáng tác)
01.02.2017
Nguyễn Du qua mộ Tỷ Can (lý luận phê bình văn học)
20.06.2016
Nguyễn Du qua cầu Dự Nhượng và quê cũ Kinh Kha (những bài báo)
11.05.2016
Người Việt tại nước ngoài là cầu tàu mở ra sự giao lưu vì sự tiến bộ của đất nước (những bài báo)
04.05.2016
Sử thi Iliade của thi hào Homère và bản dịch thơ của Phạm Trọng Chánh (2) (thơ)
04.05.2016
Sử thi Iliade của thi hào Homère và bản dịch thơ của Phạm Trọng Chánh (thơ)
08.12.2015
Tiếc thương nhạc sỹ thiên tài Nguyễn Thiện Đạo (1940 - 2015) (những bài báo)
07.12.2015
Nguyễn Khản - Quan thượng thư tài hoa (lý luận phê bình văn học)
30.11.2015
Nhạc Dương Lâu - Hồ Động Đình qua thi ca sứ thần Việt Nam (những bài báo)
20.11.2015
Nguyễn Du: Đường Trung Hoa sâu hiểm, quanh co giống lòng người, Trung tín thảy không nhờ cậy được (lý luận phê bình văn học)
28.10.2015
Theo hành trình Nguyễn Du Bắc Hành Tạp Lục: Thơ đi sứ năm 1813 và những bài thơ được sáng tác trong thời gian đi giang hồ (1787-1790) [Tiếp & hết] (lý luận phê bình văn học)
28.10.2015
Nguyễn Du qua đình Tô Tần (những bài báo)
03.11.2014
Giáo sư Lê Thành Khôi và Lịch sử Việt Nam (Tư liệu sáng tác)
16.12.2013
Đọc Thần khúc của Dante (lý luận phê bình văn học)
25.10.2013
Ngô Thời Vị, người tài cùng thời Nguyễn Du (những bài báo)