Tản văn
21.08.2017
Phạm Sỹ Sáu
Muôn đời đã vậy, không quên!Thân tặng sói biển Mai Phụng Lưu và bà con ngư dân Việt


 


Sinh ra đã bạn biển rồi


Biển trong ta, biển bồi hồi


Sóng bạc, tóc bạc, gió bạc


Sá gì vào lộng ra khơi


 


Cha ông tự biết bao đời


Đã truyền cháu con, vùng trời


Biển khơi vững tay chèo lái


Sợ gì bọn giặc nước Trung


 


Biển trời một cõi mông lung


Nhưng chẳng bao giờ lạc lối


Lên thuyền, nhắm hướng thẳng tới


Như có cha anh dẫn đường


 


Chẳng có chi là kiên cường


Tính dân vùng biển vốn vậy


Bọn nước Trung có làm quấy


Sá gì, ta lại ra khơi


 


Biển quê ta, biển trong người


Biển là lời ăn tiếng nói


Không chờ biển lên tiếng gọi


Có thuyền ta lại buồm giong


 


Sá gì bọn người nước Trung


Biển ta, đảo ta, ta tới


Xa chi mô mà chờ đợi


Lời nầy truyền lại các con


 


Trái đất như mặt trời tròn


Thuyền ta, lưới ta, bây lấy


Sá gì, ta về sắm lại


Còn người há sợ nước Trung


 


Biển miền Trung, biển miền Trung


Biển trong tay chèo sức trẻ


Đảo là nơi thuyền ta ghé


Muôn đời đã vậy, không quên.


 


Qui Nhơn, tháng 9.2011


Sài Gòn, tháng 12.2011


PSS.


 


 


trieuxuan.info