tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 22316303
17.07.2012
Tư liệu
Tần Cối

Tần Cối (chữ Hán giản thể: 秦桧, chính thể: 秦檜, latin hóa: Qín Kuài), tên hiệu là Hội Chi (會之) (1090 - 1155), là một thừa tướng của nhà Tống ở Trung Quốc, người được dân Trung Quốc xem như một Hán gian do đã góp phần hành hình danh tướng trung nghĩa là Nhạc Phi, cũng như triệt hạ các tướng lĩnh nhà Tống yêu nước muốn bắc phạt khôi phục giang sơn bị nhà Kim xâm chiếm.


 


Bợ đỡ quân Kim, làm quan nhà Nam Tống


Tần Cối sinh năm 1090 tại Giang Ninh (nay là Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc). Năm 25 tuổi đỗ tiến sĩ, tương truyền còn là Trạng nguyên, tức Tiến sĩ đệ nhất đẳng. Tần Cối xuất thân nhà quan lại, cha từng làm tới chức thất phẩm huyện lệnh.


 


Năm Tĩnh Khang thứ nhất, tức tháng 11 nhuận năm 1126, quân Kim tấn công tới kinh đô của Bắc Tống là Biện Kinh, Tống Huy Tông Triệu Cật, Tống Khâm Tông Triệu Hằng và các vương, phi tần, phò mã, công chúa, phụ nữ trong tông thất đều bị bắt làm tù binh, về sau quân Kim áp giải tới phía bắc. Tần Cối được vua Kim tặng cho em mình là Thát Lại, Tần Cối hết sức bợ đỡ Thát Lại, chẳng mấy chốc đã trở thành thân tín tâm phúc của Thát Lại.


 


Tần Cối khi ở Kim thay cho Huy Tông viết thư cầu hòa với Niêm Hãn, lời lẽ khúm núm. Niêm Hãn cực vui, thưởng cho vạn quan tiền, vạn tấm lụa. Trung Hiến vương Niêm Hãn nói "việc này trong lòng ta đã chuẩn bị ba năm rồi, chỉ có một mình Tần Cối là có thể dùng được. Ta thích người đó. Tần Cối từ trước tới nay đều lấy chủ trương “Người nam về nam, người bắc về bắc” nay có thể thả về Nam Tống tất nhiên sẽ được dùng". Chính bởi thế người Kim đã quyết định thả cho Tần Cối về Nam.


Năm 1130, Tần Cối nhận lệnh của Thát Lại, giả xưng làm kẻ đào thoát mà trở về phía Nam, lừa sự tín nhậm của Nam Tống, thực tế là gian tế của nước Kim.


Khi đó Tể tướng là Phạm Tông Doãn, cùng với Khu mật viện Lý Hồi và một số người đều có giao tình khá tốt đối với Cối, bèn nói với Tống Cao Tông, đảm bảo lòng trung trinh của Cối, thêm vào đó sự kiện Tần Cối bị bắt cũng đã biểu hiện phần nào khí tiết. Khi đó Tần Cối còn nói rằng có kế sách có thể làm chấn động thiên hạ, khiến Cao Tông rất hứng thú. Đó là kiến nghị Nam Tống cùng với nước Kim vạch sông làm ranh giới mà cai trị, cắt hẳn nửa giang sơn phía Bắc để đổi lấy hòa bình. Điều đó hoàn toàn hợp với ý của Cao Tông Triệu Cấu, vì thế Cối liền lập tức được phong chức Lễ bộ thượng thư. Ít lâu sau, Tần Cối lấy oán báo ân, dồn ép người đã tiến cử mình là Tể tướng Phạm Tông Doãn để thay chức. Sau khi Tần Cối nắm được quyền bính, lấy cầu hòa làm sách lược, bài xích và tiêu diệt phái chủ chiến, việc trốn về của Tần Cối càng làm cho người ta hoài nghi. Về sau một mình Tần Cối giữ chức Tể tướng, chấp nhận sự sỉ nhục của quân Kim mà nghị hòa. Trăm họ trong thành Lâm An đã viết một câu rằng “Tần tướng công là gian tế”.Diệt trung lương, bán rẻ đất nước


Cầu hòa với người Kim, bán rẻ một nửa giang sơn, chuyện bị phản đối đương nhiên là rất lớn. Từ năm Thiệu Hưng thứ 8 đến năm thứ 11 việc nghị hòa thành công, bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, Tần Cối đã phí nhiều tâm cơ, không ngừng dùng hết tất cả các thủ đoạn để loại trừ những trở ngại đó. Lần nghị hòa đầu tiên với người Kim những đại thần lớn nhỏ trong triều phản đối nhiều vô kể, Tần Cối đã tìm cách để thao túng quyền bính, gạt bỏ hết những kẻ thuộc phái chủ chiến. Hồ Thuyên dâng tấu xử trảm Tần Cối, Vương Luân, Tôn Cận để tạ tội với thiên hạ đã làm chấn động cả trong triều. Tần Cối bèn lấy cách từ chức để uy hiếp, không những đẩy Hồ Thuyên đi biệt xứ mà còn bức Cao Tông xuống chiếu thư, nghiêm cấm trong ngoài không được phép học theo.


Tần Cối vẫn tích cực phá hoại hoạt động chiến đấu của quân đội Nam Tống. Năm Thiệu Hưng thứ 10, người Kim phản bội hiệp ước, tiếp tục tiến công Hà Nam, Thiểm Tây. Quân dân Nam Tống đã tích cực phản kháng và đã giành được thắng lợi chưa từng có từ trước, Tần Cối tấu thỉnh hạ chiếu lệnh cho Lưu Kỳ trở về kinh sư. Nhạc Phi thắng lớn ở Yển Thành, xin được dẫn binh đánh tiếp vào đất địch, áp sát cố đô Khai Phong, sắp khôi phục lại sơn hà. Tống Cao Tông cũng nhận được cổ vũ, lệnh cho Nhạc Phi, Dương Kỳ Trung, Lưu Kỳ cùng hẹn ngày mà tới.


 


Tần Cối bèn dùng kế “Rút củi đáy nồi” hạ lệnh cho Hàn Thế Trung, Dương Kỳ Trung, Lưu Kỳ từ Lưỡng Hoài lui quân, để quân Nhạc Phi đơn độc không thể nào vào sâu được. Tần Cối đã thuyết phục vua Tống Cao Tông triệu hồi Nhạc Phi về kinh đô cùng với thập nhị kim bài (tức 12 miếng vàng đại diện cho sự ủy quyền của vua) chỉ ngay sau khi Nhạc Phi định đem quân tấn công kinh đô nhà Kim gần như đã có thể chiến thắng.


Năm 1141, trong quá trình nghị hòa, Ngột Truật thông qua sứ thần nói với Tần Cối “Ngươi ngày đêm lấy việc hòa mà Nhạc Phi đánh lên Hà Bắc, giết hại con rể ta, không thể không báo, tất phải giết chết Nhạc Phi, việc hòa mới thành được”. Vương Thứ Ông từng thấu lộ rằng, giữa tháng hai, tháng ba năm đó Cao Tông “có ý giết Phi”. Tháng tư thì bãi quan Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn - ba vị đại tướng quân, dọn đường cho việc đầu hàng và nghị hòa.


 


Theo âm mưu của Tần Cối trước lợi dụng Nhạc Phi, Trương Tuấn hại Hàn Thế Trung sau đó dùng Trương Tuấn hại Nhạc Phi. Nhạc Phi phản đối mà tuyệt không tham dự vào âm mưu hại Hàn Thế Trung. Khi biết được chuyện vu cáo hại Hàn Thế Trung, Nhạc Phi lập tức sai người cấp báo cho Trung biết. Âm mưu của Tần Cối không được thực hiện. Hận cũ thù mới làm cho Tần Cối quyết định trước hết xuống tay với Nhạc Phi. Tần Cối vì muốn nhận được sự tin dùng của Kim Ngột Truật đã tìm cách đốc thúc Tống Cao Tông sát hại Nhạc Phi, còn nói nếu không giết Nhạc Phi thì người Kim nhất định sẽ qua sông, làm cho Cao Tông hồn xiêu phách tán.


 


Giai thoại kể rằng, Nguyên soái Hàn Thế Trung đã chất vấn Tần Cối: xử tội Nhạc Phi, thế bằng chứng đâu? Tần Cối trả lời: Không có, nhưng cũng không cần có. 3 chữ "không cần có" (mạc tu hữu 莫須有) từ đó gắn liền với tên Nhạc Phi và đi vào tiếng Trung để chỉ những lời buộc tội ngụy tạo. Tần Cối đang do dự vì ép cung không được, mà lập tức giết chết Nhạc Phi cũng không xong, thì vợ hắn còn cay độc hơn, lạnh lùng nói rằng: "Phải biết bắt hổ dễ, mà thả hồ thì khó". Tần Cối nghe vậy liền viết lên một mảnh giấy, rồi sai người bí mật đưa cho ngục tốt. Vào một đêm tháng 1 năm 1142, Nhạc Phi và con trai của mình, Nhạc Vân, bị xử tội chết và bị hành quyết tại đình Phong Ba.


 


Bị hậu thế phỉ nhổ


Người đời sau nguyền rủa Tần Cối vì thân làm Tể tướng Nhà Tống nhưng lại là gian thần bán nước, làm chó săn cho Kim. Cho đến tận ngày nay, món bánh giò cháo quẩy của người Hoa được làm bằng bột chiên trong dầu, luôn luôn làm từng cặp dính nhau, đó là tượng trưng cho vợ chồng Tần Cối bị trói với nhau và ném vào vạc dầu hành tội.


Sau khi Tống Cao Tông mất, Nhạc Phi mới được giải oan, người ta đem hài cốt Nhạc Phi chôn cất trên đồi bên bờ Tây Hồ phong cảnh tươi đẹp, về sau lại dựng Nhạc Miếu ở phía đông ngôi mộ, tượng Nhạc Phi trong bộ nhung giáp ngồi ở chính giữa điện, phía trên tượng có một bức hoành phi bốn chữ "Hoàn ngã sơn hà" bút tích của Nhạc Phi. Tượng Tần Cối được đúc bằng gang, cùng vợ là Vương Thị bị còng tay quỳ trước mộ để người đi qua nhổ nước bọt vào. Trước mộ Nhạc Phi có vế đối:


Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt


Bạch thiết vô cô chú nịnh thần


(Núi xanh may mắn được làm nơi chôn cất người trung lương/ Sắt trắng uổng thay đúc tượng tên nịnh thần)


 


Một người họ Tần sau triều Tống đến trước tượng Nhạc Phi có câu thơ:


"Nhân tòng Tống hậu hãn danh Cối,


Ngã đáo phần tiền hối tính Tần."


(Từ sau đời Tống ít ai tên là Cối,


Ta đến trước mộ mà thẹn mình mang họ Tần)


 


Liêu trai chí dị còn lưu truyền một tích: một nhà mổ lợn thấy dưới bụng có dòng chữ "Thịt Tần Cối đời thứ bảy", thịt con lợn có mùi hôi hám đến nỗi chó cũng không thèm ăn. Hàm ý dân gian là Tần Cối tội lỗi quá sâu dày, dù đã đầu thai qua lục súc mà đến chó cũng vẫn khinh ghét.


Wikipedia


 


Tần Cối: Những bí mật cuối cùng (phần II)


... "Từ một thiếu niên tài tuấn cho tới thân làm nô lệ quỳ gối đầu hàng quân Kim, tàn hại trung lương, hại nước hại dân, Tần Cối thực là một kẻ nội gián của Kim triều trong lòng Đại Tống."


 


3. Sát hại Nhạc Phi


Nhạc Phi (1103 – 1142) tự Bằng Cử, người Tương Châu, Thang Dương (nay là Thang Dương, Hà Nam), là tướng lĩnh nổi tiếng của triều Tống, dẫn binh chống lại quân Kim, được sự tín nhiệm rất lớn của người dân. Nhưng vào ngày 29 tháng 12 năm Thiệu Hưng thứ 11 (27.01.1142), Tần Cối đã gán tội danh “Mạc Tu hữu” để giết hại Nhạc Phi, đến con trai là Nhạc Vân cũng bị liên lụy. Hễ là người đọc qua những tác phẩm văn học hay xem qua kịch về Nhạc Phi thì đều biết rõ ràng người hại Nhạc Phi chính là Tần Cối. Ngày nay, bên bờ Tây Hồ và trước mộ Nhạc Phi còn có một đôi tượng sắt hình vợ chồng Tần Cối đang quỳ ở đó, chịu sự phỉ báng của người đời. Nhạc Phi trung nghĩa mà bị sát hại. Tần Cối tuy nhiên không có quyền hạ quyết định giết chết Nhạc Phi nhưng vẫn là tên đầu sỏ trong việc đó.


“Tống Sử” từng nhắc tới Nhạc Phi bị ban chết, con trai của Nhạc Phi là Nhạc Vân và bộ tướng Trương Hiến cũng bị giết ở chợ. Theo như ở đây mà nói là ban cho chết, nếu lấy lí thường mà xem đây chính là việc hoàng đế Triệu Cấu ban cái chết cho. Hoàng đế vì sao lại giết một đại tướng hiển hách của mình? Ở đây chắc chắn có uẩn khúc.


Nhạc Phi là võ tướng, uy danh hiển hách. Chủ trương kiên quyết kháng Kim của ông đã trở thành chướng ngại lớn nhất trong việc nghị hòa của Tần Cối. Vì thế mà Tần Cối không ngừng tấu với Cao Tông, nói rằng Nhạc Phi đã xúc phạm tới gia pháp tổ tông của Tống triều. Việc gây dựng của triều Tống chính là ở chỗ võ quan thời Ngũ đại chuyên chính, cục thế phiên trấn cát cứ hỗn loạn.


Với bối cảnh đó, nhà Tống ban đầu khi định chế pháp độ đặc biệt tránh cho các võ quan nắm đại quyền, chủ lực cho việc con cháu mình tiến hành văn trị. Có điều Nhạc Phi từ năm Kiến Viêm thứ 3 bắt đầu suất lĩnh quân đội chiến đấu với việc xâm lấn phía nam của quân Kim, rong ruổi biên cương hơn mười năm, đại đa số các chiến dịch của mình đều là lấy ít thắng nhiều, từ đó mà uy danh của Nhạc Phi vang dội khắp Trung Nguyên, làm quân Kim nghe tiếng đã khiếp đảm, trong quân Kim còn có lưu truyền một câu nói rằng “Lay núi dễ, lay quân Nhạc gia khó”.


 


Danh tiếng của Nhạc Phi vượt qua Tần Cối rất nhiều, với Tần Cối, đấy là điều không thể chấp nhận được. Vì thế Tần Cối nói với Cao Tông: Thiên hạ bách tính đều biết có Nhạc Phi chứ không biết còn có Hoàng đế rồi. Cao Tông nghe lời đó thì không thể không chú ý tới sức ảnh hưởng của Nhạc Phi. Xưa kia Tống thái tổ Triệu Khuông Dẫn chẳng phải cũng là vị bộ hạ khoác áo bào lên mà làm hoàng đế sao? Cao Tông không thể không lo lắng, nếu một ngày thế lực của Nhạc Phi lớn mạnh, giống như Lưu Kháng Châu binh biến dẫn tới bức cung thì không thể khống chế thế cục được nữa.


So sánh với thực lực đương thời, ảnh hưởng của Nhạc Phi là rất lớn mạnh. Từ năm Kiến Viêm thứ 4 tới năm Thiệu Hưng thứ 5, các tướng sĩ của Nam Tống kiêu dũng giết địch, Nhạc Phi đồng thời lại phái những bộ hạ đắc lực của mình tới khắp nơi tuyên truyền chủ trương liên hợp kháng chiến chống Kim, hy vọng có thể đoàn kết hết tất cả những lực lượng có thể để kháng Kim. Biện pháp này đã gây nên một hiệu quả rất lớn, đó là làm cho lực lượng kháng Kim mạnh lên rõ rệt. Hà Đông, Hà Bắc nghĩa quân hào kiệt liên hợp thành một lực lượng mạnh mẽ. Nhất cử nhất động của quân Kim phương Bắc đều nằm trong sự giám sát của liên quân. Thế cục này đã làm cho dũng tướng của quân Kim là Kim Ngột Truật có cảm giác thất bại rất rõ. Kim Ngột Truật từng nói với bộ tướng rằng: Từ khi khởi binh ở phương Bắc tới giờ chưa từng gặp phải trở ngại như thế. Không chỉ mình Kim Ngột Truật thấy sợ hãi quân của Nhạc Phi, mà những đại tướng khác cũng có cảm giác như thế. Đại tướng nước Kim là Ô Lăng Tư Mưu vốn là một người đa mưu túc trí, nhưng lúc đó chỉ còn cách an ủi bộ tướng của mình là không được khinh cử vọng động, và chuẩn bị ngoan ngoãn đầu hàng. Thống chế Vương Trấn, Thống lĩnh Thôi Khánh, Tướng quan Lý Khải… chấp nhận đầu hàng. Đại tướng Hàn Thường cũng tính tới việc đem năm vạn binh mã đầu hàng Nhạc Phi. Quân đội Nhạc gia ngày càng lớn mạnh, danh vọng của Nhạc Phi cũng không ngừng được nâng cao đã làm cho Tần Cối không thể yên được, dưới lời dâng tấu võ tướng công cao át chủ, Tống Cao tông Triệu Cấu cuối cùng đã xuôi theo Tần Cối.


 


Khi đó tướng Kim là Kim Ngột Truật cũng đem việc giết chết Nhạc Phi là một trong những điều kiện nghị hòa. Tống Cao Tông nghi kỵ Nhạc Phi nắm giữ binh quyền, lại càng bất mãn với việc phản đối nghị hòa của Nhạc Phi, bèn bãi quan của Nhạc Phi, cũng cùng một kết cục với Hàn Thế Trung. Năm 1141, trong quá trình nghị hòa của Tống Kim Ngột Truật thông qua sứ thần nói với Tần Cối “Ngươi ngày đêm lấy việc hòa mà Nhạc Phi đánh lên Hà Bắc, giết hại con rể ta, không thể không báo, tất phải giết chết Nhạc Phi, việc hòa mới thành được”. Vương Thứ Ông từng thấu lộ rằng, giữa tháng hai, tháng ba năm đó Cao Tông “có ý giết Phi”. Tháng tư thì bãi quan Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Trương Tuấn - ba vị đại tướng quân, dọn đường cho việc đầu hàng và nghị hòa.


 


Theo âm mưu của Tần Cối trước lợi dùng Nhạc Phi, Trương Tuấn hại Hàn Thế Trung sau dó dùng Trương Tuấn hại Nhạc Phi. Nhạc Phi phản đối mà tuyệt không tham dự vào âm mưu hại Hàn Thế Trung. Khi biết được chuyện vu cáo hại Hàn Thế Trung, Nhạc Phi lập tức sai người cấp báo cho Trung biết. Âm mưu của Tần Cối không được thực hiện. Hận cũ thù mới làm cho Tần Cối quyết định trước hết xuống tay với Hàn Phi. Tần Cối vì muốn nhận được sự tin dùng của Kim Ngột Truật đã tìm cách đốc thúc Tống Cao Tông sát hại Nhạc Phi, còn nói nếu không giết Nhạc Phi thì người Kim nhất định sẽ qua sông làm cho Cao Tông hồn xiêu phách tán.


 


Đương thời, Tống, Kim, Tây Hạ các chính quyền ở trong thế song song, thân làm tể tướng của Nam Tống Tần Cối thực tế lại là một kẻ nô bộc của quân Kim, một kẻ Hán gian chính hiệu. Sau khi nhận được sự ủy thác của Cao Tông, nắm giữ quyền lực là người toàn quyền trong việc hàng Kim thì địa vị trong vương triều Nam Tống đã có thể điều khiển Triệu Cấu trong lòng bàn tay rồi. Trong sách Tam triều Bắc minh hội biên có ghi chép tới việc uy hiếp Triệu Cấu của Tần Cối. Cho nên Tần Cối mới chính thức là người dẫn đến việc hàng Kim. Cướp đoạt quyền bính của Nhạc Phi và các vị đại tướng khác cũng chỉ là một bộ phận trong kế hoạch đầu hàng của Tần Cối. Nhạc Phi trong việc phản đối tước đoạt quyền bính của Hàn Thế Trung dẫn thêm sự oán hận của Tần Cối và Trương Tuấn. Trong khi kế hoạch “vỗ yên” quân của Hàn gia bị thất bại, âm mưu của hai người nhắm vào Nhạc Phi và quân của Nhạc Gia, Nhạc Phi là người đầu tiên trong các đại tướng bị tiêu diệt. Đây là kết của của việc phản đối việc bán nước của Tần Cối. Nhạc Phi là người có thù tới tận xương tủy đối với quý tộc của Nữ Trân, Kim Ngột Truật từng ép Tần Cối phải giết được Nhạc Phi sau đó mới nghị hòa. Tần Cối vì nghị hòa mà giết chết Nhạc Phi. Quyết tâm hạ xuống cho dù lấy tội danh khó có thể phục được thiên hạ là “Mạc tu hữu” Tần Cối cũng đã sử dụng rồi.


 


Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt


Bạch thiết vô cô chú nịnh thần


 


(Núi xanh may mắn được làm nơi chôn cất người trung lương/ Sắt trắng uổng thay đúc tượng kẻ nịnh thần)


Đây là đôi câu đối trước mộ của Nhạc Phi. Điều này đã phản ánh việc phân biện trung gian của nhân dân. Từ một thiếu niên tài tuấn cho tới thân làm nô lệ quỳ gối đầu hàng quân Kim, tàn hại trung lương, hại nước hại dân, Tần Cối thực là một kẻ nội gián của Kim triều trong lòng Đại Tống.


 


Tiếu Chi (Trích dịch từ "Mật mã lịch sử")


Viettimes


 


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Tại sao AK-47 phổ biến như vậy? - Tư liệu sưu tầm 22.04.2018
Người Ê Đê - Tư liệu sưu tầm 20.04.2018
Nhà thơ Nguyễn Bính từng có hai người vợ miền Nam! - Lại Nguyên Ân 20.04.2018
Ai là "người vợ miền Nam" trong bài thơ cùng tên của Nguyễn Bính? - Tư liệu sưu tầm 19.04.2018
Người “nhưng tuồng” là ai? - Lại Nguyên Ân 19.04.2018
Lượm từ facebook: Phản ứng sau vụ “Ngộ độc thơ” của Phan Hoàng - Nhiều tác giả 18.04.2018
Ông Huỳnh Việt Thắng, nguyên Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - Tư liệu sưu tầm 11.04.2018
Những bài viết vụ án Nguyễn Hữu Giộc (10 Vân) nguyên Trưởng ty công an tỉnh Đồng Nai - Nhiều tác giả 11.04.2018
Cá voi xanh - Tư liệu sưu tầm 09.04.2018
Toàn văn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam - Tư liệu 09.04.2018
xem thêm »