tiểu thuyết
truyện ngắn
thơ
lý luận phê bình văn học
những bài báo
điện ảnh, âm nhạc và hội họa
truyện dân gian VN và TG
Tư liệu sáng tác
tìm kiếm
BẠN ĐỒNG HÀNH
Khách thăm: 20809558
28.11.2013
Tư liệu
Về vụ Nhân Văn Giai Phẩm cách nay 55 năm: Đấu tranh vạch mặt bọn phá hoại “Nhân văn – Giai phẩm” (2)

Giáo sư Trần Hữu Tước: “NHÓM NHÂN VĂN – GIAI PHẨM THẬT BỈ ỔI VÀ NGUY HIỂM”


Cuối năm 1956, khi báo Nhân văn ra hai ba số đầu, với luận điệu xuyên tạc sự thật, đả kích cơ quan, cán bộ và bôi nhọ chế độ, giới Y học rất bất bình. Hội y học Việt Nam đã cùng với các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tán thành biện pháp hành chính của Ủy ban hành chính Hà Nội bắt đình chỉ xuất bản các số sau của báo Nhân văn, và thấy rằng trong lúc Đảng, Chính phủ và nhân dân đang gặp nhiều khó khăn phức tạp, thái độ và hành động của bọn đó thật là không tốt và có tính chất phá hoại.


Nay, sau hơn một năm, qua mấy đợt học tập và theo những báo cáo và tài liệu trên báo chí, chúng ta lại càng nhận rõ thực chất của nhóm Nhân văn – Giai phẩm là thế nào.


Nhóm này gồm nhiều thành phần phức tạp, xấu xa, trụy lạc và có những tư tưởng chính trị thù địch, có thái độ, tổ chức và hành động phá hoại, chống đối lại Đảng và Chính phủ, gieo rắc hoài nghi trong nhân dân. Nhóm này thật bỉ ổi và nguy hiểm – chúng tôi thấy rất cần thiết đấu tranh triệt để, để vạch mặt nhóm phá hoại này, để quét sạch những tư tưởng chính trị chống lại nhân dân, chống lại chế độ, tẩy trừ hết những quan điểm văn học, nghệ thuật sai lầm – Cuộc đấu tranh này rất cần thiết, không những cho nền văn hóa mới, mà cho cả sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta.


Cuộc đấu tranh này có một tác dụng sâu sắc đối với chúng tôi trong việc củng cố lập trường, thống nhất tư tưởng; chúng tôi rất lấy làm công phẫn, rằng trong khi tuyệt đại đa số lao động trí óc siết chặt hàng ngũ với lao động chân tay xung quanh Đảng, nỗ lực góp phần xây dựng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì có một số nhỏ trí thức có những tư tưởng chính trị thù địch, chống đối lại với lợi ích của Tổ quốc, có những thái độ, hành động thật không xứng đáng một người trí thức tiến bộ và chân chính của nhân nhân. Những người đó cần phải cải tạo triệt để và xử trí thích đáng.


Qua cuộc đấu tranh này, chúng tôi càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đã dập tắt kịp thời tác hại của nhóm phá hoại này. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng tiên phong, chúng tôi tin tưởng chắc chắn sự nghiệp cách mạng ở nước ta sẽ hoàn thành, và chúng ta sẽ mạnh tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách tốt đẹp và mau chóng.


Nguồn: Báo Nhân Dân số Chủ nhật, ngày 18-5-1958, trang 3


Kiều Mai Sơn sưu tầm và gửi www.trieuxuan.info


 

bản để in
Các tác phẩm đã đăng:Trở lại - Đầu trang
Nhà Triệu - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Triệu Đà - Người lập quốc gia Nam Việt - Tư liệu sưu tầm 21.10.2017
Không thể chối bỏ Triệu Đà và nước Nam Việt! - Hà Văn Thùy 21.10.2017
Việt Nam khai quốc: Triệu Đà (chương 1, phần 3) - Keith Weller Taylor 21.10.2017
An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? - Vũ Bình Lục 21.10.2017
Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1) - Đặng Hoàng Xa 21.10.2017
Thanh Phương - Cô gái Việt kể lại giây phút rợn người khi chứng kiến tục thiên táng của người Tạng - Tư liệu sưu tầm 20.10.2017
Ải Chi Lăng - Nhiều tác giả 20.10.2017
Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Tầm nhìn 30 năm - Tư liệu 18.10.2017
Thác 7 tầng - địa danh kỳ thú còn hoang sơ ở Nghệ An - Nhiều tác giả 18.10.2017
xem thêm »